Kuva: Kari Långsjö
Sosiaali- ja terveysministeriön pyytämistä neljästä perustuslakiasiantuntijoiden lausunnosta kaksi piti kokonaisulkoistuksia lainvastaisena.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtynän (PHHYKY) suunnittelema sote-keskusten ulkoistussuunnitelman lailliseksi todennut asiantuntijalausunto ei aivan vakuuta sosiaali- ja terveysministeriötä.

Kuntalehti uutisoi tiistaina, että hallintotieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti Kauko Heurun mukaan yhteisyritysmalliin ei liity oikeudellisia tai kunnallista itsehallintoa vaarantavia ongelmia. Hyvinvointiyhtymälle toimittamassaan lausunnossa Heuru toteaa, ettei kuntalaissa ole määritelty, mikä osuus palveluista voidaan hankkia muilta ja minkä osuuden pitää olla kuntayhtymän itse tuottamaa.

Päijät-Hämeessä tavoitteena on, että kuntayhtymän sote-keskuspalvelut siirtyisivät vähitellen tuotettavaksi yhteisyrityksen kautta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Uuden yhteisyrityksen on määrä tuottaa  avosairaanhoidon eli lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut, suun terveydenhuollon palveluita, perustasoiset mielenterveys- ja päihdepalvelut, fysioterapeutin suora-vastaanottopalveluita sekä eräitä sosiaalipalveluita lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.

Laajojen sote-ulkoistusten lainmukaisuus kiinnostaa sosiaali- ja terveysministeriötä (STM).  Ministeriö pyysi viime vuoden lopulla perustuslakiasiantuntijoilta lausuntoja soten tuotannosta maakunnissa. Ministeriö pyysi asiantuntijoita perehtymään lausunnoissaan muun muassa siihen onko sote-järjestämislaissa aiheellista säätää maakunnan oman tuotannon määrästä tai sisällöstä ja jos kyllä, millä tarkkuudella.

Ministeriölle lausunnot laativat julkisoikeuden professori Juha Lavapuro, oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja oikeustieteen tohtori, professori Olli Mäenpää.

Kuntayhtymällä vastuu riittävistä palveluista

Neljästä ministeriön saamasta lausunnosta kaksi piti kokonaisulkoistuksia lainvastaisena. Myös kaksi muuta lausuntoa edellyttivät ulkoistamisessa otettavan huomioon perustuslain 124 artiklassa määritellyt ulkoistamisen edellytykset.

Maakunnilla on oltava riittävät edellytykset huolehtia sote-palveluiden tuottamisesta myös poikkeustilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi yhteistyöyrityksen konkurssi tai toiminnan äkillinen loppuminen muusta syystä.

STM:n hallitusneuvos Auli Valli-Linnun mukaan hajonnasta huolimatta asiantuntijoiden viesti on selvä kuntayhtymän vastuun osalta.

– Kaikkien perusviesti on se, että kuntayhtymällä on kaikissa tilanteissa oltava valmius ottaa tehtävä hoidettavakseen ja turvata riittävät palvelut.

Vaikka perustuslaissa ei edellytetä nimenomaista tapaa tarjota palveluja, perustuslain mukainen edellytys on, että palveluja on riittävästi. Ministeriön tilaamista lausunnoista käy ilmi, että perustuslaki ei salli kokonaisulkoistusta, jossa sote-järjestämisvastuussa olevan toimijan koko palvelutuotanto siirrettäisiin muille tuottajille.

Oikeustieteen professori Mäenpää kirjoittaa lausunnossaan pitävänsä todennäköisenä, että perustuslaissa määritellyn turvaamisvelvoitteen asianmukainen noudattaminen edellyttäisi maakunnan tuottavan suurimman osan sote-palveluistaan. Maakunnan tuottamisvastuun osuutta ei kuitenkaan hänen mukaansa voida määritellä mekaanisesti esimerkiksi prosenttiosuuksina tuotetusta palvelusta.

Emeritusprofessori Tuori toteaa lausunnossaan, että julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee perustuslakiuudistuksen tavoitteiden mukaisesti kuulua pääsääntöisesti viranomaisille. Tällaisia tehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille vain rajoitetusti.

STM: Päijät-Hämeen tilannetta tarkasteltava monipuolisemmin

Auli Valli-Linnun mukaan Kauko Heurun lausunto ei ota huomioon kaikkia kokonaisulkoistamiseen liittyviä asianhaaroja.

– Uutisoinnin perusteella Heurun tarkastelukulma oli erilainen, jos hän katsoi asiaa pelkästään kunnallisen itsehallinnon pohjalta. Tämä on kuitenkin liian suppea näkökulma, joka ei huomioi lainkaan perustuslain perusoikeussäännöksiä eli 19 tai 22 pykälää ja julkisen hallintotehtävän siirtoedellytyksiä eli 124 pykälää.

Perustuslain 19 ja 22 pykälä käsittelevät julkisen vallan velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät ja yhdenvertaiset sote-palvelut ja edistää väestön terveyttä.

Päijät-Hämeen suunnitelmissa on varmistuttava siitä, että kuntayhtymä pystyisi kaikissa tilanteissa turvaamaan koko alueen sote-palvelut myös itsenäisesti.

– Ei ole selvää, miten siinä tilanteessa on varmistettu perustuslakivaliokunnan vaatimukset, että riittävä oma tuotanto, varautumisen ja valvonnan toimivuus sekä julkisen hallintotehtävän siirron edellytykset, Valli-Lintu sanoo.

Jutun otsikkoa on muutettu ja asiavirheitä korjattu klo 14.50: Toisin kuin jutussa alun perin todettiin, PHHYKY ei suunnittele sote-kokonaisulkoistusta, eikä sen ole tarkoitus ulkoistaa kaikkia palvelujaan. STM:n pyytämät lausunnot eivät käsitelleet Päijät-Hämeen ratkaisua.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*