Koronapandemia on synnyttänyt kasvimaskituotantoa myös Suomeen. Kärsämäellä toimiva Finnsvala on aloittanut suojamaskien tuotannon ja toimittamisen asiakkaille. Saowaluk Ronkainen ompelee maskeja. (Kuva: Kai Tirkkonen)

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut päätöksen, jolla määrätään asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevät käyttämään suojusta sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin annettavissa palveluissa.

Päätös on tehty valmiuslain perusteella. Se tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 30.6.2020 saakka.

Määräys koskee ympärivuorokautisia sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuja sosiaalipalveluja ja muita saman lain 14 §:n mukaisia asumispalveluja,sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitettua kotipalvelua ja 20 §:ssä tarkoitettua kotihoitoa sekä terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa, sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 8 c §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista apua.

Tavoitteena on suojata asiakkaita, joilla on kohonnut riski sairastua vakavasti koronavirustartunnan (covid-19) seurauksena.

MainosJos kirurgista nenä-suusuojusta ei ole käytettävissä, on käytettävä pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta tai kasvot peittävää visiiriä.

STM:n mukaan päätöksellä suojataan kaikkia riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita, jotka ovat sosiaalihuollon palveluissa yleensä iäkkäitä ihmisiä. Päätös ei koske työntekijöiden suojaamista eikä sairastuneiden suojaamista, joista on voimassa olevat ohjeet.

STM sai määräysluonnoksesta 279 lausuntoa kunnilta ja kuntayhtymiltä. Noin puolet vastaajista (53 prosenttia) piti sosiaali- ja terveysministeriön aiempaa ohjeistusta suojainten käytöstä riittävänä. Kuitenkin enemmistö (71 prosenttia) katsoi, ettei ohjeistus ole selkeää.

Keskeisimpänä ongelmana pidettiin eri tahojen antamien ohjeiden ristiriitaisuutta, tulkinnanvaraisuutta ja soveltumista eri palveluihin. Vastaajista enemmistö (76 prosenttia) ilmoitti noudattavansa annettua ohjeistusta, vaikka toisaalta samalla lähes yhtä suuri osa vastaajista (67 prosenttia) ilmoitti, ettei ohjeistuksen noudattaminen ole mahdollista. Keskeisin ongelma ohjeistuksen noudattamisessa on vastaajien mukaan suojainten saatavuus.

STM:n mukaan syynä vaihtelevaan asiakkaiden suojaaamiseen  kuntayhtymissä ja kunnissa sekä yksityisissä sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä on osaltaan ollut se, että eri toimijat ovat ohjeistaneet samaa asiaa ja ohjeistukset ovat saattaneet olla keskenään ristiriitaisia tai epätäsmällisiä, eikä niiden keskinäinen suhde ole ollut selvä.  Tämä on johtanut erilaisiin käytäntöihin ja kysymyksiin, STM:n päätöksessä todetaan.

Alkuperäisissä suunnitelmissa maskimääräyksen oli tarkoitus tulla voimaan vapun jälkeen ja olla voimassa 13.5. saakka. Suunnitelma herätti ihmetystä muun muassa Kuntaliitossa.

Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio kritisoi Kuntaliiton lausunnon pohjalta kirjoittamassaan blogissa suunnitelmaa ja totesi muun muassa, että pahimmassa tapauksessa suojamaskeja ei ole ollut saatavilla lainkaan. Tainion mukaan on ensisijaisten tärkeää, että ennen määräyksen antamista valtio on varmistanut tarvikkeiden saatavuuden kaikkialla.

-Kuntaliiton saamien tietojen mukaan kertakäyttöisten kirurgisten suu-nenäsuojainten saannissa on edelleen puutteita eikä kankaisten suojainten hankinta kunnille täysin uutena tehtävänä ole koko maassa käynnistynyt yhtäaikaisesti ja samanlaisena, Tainio kirjoitti ennen vappua julkaistussa blogissa.

STM:n kansliapäällikö Kirsi Varhila toteaa Kuntalehdelle tekstiviestitse, että kunnat hankkivat suojia normaaleja kanaviaan pitkin, kuten olisi pitänyt toimia jo ilman määräystäkin.

Kuntaliiton sote-yksikön johtaja Tarja Myllärinen muistuttaa, että Kuntaliitto suhtautui lausuessaan kriittisesti sellaisen määräyksen antamiseen, jota ei tosiasiallisesti voida toteuttaa, jos suojuksia ei tilapäisesti ole saatavilla.

– Jos tyhjästä on paha nyhjäistä, niin määräys ei auta.

– Totta kai suojaimet ovat tarpeellisia ja niitä pitää käyttää. Ongelmana on kuitenkin tähän asti ollut saatavuus eikä kotimainen tuotantokaan ehtine merkittävästi tilannetta parantaa. Kankaisten suojusten valmistamista ja käyttöä sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa palveluissa Kuntaliitto on pyrkinyt edistämään huhtikuussa kuntien elinkeinotoimijoille lähettämässään kehotuksessa selvittää paikallisen kangasmaskituotannon käynnistämisen mahdollisuuksia, Myllärinen sanoo.

Miten on toimittava

Tänään annetun määräyksen mukaan ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevien on käytettävä kertakäyttöistä kirurgista nenä-suusuojusta. Jos niitä ei ole käytettävissä tai niiden käyttö ei muusta syystä ole mahdollista, käytetään pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta taikka kasvot (ml. suu) peittävää visiiriä asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilöstön kantamalta taudilta. Henkilöstö on perehdytettävä suu-nenäsuojusten ja visiirien tarpeenmukaiseen käyttöön. Suojusten ja visiirien käytöstä sekä kankaisten suojusten ja visiirien desinfioinnista on annettava henkilökunnalle asianmukaiset ohjeet.

”Muuta asumispalvelua, kotipalvelua, kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa sekä henkilökohtaista apua vammaiselle henkilölle annettaessa asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevien on käytettävä kertakäyttöistä kirurgista nenä-suusuojusta. Jos niitä ei ole käytettävissä tai niiden käyttö ei muusta syystä ole mahdollista, käytetään pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta taikka kasvot (ml. suu) peittävää visiiriä asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilöstön tai avustajan kantamalta taudilta. Henkilöstö on perehdytettävä suu-nenäsuojusten ja visiirien tarpeenmukaiseen käyttöön. Suojusten ja visiirien käytöstä sekä kankaisten suojusten ja visiirien desinfioinnista on annettava henkilökunnalle asianmukaiset ohjeet”, STM määrää.

Riskiryhmään kuuluvan asukkaan kanssa työskentelevän henkilöstön on käytettävä kertakäyttöistä kirurgistasuu-nenäsuojusta. Jos niitä ei ole käytettävissä tai niiden käyttö ei muusta syystä ole mahdollista, käytetään pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta taikka kasvot peittävää visiiriä kaikkien asukkaiden kanssa työskenneltäessä.

Juttua muokattu 13.5. klo 16.45: Lisätty Tarja Myllärisen kommentit.

Aiemmin aiheesta: STM kaavailee maskipakkoa vanhustenhoitoon (27.4.)

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*