Innokkaimpia soten valinnanvapauden käyttäjiä ovat tavalliset työssäkäyvät ihmiset, joille tärkeää on lääkäriaikojen saatavuus, selviää kokeilun väliarviosta.

Soten valinnanvapaus houkuttelee eniten työssäkäyviä ja yrittäjiä, selviää palvelusetelikokeilun väliarvioinnista. Ainakaan vielä siis ei ole merkkejä siitä, että eniten hoitoa tarvitsevat olisivat innokkaimpia vaihtamaan yksityiselle palveluntarjojalle.

Terveysaseman vaihtamisen yleiseksi syyksi on todettu lääkäriaikojen saatavuus, kun julkisen sektorin palvelujen eduksi koetaan terveysaseman sijainti.

Arviossa työssäkäyviksi ja yrittäjiksi luokitelluista 23 prosenttia on valinnut yksityisen palvelutuottajan asioidessaan perustason terveys- ja sosiaalipalveluissa, kun kaikista kokeilualueiden ihmisistä yksityisen toimijan valitsi vain kuusi prosenttia.

Väliarviosta käy ilmi, että kokeilu on jäänyt monelle vieraaksi eikä järjestäjäorganisaation viestintä ole tavoittanut kaikkia potentiaalisia kokeilujen kohderyhmiä kunnissa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)– Kohdennettu ja henkilökohtainen viestintä näyttäisi tavoittavan asukkaat ja asiakkaat parhaiten, minkä vuoksi monikanavaiseen viestintään eri tasoilla tulee edelleen panostaa, hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki kertoo.

Palvelusetelikokeilusta tehty väliarvio koskee viidellä eri kokeilualueella tehtyjä suoranvalinnan vastaanottopalvelujen kokeiluja. Kokeilut alkoivat viime vuonna. Kokeilualueet sijaitsevat Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keski-Uudellamaalla, Tampereella ja Ylä-Savossa.

Palvelusetelikokeilun ensimmäisessä vaiheessa kokeilualueilla asui yhteensä 336 000 asukasta, joista vajaat 20 000 eli kuusi prosenttia oli helmikuuhun 2018 mennessä valinnut perustason sote-palvelujen tuottajaksi yksityisen sote-keskuksen.

Kapitaatiokorvauksia 2,63 miljonaa

Kokeilujen järjestäjät ovat maksaneet kapitaatiokorvauksia eli kustakin asiakkaasta maksettavia korvauksia kokeilujen aikana yhteensä 2,63 miljoonaa euroa.

Käyntikohtaisesti laskettu kapitaatiokorvaus vaihtelee 40–80 euron välillä. Eroja on kokeiluiden sisällä eri palveluntuottajien kesken. Julkisten palveluntuottajien laskennallista vertailutietoa ei ollut saatavilla vielä tässä väliarvioinnissa.

Koska korvausmallit ovat eri kokeilualueilla erilaisia, alueiden tuloksia ei voi sellaisenaan verrata keskenään. Erilaisten korvausmallien vaikutuksia kokonaiskustannuksiin saadaan tarkempaa tietoa kokeilujen arvioinnin myöhemmässä vaiheessa.

Lopullisia kriteerejä valmistellaan

Kapitaatiokorvausten lopulliset kriteerit ovat vasta tekeillä. Ikä on yksi mukaan tuleva kriteeri, mutta muitakin asioita otetaan huomioon, mahdollisesti myös työterveyshuollonpiiriin kuuluminen.

Kriteereistä pyritään tekemään sellaiset, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin aiheutuvia kustannuksia ja siten paljon huolta herättänyt kermankuorinnan mahdollisuus minimoitaisiin.

Kokeiluun osallistuvien julkisten kokeiluasemien ja julkisten verrokkiasemien kokonaiskustannukset ovat samoja. Kustannukset ovat samoja myös suhteessa aseman käyntien määrään. Vallinnanvapauskokeilu ei siis ole vaikuttanut julkisten terveysasemien kustannuksiin.

Alussa piikki

Valinneiden osuus vaihtelee kokeilualueittain 3–17 prosentin välillä. Eniten vaihtamisia tapahtui heti kokeilun alkaessa.

– Jokaisella kokeilualueella kuitenkin edelleen vaihtaa 40–50 asiakasta yksityiselle palveluntuottajalle joka viikko, hankepäällikkö  Lehtimäki kertoo.

Useammin kuin kerran palveluntuottajaa vaihtaneiden osuus on pysynyt hyvin matalana myös alueilla, joissa palveluntuottajaa olisi mahdollista vaihtaa kerran kuukaudessa.

Yksityisillä terveysasemilla asiakaskäynnit ovat yleensä lääkärikäyntejä, kun julkisilla terveysasemilla noin puolet on lääkärikäyntejä. Julkisella puolella käydään siis enemmän hoitajan luona.

Valinnanvapauden käyttö sosiaaliohjaajan vastaanottoon ei ole juuri kiinnostanut. Se kuuluu valinnanvapaudenpiiriin kolmella kokeilualueella,  Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Tampereella.

Puhelinpalvelu ja tietosuoja huolena

Useimmat kokeiluun osallistuneista kokevat palveluun pääsyn pääsääntöisesti sujuvaksi tai melko sujuvaksi. Kritiikkiä he antavat toimimattomasta puhelinpalvelusta, ajanvarauksesta ja jonotusajoista.

Väliarvion mukaan tietosuoja huolettaa monia. Ei tiedetä, mitkä tiedot siirtyvät tuottajien välillä ja kenellä on pääsy mihinkin tietoihin.

Lähetemäärissä vain pieniä eroja

Yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä on vain pieniä eroja lähetemäärissä ja päivystyskäyntien määrissä. Kaikilla kokeilualueilla on julkisten kokeiluun osallistuvien terveysasemien lähetteiden määrä suhteessa tehtyihin lääkärikäynteihin ollut hieman korkeampi kuin yksityisten toimijoiden lähetemäärä. Erot ovat kuitenkin melko pieniä.

Keskusteluissa on epäilty, että yksityiset toimijat lähettäisivät potilaita erikoissairaanhoitoon  helpommin siirtyääkseen hoidosta aiheutuvia kustannuksia maakunnille.

Arviointia ja tiedon keruuta koordinoi Owal Group Oy, joka tekee yhteistyötä STM:n asiantuntijoiden ja alueellisten kokeilujen kanssa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*