VTV näkee kehitettävää siinä, miten koululaiset pääsevät ajoissa mielenterveyspalvelujen pariin. – Kuva Saunalahden koulusta Espoosta. (Kuva: Andreas Meichsner)

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV näkee kehitettävää lasten ja nuorten pääsyssä psykiatriseen hoitoon sekä tiedonkulussa eri toimijoiden välillä. Virasto katsoo kuitenkin, että kouluterveydenhuollon tarjoama tuki lasten mielenterveysongelmissa on lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Kuitenkin toimintatavat ja resurssit vaihtelevat alueittain ja kouluittain.

Ulkopuolisen hoidon ja arvion lähetekäytännöissä, -prosesseissa ja hoitoon pääsyssä virasto näkee alueellisia ja kuntien välisiä eroja, eivätkä eri palvelujen nivelvaiheet sen mukaan toimi läheskään aina saumattomasti.

– Näitä tulisi parantaa, jotta lapsi pääsisi sujuvasti hoitoon ilman monimutkaista siirtelyä toimijalta toiselle. 

VTV on julkaissut aiheesta arvion Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen kouluterveydenhuollossa

Joka viidennellä ongelmia

VTV:n selvityksessä muistutetaan, että 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan joka viides 1987 syntynyt nuori oli tuolloin eli 25. ikävuoteen mennessä saanut psykiatrista hoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmien vuoksi.

VTV korostaa kouluterveydenhuollon merkitystä ongelmiin tarttumisessa.

Viraston selvitys muistuttaa, että mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella voidaan ehkäistä ongelmien kärjistymisen ja toimintakyvyn heikkenemisen riskiä sekä vähentää kalliimpien palvelujen tarvetta.

Selvityksessä katsotaan, että kouluterveydenhuolto tunnistaa lasten mielenterveysongelmia parhaiten laajoissa terveystarkastuksissa, joissa lapsen asioita käydään läpi terveydenhoitajan, lääkärin ja perheen yhteistyönä.

Laaja-alaista yhteistyötä

Ongelmien käsittelyssä virasto korostaa yhteistyötä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa sekä koulun kaikkien aikuisten sitoutumista.

Viraston selvityksen mukaan kouluterveydenhoitajien osaaminen mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja hoitoonohjauksessa on lähtökohtaisesti riittävää, mutta asiantuntemusta tulisi vahvistaa erityisesti mielenterveyden ongelmatilanteissa.

Lääkärien panos vaihtelee

Selvityksessä kiinnitetään huomiota myös siihen, että lääkärien käytettävissä oleva työpanos koulun ja oppilaiden asioihin vaihtelee huomattavasti kunta- ja aluekohtaisesti. 

VTV:n selvityksen mukaan sote- palvelujen järjestämisvastuun siirtäminen maakuntatasolle mahdollistaisi kouluterveydenhuollon palvelujen nykyistä paremman integraation soten perus- ja erityispalvelujen kanssa.

Kuntalehti kertoi maanantaina, että Psykologiliitto on huolissaan siitä, että kunnat eivät ole perustaneet koulupsykologin virkoja niin kuin laki oppilashuollosta edellyttäisi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä