Elokuun budjettiriiheen kohdistuu paljon paineita, sanoo Sanna Lehtonen. - Siellä pitäisi sekä arvioida vuoden 2020 kuntatalouden tukitoimien riittävyys, määrittää tukitarve vuodelle 2021 että tarkastella hallitusohjelman mukaisten lainsäädäntöuudistusten kohtalo. (Kuva: Ville Palmu)

Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset vähenevät yhteensä 661 miljoonaa euroa (-6,7 %; -120 €/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Ennakkolaskelma julkaistiin 28.4. Arviota päivitetään myöhemmin, ja lopulliset valtionosuudet ensi vuodelle varmistuvat vuodenvaihteen tienoilla.

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta 7 326 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 1 860 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 186 miljoonaa euroa vuonna 2021 (9 847 M€ vuonna 2020).

Kuntaliiton kehittämispäällikön Sanna Lehtosen mukaan sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 valtionosuuteen vaikuttaa merkittävästi vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa päätetty koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus. Korvaus lisää valtionosuutta 547 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 572 miljoonaa euroa vuonna 2021, Muutosvaikutus vuodesta 2020 vuoteen 2021 on -1 114 miljoonaa euroa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Ilman verotulomenetysten korvausten huomioon ottamista Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan ”oikeat” valtionosuudet lisääntyvät 295 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttaa mm. kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 159 miljoonaa euroa. Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 34 miljoonaa euroa ja lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,5 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 66 miljoonaa euroa.

– Veronmaksulykkäysten korvaus (542 M€/572 M€) aiheuttaa turhaa hämminkiä kummankin vuoden 2020 ja 2021 valtionosuusmaksatukseen sekä vuosien väliseen vertailuun. Koska kunnat eivät ole maksuvalmiusongelmissa, tämän tilapäisen vuodesta 2021 vuodelle 2020 valtion päätöksellä tehdyn ”pakkolainan” hyöty jää kyseenalaiseksi. Ehkä jopa sekoittaa enemmän kuin auttaa, Sanna Lehtonen sanoo.

– ”Aidon ja oikean” valtionosuuden muutos +295 milj. euroa pitää sisällään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutokset. Hallitus ei ole tehnyt päätöksiä, jotka vahvistaisivat kuntataloutta vuonna 2021, eikä tällaisia eriä laskelmastakaan siten löydy.

Ennakolliset valtionosuuslaskelmat Kuntaliiton verkkosivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*