Vaasan kaupunki teki 18 miljoonan euroa tuloksen vuonna 2021 vasta valmistuneen tilinpäätöksen mukaan.

Tulosta selittää mm. välittömien koronakustannusten kattamiseen saatu 10 miljoonan euron avustus ja 2,2 miljoonan euron harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Verotuloja kaupungille kertyi vuonna 2021 ennätykselliset 314,5 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on yli 14 miljoonaa euroa. Yhteisöverotuottojen voimakasta kasvua selittää osin valtion tukitoimena tehty kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen, joka toi verotuloja kaupunkiin lisää noin 5,8 miljoonaa euroa.

Verotulojen ja valtionavustusten nousun ansiosta viime vuoden toteutunut vuosikate on 50 miljoonaa euroa, joka on noin 10 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

– Tavoitteenamme oli päästä kerryttämään taloudellista puskuria tulevaisuuden varalle ja siinä onnistuttiin. Ensin koronatilanne ja nyt Ukrainan tilanne aiheuttavat talouteen epävarmuutta, mutta meille nyt kertyvä talouden ylijäämä antaa pientä pelivaraa toimia, vaikka kustannukset jonkin verran nousisivatkin. Mitä vakaampi pohja taloudelle saadaan rakennettua, sitä paremmin pystymme varmistamaan toiminnan jatkuvuuden, vaikka toimintaympäristössä tapahtuisi yllättäviäkin muutoksia, kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo Vaasan kaupungin tiedotteessa.

Ylijäämää Vaasalle kertyio 8 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin tulos oli 20,4 miljoonaa euroa.

Vaasan tulos oli hyvä siitäkin huolimatta, että kustannukset kasvoivat edellisvuodesta. Kustannusten kasvu johtui koronan aiheuttamista toimista, hankinnoista sekä palveluidenostoista. Materiaalihankinnat kasvoivat edellisten vuosien hankintakielloista johtuen. Palveluiden ostot koskivat erityisesti erikoissairaanhoitoa sekä asumispalveluiden ostoja sosiaali- ja terveystoimessa.

-Tämä on viimeinen tilinpäätös, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut näkyvät omana toimialanaan. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä ne on huomioitu palveluostoina konserniohjauksen toimialalla ja vuodesta 2023 lähtien rahoitus on hyvinvointialueiden vastuulla, sanoo talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Kuva Kuntaliiton julkaisemista materiaaleista perustuen helmikuun alussa julkaistuihin tilinpäätösten ennakkotietoihin.

Kunnat saivat vuonna 2021 valtion koronatukea noin 2,4 miljardia euroa Kuntaliiton mukaan. Tämä mahdollisti myös yhteenlasketun tuloksen muodostuvan 1,5 miljardia euroa plusmerkkiseksi, kuten tilinpäätösten ennakkotietojen tultua julki helmikuun alussa näytti käyvän.

Erityistä jakovaraa kuntataloudessa ei näistä tuloksista huolimatta ole, Kuntaliitto muistutti helmikuussa.

Viime vuosikymmenellä pahoissa talousvaikeuksissa paininut Kotka teki 3 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen.

Porin tulos painui lopulta 8,2 miljoonaa euroa miinuksella eli hieman alemmas kuin helmikuun ennakkotietojen perusteella näytti. Tilinpäätössiirrot mukaan lukien tilikauden alijäämäksi muodostuu 8,4 miljoonaa euroa, mikä on kuitenkin pienempi alijäämä kuin mitä Porissa odotettiin.

Kaikki talousarviomuutokset huomioiden tulostavoite laski vuoden aikana -15,2 miljoonaan euroon. Tilinpäätös toteutui kuitenkin noin 7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin. Myös Porissa verotulot olivat ennakoitua suuremmat: yhteensä 342 miljoonaa euroa eli 3,1 miljoonalla euroa enemmän kun talousarviossa ja 0,5 miljoonaa enemmän kuin lokakuussa tehdyssä ennusteessa. Kunnallisverotulokertymä jäi talousarviosta 0,9 miljoonaa euroa, mutta yhteisöverokertymä oli jopa 4 miljoonaa euroa talousarviota parempi. 

Lisää kuntatalouden näkymistä:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*