Kesällä 2022 Iisalmen kaupungin virallisena koeasukkaana kertoi viihtyneensä eläinlääketieteen opiskelija Kristiina Kukkoniemi. (Kuva: Mari Kuosmanen/Iisalmen kaupunki)

Iisalmen kaupungin tavoitteena on olla maailman ensimmäinen kiireneutraali kaupunki vuonna 2025.

Noin 21 000 asukkaan kaupungissa on haluttu erottautua joukosta painottamalla tasapainon merkitystä ihmisen elämässä, kaupungin markkinointi- ja viestintäasiantuntija Laura Koski linjaa.

– Liiallinen kiireen tunne aiheuttaa pahoinvointia.

– Tiedämme, että meillä Iisalmessakin syntyy vielä melkoinen kiirejalanjälki ja hyväksymme sen, että satunnainen kuormittava kiire on osa elämää. Mutta tiedämme myös sen, että vahvistamme seutumme menestystä etsimällä määrätietoisesti keinoja liiallisen kiireen tunteen karsimiseen.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kiireen lisääntyminen on ilmiö, johon uutta näkökulmaa hakemalla ei väheksytä työnteon ja aikaansaamisen merkitystä. Päinvastoin, Iisalmen kaupungin tarkoituksena on kannustaa ihmisiä palkitsevaan työn tekemiseen, Koski painottaa.

– Kysymys on valinnoista, joissa haluamme onnistua, jotta voimme paremmin, emme laiskistuaksemme. Asioita on mahdollista tehdä tehokkaammin ja luovemmin, kun ei ole jatkuvaa kiireen tunnetta.

– Kiireneutraalius tarkoittaa, että yksilö voi elää tasapainoista elämää ja nauttia työ- ja vapaa-ajastaan siten, että kumpikaan ei aiheuta voimakasta tai pitkäkestoista kuormitusta.

Kaupunkilaisten kokemukset luupin alla

Iisalmessa ei oleteta, että kaupunki muuttuisi kertaheitolla kiireettömäksi.

– Kiireneutraaliutta ei voida saavuttaa yhdellä iskulla, Laura Koski korostaa.

– Kaupunki ja kumppanimme ovat sitoutuneet ihmisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseen. Se on strateginen teemamme tänä vuonna.

Iisalmi on haastanut paikalliset yritykset mukaan kiireneutraaliustavoitteeseen keräämällä työpaikoilta konkreettisia toimia hyvinvoinnin ja kiireettömän työelämän tukemiseen. Kiire-barometrilla kaupunki seuraa iisalmelaisten kokemaa kiirettä puolivuosittain.

– On ollut innostavaa kuulla, miten kekseliäästi ja sitoutuneesti yrityksissämme tuetaan työntekijöiden hyvinvointia ja kiireneutraalia työotetta.

Seutuasiat ovat mielessä

Seutukaupunki toistuu useaan otteeseen Iisalmen viestinnässä.

– Iisalmi kuuluu Kuntaliiton johtamaan seutukaupunkiverkostoon. Seutukaupunkiprofiili on ylpeyden aihe, Laura Koski vahvistaa.

– Iisalmi sijaitsee Ylä-Savon seudulla. Kuopio on Pohjois-Savon maakuntakeskus, ja Iisalmi taas on oman seutunsa keskus, seutukaupunki.

Iisalmessa on kannettu eräänlaista vastuuroolia seudun elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kehittämisestä mielellään. Se kuuluu myös kaupunkistrategiassa, Koski jatkaa.

– Seudun markkinointiin panostettu. Uudenlaisiakin ideoita ollaan valmiita toteuttamaan, kuten kiireettömyyteen panostettaessa, mutta samalla pidetään kiinni tutuistakin markkinointikeinoista.

– Yksi jo toimivuutensa osoittaneista markkinointitoimista on ollut koeasukkaiden hakeminen Iisalmeen.

Tämä tempaus ei ole poikkeuksellinen Suomessa, mutta Iisalmessa se on jo joka tapauksessa toiminut.

Kampanjan perusidea on varsin yksinkertainen. Seudulle kesätöihin tuleva nuori osaaja voi hakea Iisalmen koeasukkaaksi ja saada kesätyösuhteensa ajaksi ilmaisen asunnon. Samalla kyseinen nuori osaaja toimii Iisalmen some-lähettilään roolissa.

– Tämä koeasumisen kampanja toteutuu meillä jo viidennen kerran. Tuttuun tapaan tarjoamme täysin ilmaisen koeasumisen ja erilaisia etuja viralliselle koeasukkaallemme.

– Lisäksi meillä on tarjolla edullista asumista solukodeissa muille seudulle kesätöihin tuleville. Heillekin kampanja suo lisäetuja.

Vuoden 2023 erikoisuutena joku monipaikkaista työtä tekevä voi yhdistää työn ja lomailun asumalla viikon ajan kylpylähotellissa, Koski lisää.

– Työelämä muuttuu ja ihmisillä on yhä enemmän etätyötä ja yrittäjämäistä itsensä työllistämistä, jossa myös omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen on luotava uusia malleja.

Koski kertoo, että Iisalmessa uskotaan vahvasti edellä mainittujen markkinointikeinojen olevan kaupungille kannattavia.

– Näidenkin toimien kautta saamme esille Iisalmen vahvuuksia, kuten lähellä olevaa luontoa ja lyhyitä välimatkoja.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*