Kuntien henkilöstön joukosta kartoitetaan parhaillaan erityisesti henkilöitä, jotka voivat työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Kuva: Ville Miettinen

Kunnat uudelleenohjaavat henkilöstöään vastatakseen paremmin koronaviruksen tuomiin haasteisiin.

Hallitus on toivonut, että kunnat pitäytyisivät työntekijöidensä lomautuksista ja irtisanomisista. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoo, että Porissa kaupungin työntekijät pidetään mahdollisuuksien mukaan töissä, vaikka toiminta osassa yksiköistä on pysäytetty.

– Suljetuissa yksiköissä työskentelevät henkilöt muodostavat varareservin, joka tullaan uudelleenkohdentamaan. Esimerkiksi suljettujen toimintayksiköiden siivouksesta vapautuvaa henkilökuntaa voidaan käyttää hygieniatason nostamisen edellyttämiin puhdistuspalvelutehtäviin, kaupunginjohtaja Luukkonen kertoo.

Lisäresurssit ovat tarpeen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä. Savonlinnan talousjohtaja Arja Petriläinen kertoo, että Savonlinnassa kaupungin henkilöstöstä on kartoitettu terveydenhuollon alan koulutuksen omaavia henkilöitä, jotka voidaan tarvittaessa osoittaa työskentelemään terveydenhuollossa.

Porissa on kaupunginjohtaja Luukkosen mukaan selvitetty myös, ketkä kaupungin työntekijät voivat tarvittaessa avustaa sellaisissa terveydenhuoltoa tukevissa tehtävissä, joissa ei tarvita alan ammattikoulutusta.

Työtehtäviin ja työntekoon uusia ratkaisuja

Henkilöstön uudelleenohjaamisella tarkoitetaan työntekijöiden siirtämistä aloille, joilla henkilöstötarve koronaviruksen myötä on kasvussa. Kuntaministeri Sirpa Paatero, sd., listasi maanantain tiedotustilaisuudessa kuntien tärkeiksi palvelualueiksi muun muassa opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä erilaiset infratoimet kuten vesi-, jäte- ja energiahuollon.

Kouvolan kaupungin hyvinvointijohtaja Arja Kumpu kertoo, että myös Kouvolassa on tutkailtu sulkeutuneiden palveluiden henkilöstöresursseja ja työntekijöiden koulutustaustoja. Kymenlaakson alueella on Kummun mukaan keskusteltu kuntayhtymän kanssa myös mahdollisista tarpeista siirtää henkilökuntaa kunnan toimista kuntayhtymän töihin.

Kontiolahdella ideointi henkilöstön uudelleenohjaamisen tavoista on joukkoistettu. Kunta tiedotti tällä viikolla, että se haastaa henkilöstöään ideoimaan uusia työnkuvia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Koronaviruksen takia 15 prosentilla kunnan henkilöstöstä nykyiset työtehtävät joko vähenevät tai keskeytyvät kokonaan.

Osa henkilöstöstä jatkaa kunnissa edelleen omien työtehtäviensä parissa kotoa käsin. Talousjohtaja Petriläinen kertoo, että Savonlinnassa 350 kunnan työntekijää tekee tällä hetkellä etätöitä.

– Tähän mennessä saatujen tietojen perusteella työskentely sujuu ja yhteydet ovat toimineet. Etätyöskentely olisi vieläkin laajennettavissa, mutta kannettavien päätelaitteiden saanti rajoittaa sitä.

Neuvontapuhelimet ja kauppa-apu voisivat työllistää

Useimmissa kunnissa on koronaepidemian myötä avattu neuvontapuhelimia, joissa kuntalaisille tarjotaan ohjeistuksia tai apua arkiaskareissa. Uudet palvelut vaativat henkilökuntaa vastaamaan puhelimeen sekä asioimaan ruokakaupassa ja apteekissa riskiryhmiin kuuluvien puolesta.

Porissa on kaupunginjohtaja Luukkosen mukaan koronaneuvontapuhelimen lisäksi omat palvelunumerot ikäihmisille, lapsiperheille ja yrityksille. Ikäihmisten asiointiapuun tarvitaan myös henkilöitä, joilta ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutusta.

Osassa kunnista puhelimiin vastaa vapaaehtoiset, toisissa kunnan uudelleenohjatut työntekijät. Hyvinvointijohtaja Kummun mukaan henkilöstötarve neuvontapalveluissa tulee tarkentumaan sen ajan myötä. Kouvolassa neuvontapuhelin on avattu maanantaina.

– Eilen tuli palautetta yhdeltä omaiselta, että puhelinlinja on koko ajan varattu. Toimintamalli kehitetään sellaiseksi, että pystymme vastaamaan tarpeeseen.

Kummun mukaan Kouvolassa on myös pohdittu, tarvittaisiinko kunnan riskiryhmiin kuuluville keskustelukumppania tarjoava puhelinpalvelu.

– On pohdittu, että tarvitaanko niille, jotka ovat vankeina kodeissaan ”mitä kuuluu” -soittorinki. Uutisointi ja itse tilanne saattaa herättää monissa ahdistusta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*