Maaliskuun alussa käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut vahvistavat kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Kokeilun aloitusta on kuitenkin siirretty useasti, mikä on herättänyt kunnissa pettymystä.

Maaliskuussa alkavien kuntakokeilujen on tarkoitus jatkua kesäkuulle 2023. Lopullinen kokeiluille varattu toimeenpanoaika on jäämässä varsin lyhyeksi. Kuntaliitto ja kuuden suurimman kaupungin johtajat odottavatkin nyt pysyvämpää muutosta.

Tiistaina 8. joulukuuta julkaistussa kannanotossaan Kuntaliitto sekä Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunginjohtajat esittävät, että hallitus linjaisi työllisyyden hoidon järjestämisvastuun pysyvästä siirrosta kunnille kuntakokeilujen käynnistymiseen mennessä.

– Kokeilujen laajuus sekä tuleva työvoimapalveluiden rakenneuudistus huomioon ottaen on tärkeää, että kokeilua pidetään varsinaisen kokeilemisen sijasta jo palvelurakenneuudistuksen pilotointina, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.

Työllisyys tärkeää osa kuntatalouden elvyttämistä

Käynnistyvän työllisyyskokeilun avulla viedään työllisyyspalveluita paikallistasolle ja siirrytään lähemmäs pohjoismaista työllisyydenhoidon mallia. Kokeiluissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Työllisyyden palvelurakenteiden uudistaminen on pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen merkittävimpiä uudistuksia. Työvoiman ja osaamisen kokonaisuus on kriittinen erityisesti siksi, että työttömyyden voimakas lisääntyminen vaikuttaa oleellisesti kaupunkien ja kuntien kestävän kasvun edellytyksiin tulevina vuosina.

– Kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä on sekä hallituksen että kaupunkien yhteinen ja selkeä tavoite. Työllisyyden kuntakokeilun siirtyminen vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista ja siksi on oleellista, että hallitukselta saadaan pikaisesti poliittinen tuki pysyvälle ratkaisulle, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Työllisyyden parantaminen helpottaa myös koronakriisistä toipumista. Vapaavuoren mukaan koronaepidemia on korostanut entisestään kuntien roolia työllisyyden hoidossa.

– Tulevaisuudessakin paras malli on koota palvelut yhden kokonaisvastuullisen toimijan eli kaupunkien vastuulle. Näin voidaan luoda toimivampia ratkaisuja sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeisiin, Vapaavuori toteaa.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina muistuttaa, että pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet pandemian aikana ja koronakeväänä työttömäksi jääneet siirtyvät pitkäaikaistyöttömiksi osin jo ensi keväänä.

– Työllisyyteen panostaminen on panostusta myös pitkällä aikavälillä kuntien elinvoimaan, kuntalaisten hyvinvointiin ja työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin sekä vastaamista yritysten ja muiden työnantajien osaavan työvoiman tarpeeseen, Reina sanoo.

Työllisyyskokeilujen siirtyminen pettymys kunnille

Vuonna 2021 alkavissa kuntakokeiluissa on mukana 125 kuntaa, jotka muodostavat 26 kokeilualuetta. Kaikki kokeiluissa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet tiettyihin rahoitusosuuksiin, eikä niille ole varattu erillistä valtion rahoitusta.

Kunnissa kokeiluja on valmisteltu pitkään. Kunnat ovat myös tehneet suuria investointeja henkilöstöön ja tiloihin. Siksi työ- ja elinkeinoministeriön viime viikkoinen päätös siirtää työllisyyden kuntakokeilujen alkamisajankohtaa otettiin kunnissa vastaan pettynein mielin.

Lue lisää: Työllisyyskokeilun aloitus siirtymässä – kunnat olisivat olleet valmiita tositoimiin

Myös Kuntaliitto ja kuusi suurinta kaupunkia ilmaisevat kannanotossaan pettymyksensä viivyttelyyn.

– On monesta syystä harmillista, että kokeilun aloitus siirtyy. Kuntien henkilöstö ja muut resurssit olisivat olleet valmiina. Nyt viivästymisestä aiheutuu kunnille aiheettomia kuluja ja työttömille kokeilun antamat palvelut siirtyvät, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

– Kaupungit ovat tuoneet työ- ja elinkeinoministeriölle kokeilun siirtoon liittyviä ongelmia esille jo varhaisessa vaiheessa. Onkin selvää, että valtion ja kaupunkien yhteistyötä kokeilujen toimeenpanossa on merkittävästi tiivistettävä, jotta kokeilu luo parhaat edellytykset tehtävien pysyvälle siirrolle kuntiin, hän jatkaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*