Ympäri Eurooppaa kiertänyt Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston köyhyysbussi pysähtyi Tampereella vuonna 2018. Kuva: Ville Miettinen

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät sekä kuntien että asukkaiden taloustilanteessa. Moni kunta on joutunut säästökuurille. Samalla leipäjonot ovat kasvaneet. 

Tilanne on herättänyt huolta esimerkiksi Tampereella. Kaupungin köyhyystyöryhmä ilmaisi syyskuussa olevansa huolissaan heikosta taloustilanteesta ja sen vaikutuksista etenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin asukkaisiin.  

Köyhyystyöryhmä vaatii, että kaupungin talousarvioehdotuksessa varmistetaan leikkauksista huolimatta julkisten palveluiden toimivuus ja oikea-aikainen saatavuus. Lisäksi työryhmä toivoo, etteivät säästöt kohdistu köyhyysohjelman aikaansaamiin uudistuksiin, kuten aktiivipassiin ja alle 25-vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn.  

Pormestarin talousarvioehdotus esitellään Tampereella 19. lokakuuta ja valtuusto päättää talousarviosta 16. marraskuuta.  

Köyhyystyöryhmän odotukset muuttuneet 

Tampere on ollut edelläkävijä köyhyyden ehkäisyssä ja köyhien aseman huomioimisessa. Ensimmäisen köyhyysohjelmansa kaupunki julkaisi vuonna 2014. Nykyinen köyhyysohjelma yltää vuodesta 2018 vuoteen 2021.  

Syksyllä 2018 kun köyhyystyöryhmä julkaisi ohjelmansa, kiitosta tuli esimerkiksi nykyiseltä sisäministeriltä, köyhyystutkija Maria Ohisalolta (vihr).  

– Muiden kuntien kannattaisi ottaa tästä esimerkkiä, jo tuolloin Helsingin kaupunginvaltuustossa toiminut Ohisalo sanoi.  

Köyhyysohjelman myötä kaupunki on ottanut vastuuta köyhyydestä. Tämä on näkynyt esimerkiksi niin, että kaupunki on alkanut koordinoida eri järjestöjen ja kirkon toimittamaa ruoka-apua ja siitä tiedottamista.

Nykyisessä köyhyysohjelmassa on toimenpide-ehdotuksia neljälle eri asukasryhmälle. Ne ovat: lapset ja perheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Olosuhteet ovat kuitenkin muuttuneet kahden vuoden takaisesta.  

Kun aluksi köyhyystyöryhmän tarkoitus oli toteuttaa mahdollisimman monta toimenpidettä, nyt keskitytään ehkäisemään leikkauksia.  

– Talousarviotilanteen tietäen en uskalla kauheasti esittää toiveita. Toimenpide-esityksiä on paljon, eikä ihan kaikkia asioita saada toteutettua tällä valtuustokaudella, köyhyystyöryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen (vas) sanoo.  

Osa köyhyysohjelman tavoitteista on Aaltosen mukaan niin tulkinnanvaraisia, että niiden toteutumista on vaikea arvioida. Esimerkiksi käy tavoite varmistaa koulujen riittävät resurssit. 

Konkreettisten uudistusten eteenpäin viemiseltä taas puuttuu raha. Näin on esimerkiksi aktiivipassin kanssa.  

Edellisen köyhyysohjelman aikana käyttöön otettu aktiivipassi on toimeentulotukiasiakkaille suunnattu etuseteli, jolla pääsee muun muassa kaupungin uimahalliin, kuntosalille tai museoon. Työryhmä suunnitteli, että nykyisellä valtuustokaudella aktiivipassia laajennettaisiin. Kehitysaikeesta on kuitenkin luovuttu. 

– Nyt tärkeintä on, että nykyiset palvelut säilyvät.  

Aktiivipassin lisäksi jo toteutettuja köyhyysohjelman toimia ovat esimerkiksi alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy ja päihtyneiden päivätoimintakeskuksen aukioloaikojen pidentäminen. Kummatkin uudistukset ovat Aaltosen mukaan osoittautuneet hyödyllisiksi ja löytäneet hyvin kohderyhmänsä. 

Nälkäjonot kasvavat 

Viime vuosikymmenen aikana köyhyys väheni Tampereella maltillisesti. Kun vuonna 2010 kaupungin asukkaista pienituloisia oli noin 18,1 prosenttia, vuonna 2016 vastaava luku oli 16,6. Pienituloisuus on tästä huolimatta Tampereella yleisempää kuin Suomessa keskimäärin. 

Koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitukset ja säästötoimet osaltaan heikentävät tilannetta. Aaltosen mukaan kasaantuvat ongelmat näkyvät kasvavana avun tarpeena. 

– Ruokajonot ovat selvästi kasvaneet kuluvan vuoden aikana. Myös mielenterveyspalveluiden tarve on koronan myötä kohonnut. Tähän liittyy toki myös päihdepalvelut ja asunnottomuuden hoito. 

Myös köyhyystyöryhmä on ilmaissut julkisen huolensa siitä, että korona lisää ruoka-avun tarvetta syksyn mittaa. Asia on huomioitu myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Se on osoittanut lisämäärärahan ruokajakeluun ja lisääntyneeseen avun tarpeeseen.  

Lue lisää:

Maria Ohisalo: Tampereen köyhyysohjelma esimerkki muille kunnille

Köyhyys ei tule koskaan yksin – se pudottaa verkostoista, lyö leiman ja syyllistää

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*