Kuva: Pixabay

Koronarajoitukset ovat tuoneet vaikeuksia ravintola-alalle, kun ovet on jouduttu pitämään kiinni asiakkailta. Maanantaina 1. kesäkuuta ravintolat kuitenkin aukeavat jälleen. Aukeavien ravintoloiden on noudatettava yhä koronan ehkäisyyn tähtääviä rajoituksia. Sisätiloihin saa ottaa enintään 50 asiakasta kerrallaan, pöytien välillä on oltava riittävästi tilaa ja anniskelu loppuu kello 22. 

Turun kaupunki haluaa osaltaan helpottaa ravintolayritysten toimintaa ja edistää julkisen kaupunkitilan monipuolista käyttöä. Monialaisen työryhmän laatimat pääperiaatteet ja keinot turvalliseen elvyttämiseen esitellään maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle. Esityksessä otetaan kantaa sekä ulkotarjoilualueiden lupaprosessiin että julkisiin tiloihin, kuten toreille, aukioille ja puistoihin sijoittuvaan ravintola- ja pop up-toimintaan. Kesäajan poikkeusjärjestelyt kestävät kesäkuun 2. päivästä syyskuun loppuun.

Ulkotarjoilualueiden lupaprosessia sujuvoitetaan

Asiakaspaikkarajoitukset eivät koske terasseja. Turku haluaa sujuvoittaa ulkotarjoilualueiden lupaprosessia. Olemassa olevien tarjoilualueiden tilapäiset laajennukset ja uudet tarjoilualueet ravintolan välittömässä läheisyydessä käsitellään kevennytyllä menettelyllä ja kiireellisenä rakennusvalvonnassa. Lupahakemusten nopean käsittelyn varmistamiseksi perustetaan erillinen terassilupatiimi, jossa ovat edustettuina rakennusvalvonnan lupaviranomaisten lisäksi liikennesuunnittelu, ympäristöterveydenhuolto ja kaupungin omistamien ulkoalueiden vuokrauksesta vastaava taho.

Haettujen ulkotarjoilualueiden toimenpidelupamaksu ehdotetaan puolitettavan kesäkaudeksi 2020. Hakija voi halutessaan toimenpidelupahakemuksen yhteydessä pyytää ennalta-aloitusta nopeuttaakseen ulkotarjoilualueen avaamista. Myös ulkotarjoilualueiden vuokra sekä nykyisin käytössä olevilla että uusilla alueilla olisi vain puolet vahvistetuista vuokrahinnoista.

Samassa kiinteistössä tai samalla alueella, kuten Vähätorilla, toimivia yrittäjiä kannustetaan yhteistyöhön tarjoilualueiden laajennusten suunnittelussa, jotta alueesta saadaan kaupunkikuvallisesti yhtenäinen ja kaupunkilaisille selkeä toiminnallinen kokonaisuus.

Uusia alueita väliaikaiseen ulkotarjoilukäyttöön

Nopeuttaakseen uusien ulkotilojen käyttöönottoa Turku haluaa tarjota tiettyjä alueita niin kutsutuiksi  yhteisterassialueiksi. Tähän käyttöön kaupunki ehdottaa seuraavia alueita: Vanha Suurtori, Tuomiokirkkotorin alue, Hämähäkkitontti ja Kaupungintalon puistikko ja piha, Puutori, Varvintori ja Rautatientori.

Näillä alueilla kaupunki tai sen valitsema operaattori hakee mahdollisen toimenpideluvan ja toimii vuokranantajana yrityksille ja toimijoille kesätoiminnan ajan. Ideoita voi esittää myös muille kaupungin omistamille aukioille ja piha-alueille, jolloin niiden soveltuvuutta harkitaan tapauskohtaisesti.

Turun kaupunki toimittaa  myös omia tapahtumamökkejään Vanhalle Suurtorille. Niitä voi lainata maksutta yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön, edellyttäen että toiminta sopii Vanhan Suurtorin alueelle. Mökkien käytöstä toteutetaan avoin haku nopealla menettelyllä kesäkuun alussa.

Keskustan kivijalkayritys voi hakea liiketilansa edustalla sijaitsevaa ruutua parklet-käyttöön ja perustaa ruutuun terassin, mikäli paikan katsotaan siihen soveltuvan. Myös puistoihin on mahdollista anoa toimenpidelupaa väliaikaiselle ulkotarjoilualueelle. Puistojen osalta tulee kuitenkin ottaa huomioon alueen miljööarvot ja mahdolliset reunamilla olevat taloyhtiöt ja niiden asukkaat.

Toreilla, puistoissa ja kaupungin aukioilla voi järjestää ravintolaliiketoiminnan lisäksi myös muuta pop-up-luonteista kaupallista ja ei-kaupallista toimintaa, kuten kulttuuri- ja urheilutoimintaa. Katualueiden tilapäistä tai osittaista sulkemista liiketoiminnan tai tapahtumatoiminnan tarpeisiin kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä