Niin sanottua Tampere-lisää enemmän hoitomuodon valintaan vaikuttavat kotiin jäävän vanhemman koulutus, tulotaso tai halu siirtyä työelämään.
 
Selvitykseen vastasi lähes 1 200 alle 3-vuotiaan lapsen huoltajaa Tampereelta. Tutkimuksen teki Sanna Luuppala.
 
Lähes kaikkien kyselyyn osallistuneiden tamperelaisperheiden alle 1-vuotiaat lapset olivat tutkimushetkellä kotihoidossa. Lähes kolme neljäsosaa lasta kotona hoitaneista vanhemmista vastasi, ettei kuntalisällä ollut vaikutusta hoitovapaan pituuteen.
 
Pienituloisissa, matalasti koulutetuissa perheissä kuntalisällä oli kuitenkin ollut merkitystä. Myös työhön palaavan vanhemman kannalta kuntalisä on voinut pidentää hoitovapaata esimerkiksi silloin, kun päivähoitopaikkaa ei ole ollut toivotusta päiväkodista tarjolla haluttuna ajankohtana.
 
 
Korkeasti koulutetut ja työsuuntautuneet eivät halua jäädä kotiin
 
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat kotona selvästi harvemmin kuin peruskoulun tai keskiasteen tutkinnon suorittaneet vanhemmat. Myös ikä vaikuttaa: yli 30-vuotiaat vanhemmat ovat lapsen kanssa kotona useammin kuin alle 30-vuotiaat. Lasta hoidetaan kotona usein myös silloin, jos perheessä on kolme tai useampia lapsia.
 
Vahva tekijä hoitopäätöksissä ovat myös vanhempien omat asenteet. Kun kotiin suuntautuneet vanhemmat valitsevat lapselleen kotihoidon, työsuuntautuneet ratkaisevat lapsen hoidon muulla tavalla.
 
Lasten kotihoidon kuntalisä otettiin Tampereella käyttöön vuoden 2009 alussa. Kuntalisää voidaan maksaa kotihoidon tukea saavien perheiden alle 3-vuotiaista lapsista. Tuen määrä on tällä hetkellä 120 euroa nuorimmasta ja 100 euroa perheen muista alle 3-vuotiaista lapsista kuukaudessa.
 
(KL)
 
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä