Kuva: Ville Miettinen
Joensuu on yksi hankkeessa olevista kaupungeista. Joensuussa toimii jo suunnitelmallista ilmastotyötä tekevistä toimijoista koostuva Ilmastokumppani-verkosto.

Turku, Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Lappeenranta ja Riihimäki aloittavat yhteisen Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot -hankkeen haastamaan yritykset tekemään lisää vaikuttavia ilmastotekoja.

Hankkeessa yrityksiä ja yhteisöjä sitoutetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen nopeammin kuin mihin lainsäädännöllä voidaan velvoittaa. Julkishallintoa kestävän kehityksen työssä tukevan Motivan mukaan yritysten vapaaehtoiset päästövähennykset ovat avainasemassa kuntien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Turku, Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Lappeenranta ja Riihimäki kuuluvat suomalaiseen Fisu-kuntien verkostoon (Finnish Sustainable Communities). Fisu-kunnat tavoittelevat jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä, ja aikovat olla hiilineutraaleja viimeistään vuonna 2030. Samalla hankkeessa luodaan Fisu-verkoston kunnille tehokas työkalu yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Hankkeessa yrityksille tarjotaan työkaluja päästövähennyksiin sekä niiden seurantaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraalin tai vähähiilisen liiketoiminnan saavuttaminen. Tarkoituksena on, että vähähiilinen toiminta-tapa sulautuu yritysten perustoimintoihin. Hankkeessa tavoitellaan sitä, että vähähiilisen yrittämisen ja liiketoiminnan osaaminen laajenee vähitellen myös toisiin yrityksiin ja yleistyy kuntien koko talousalueella.

Fisu-kunnissa on jo aiemmin kehitetty toimintatapoja yritysten ja yhteisöjen kannustamiseksi ilmastotoimiin. Hankkeessa luodaan työvälineet ensivaiheessa 11 Fisu-kunnalle. Jatkossa hankkeessa tuotettua aineistoa ja metodeja jaetaan eri verkostojen kautta kaikkien Suomen kuntien käyttöön.

– Joensuussa on sovellettu Ilmastokumppanuus-mallia ja Turussa on otettu käyttöön Ilmastoteko-malli. Menetelmiä voidaan soveltaa myös muihin kunnassa toimiviin yhteisöihin, kuten urheiluseuroihin ja kansalaisjärjestöihin. Pk-yritysten ilmastotyön tukemista voidaan kuitenkin vauhdittaa, jos kunnat ja kaupungit lisäävät yhteistyötä toimintamallien kehittämisessä ja saavat jaettua enemmän tietoa keskenään, Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo sanoo tiedotteessa.

Hankkeen tavoitteena on, että kaikissa kunnissa on hankkeen päättyessä uusia ilmastotekoihin sitoutuneita yrityksiä ja 15-20 yritystä osallistuu hankkeen aikana aktiivisesti toimintamallin kehittämiseen ja soveltamiseen.

Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, vastuukuntana toimiva Turun kaupunki sekä muut mukana olevat kunnat. Rahoittajien  lisäksi ohjausryhmänä toimivan Fisu-neuvottelukunnan kautta hankkeen ohjaukseen osallistuvat Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto, Suomen Ympäristökeskus ja Motiva.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä