Talvella kiinteistön lumityöt ovat ensisijaisesti kiinteistönomistajan vastuulla. Kuvassa Kokkolan kaupunginvaltuutettu Risto Koljonen tekee käytäviä lumilingolla, jotta pihasta voi nauttia myös talvella. (Kuva: Päivi Karjalainen)

Lain mukaan kiinteistön omistaja vastaa pihaan johtavan liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta. Pihatien ja tonttiliittymien talvikunnossapito ja aurauslumien poisto on määritelty niin sanotussa kunnossapitolaissa, laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Omakotitalojen kohdalla tämä tarkoittaa siis talon omistajaa tai vuokralaista riippuen siitä, miten talvikunnossapidossa on sovittu vuokrasopimuksessa.

Katujen auraus kuuluu pääsääntöisesti kunnille mutta tontin kohdalla olevan jalkakäytävän puhdistaminen lumesta ja hiekoitus kuuluvat tontin omistajalle, ellei kunta ole päättänyt ottaa huolehtiakseen näistä kunnossapitotöistä.

Valtion maanteiden varsilla on sekä valtion että kunnan omistamia kävely- ja pyöräteitä. Väyläviraston karttapalvelusta voi tarkistaa, mitkä kevyen liikenteen väylät ovat kuntien ja mitkä taas valtion eli ely-keskusten ylläpitämiä.

Kaupunkialueilla kiinteistön viereisen jalkakäytävän kunnossapito kuuluu kiinteistönomistajalle ellei kunta ole päättänyt ottaa kyseisiä lumitöitä hoitaakseen. (Kuva: Ville Miettinen)

Ikäihmisille apua saatavilla

Kuntien aurauskäytännöissä on vaihtelua. Joissain kunnissa esimerkiksi poistetaan tonttiliittymien lumivallit ikäihmisten pihoilta. Näin on muun muassa Jyväskylässä, missä kaupunki auraa niiden omakotitalokiinteistöjen tonttiliittymät, joiden asukkaat ovat täyttäneet 75 vuotta. Ehtojen mukaan kaikkien kiinteistössä asuvien on oltava vähintään 75-vuotiaita ja omakotitalon on sijaittava sellaisen kadun varrella, jota Jyväskylän kaupunki auraa. Tonttiliittymien auraus ei koske heitä, jotka asuvat yksityistien tai valtion ylläpitämän väylän varrella.

Aurauspalvelun piiriin kuuluvia kiinteistöjä on Jyväskylässä tällä talvikaudella kaupungin katualueella 1429 kappaletta. Ikäihmisten omakotitalokiinteistöjen tonttiliittymien auraukseen varattiin 220 000 euron määräraha tämän vuoden talousarvioon.

Suomen Omakotitaloliitto kehottaa vanhuksia olemaan yhteydessä oman hyvinvointialueen vanhuspalveluihin, jos kotona on vaikeuksia selvitä lumitöistä. Palvelutarpeen kartoituksen kautta voi olla mahdollista saada apua lumitöihin, jotta kotona asuminen onnistuu. Myös omaan kotikuntaa kannattaa asiasta olla yhteydessä.

Osalla Omakotiliiton omakotiyhdistyksistä on myös omia talkkaripalveluita, joiden kautta tarjotaan ikäihmisille apua lumitöihin.

Postilaatikon edusta kuuluu asukkaille

Postilaatikkoa lähinnä oleva kiinteistö on vastuussa postilaatikon alueen kolaamisesta. Omakotitaloliitto neuvoo pientaloasukkaita sopimaan postilaatikoiden edustan lumitöistä yhdessä naapureiden kanssa.

Kerros- ja rivitaloissa taloyhtiö vastaa

Asunto-osakeyhtiöissä kiinteistönhuolto eli talvella pihan, liittymän ja viereisen jalkakäytävän lumityöt ja hiekoitus kuuluvat taloyhtiön vastuulle. Usein kiinteistönhuolto on ulkoistettu ulkopuoliselle kiinteistönhuoltoyhtiölle, mutta pienemmissä yhtiöissä yhtiöjärjestyksessä saattaa olla määrätty, että osakkeenomistajat huolehtivat yhdessä kiinteistölle kuuluvista velvoitteista talkootyönä.

Kiinteistöliitto muistuttaa huolellisuudesta talvikunnossapitoon liittyen, sillä taloyhtiö vastaa kuitenkin ensisijaisesti kiinteistön alueen turvallisuudesta. Jos joku esimerkiksi liukastuu ja loukkaa itsensä taloyhtiön pihalla, taloyhtiön on pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

Lumenauraus kuuluu kerrostaloissa taloyhtiön vastuulle. Lumi pitää kasata kiinteistön omalle tontille tai kuljettaa lumenkaatopaikalle. (Kuva: Hanna Rautio)

Mikä kuuluu vuokralaiselle?

Edes kerrostalossa vuokralla asuvakaan ei välttämättä välty kaikilta lumityövastuilta. Suomen Vuokranantajat ry muistuttaa, että parvekkeen puhtaanapito eli talvella mahdollinen lumen poistaminen kuuluu asukkaalle riippumatta siitä, asuuko asunnossa omistaja vai vuokralainen. Nämä tehtävät kuuluvat vuokralaiselle, vaikkei niistä erikseen mainittaisi vuokrasopimuksessa.

Lumi ja jää on syytä poistaa, ettei sulavesistä ei aiheudu vahinkoa talon rakenteille tai naapureille. Etenkin asuntoa vastaavan seinän ja parvekkeen oven edusta on pidettävä vapaana lumesta. Jään poistamisessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei samalla vaurioiteta parveketta, Suomen Vuokranantajat huomauttaa.

Parvekelasit ovat helpotus pohjolan talvessa, muuten kerrostaloasujallekin on tiedossa lumitöitä. (Kuva: Hanna Rautio)

Jos rivitalossa piha-alue on osakashallinnassa ja huoneisto on vuokrattu, niin vuokralainen vastaa hallinnassaan olevan piha-alueen siisteydestä. Lumitöistä on kuitenkin syytä sopia erikseen, jos taloyhtiö on päättänyt hoitaa ne talkootyönä.

Omakotitalon vuokrauksessa kiinteistönhoidon vastuut kannattaa määritellä erikseen tarkasti. Suomen Vuokranantajat kehottaa kirjaamaan vuokrasopimukseen, kuka vastaa talvella lumitöistä ja liukkauden torjunnasta omakotitalon pihalla. Lisäksi on hyvä sopia katon lumikuorman tarkkailusta ja siitä, kuka vastaa tarvittaessa lumen pudottamisesta katolta.

Jos edellä mainituista seikoista ei sovita, kiinteistönhoito on kiinteistönomistajan vastuulla.

Auton esiin kaivaminen taloyhtiön parkkipaikalta on valitettavasti auton omistajan vastuulla. (Kuva: Hanna Rautio)

Lähteet:

Kiinteistöliitto: Taloyhtiö, tarkkana lumitöiden kanssa!

Suomen Vuokranantaja ry: Oletko vuokraamassa omakotitaloa? Vältä karikot huolellisella sopimuksella, Parvekelumi voi aiheuttaa vesivahingon – näin ohjeistat vuokralaista talvikunnossapidossa

Omakotiliitto: Kiinteistönomistaja on vastuussa pihansa ja katuosuutensa turvallisuudesta sekä tonttiliittymien auraamisesta, Vinkit pientalon lumitöihin

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä