Verohallinto julkisti alkuviikosta uuden tilastopalvelun, jonka kautta tulorekisteriin ilmoitettuja ansiotuloja pääsee seuraamaan kuntakohtaisesti. Kuntakohtaisia kuukausittain julkaistavia ansiotuloja ovat palkkatulojen lisäksi myös maksetut eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja muut veronalaiset sosiaalietuudet.

-Tilastoihin tutustujan kannattaa kuukausitilastoissa kiinnittää huomiota erityisesti kehityksen suuntaan yleisesti. Yksittäisten kuukausien palkkasummiin vaikuttaa esimerkiksi, kuinka monta työpäivää kuukaudessa on. Peräkkäisiä kuukausia vertailemalla ei kannata tehdä hätäisiä johtopäätöksiä, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo.

Verohallinnon puolelta uusien kuntakohtaisten kuukausitilastojen toivotaan auttavan kuntien taloustilanteen seuraamisessa. Aiemmin kuntatasolla ansiotulojen kehitystä on pystynyt aiemmin seuraamaan vain vuositasolla.

-Uusien tilastojen ansiosta kuntakohtaista ja myös seurakuntakohtaista tietoa ansiotulojen kehityksestä löytyy nyt huomattavasti aiempaa reaaliaikaisemmin, kerran kuukaudessa. Toivomme, että kunnat ja seurakunnat löytävät tilaston ja hyödyntävät sitä talouden suunnittelussa ja päätöksenteossa, Luokkanen Verohallinnosta kertoo.

Nopeus parasta

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio nostaa uuden tilastopalvelun tärkeimmäksi ominaisuudeksi nopeuden. Nyt ei tarvitse enää odotella huhti-toukokuulle, jotta kuntalaisten ansaitsemat eurot selviävät Verohallinnon keräämästä tulokehitysvuositilastosta.

-Tämän tilaston paras puoli on sen lähes reaaliaikaisuus. Se antaa kuntapäättäjille hyvän kuvan siitä, miten kuntalaisten palkkatulot ovat kehittyneet, Punakallio.

Normaalitilanteessa kuntalaisten tulokehitys ja sitä kautta kuntatalouden pohja on kohtuullisen vakaata. Mutta kun paikkakunnan suurin työnantaja sulkee ovensa tai maahan iskee korona, niin tuoreelle tiedolle on kysyntää.

-Tämä tilastopalvelu olisi ollut viime vuonna koronan tullessa todella tarpeellinen. Siitä olisi päästy näkemään, miten palkkatulot todellisuudessa kehittyvät. Nyt oltiin pitkälle vain erilaisten arvailujen varassa, Punakallio toteaa.

Oikea tieto auttaa

Oli kunta iso tai pieni, niin oikea tilastotieto on tärkeä työkalu, kun tulevaisuuteen katsotaan ja kuntataloutta viritellään oikeaan asentoon. Ennen Alavieskan kunnanjohtajaksi valintaansa Kari Pentti toimi Turun kaupungin rahoituspäällikkönä.

-Onhan aiemminkin kuntien verotulokertymiä ja kuntalaisten ansiotuloja seurattu kuukausitasolla, mutta tämä uusi palvelu antaa uutta ja hyvää yksityiskohtaista tilastotietoa. En muista, että aiemmin olisin nähnyt kuntalaisten ansiotulojen tarkempaa jakautumista palkkatuloihin, eläkkeisiin, työttömyysturvaan ja muihin sosiaalietuihin. Kun kunnissa tehdään suunnittelutyötä tulevaisuutta varten, niin se on tärkeää taustatietoa, muistuttaa Pentti.

Ja tarkkaa tilastointi tosiaan on. Palkkojen ja eläkkeiden lisäksi verottajalta löytyvät kuntakohtaiset tiedot muun muassa kuntalaisille maksetuista ansiopäivärahoista, Kelan työttömyysetuuksista, opintorahoista, lasten kotihoidon tuesta ja vanhempainpäivärahoista. Esimerkkinä mainittakoon, että ennakonpidätyksenlaisia opintorahoja maksettiin tammikuussa 2021 alavieskalaisille nuorille 10718 euroa, niin lokakuussa opintorahaa maksettiin kuntalaisille 12328 euron verran.  

Vaikka ennustettavuus paranee lisätiedon myötä, niin lisätiedollekin olisi käyttöä.

-Nyt on kunnan verotuloista saatavilla hyvää yksityiskohtaista tilastotietoa kiinteistöverojen ja yhteisöverojen suhteen, mutta kunnat tarvitsevat myös entistä enemmän ennustetietoa kehityksestä, vinkataan Alavieskan suunnasta.

Verohallinnon ennakonpidätysten alaisten tulojen kuukausitilasto

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä