Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaakko Hallilla väittelee 11.12. Vaasan yliopistossa.

Kun sote-palveluiden tuottamistapa kunnissa tai alueilla muuttuu, niin muutostilanteisiin liittyvät transaktiokustannukset jäävät piiloon. Vaasan yliopiston tuoreessa väitöstutkimuksessa nousi esiin, että kunnat olisivat kyllä kiinnostuneita piiloon jäävistä kustannuksista, mutta työkalut niiden perkaamiseen puuttuvat kunnista.

Näkyvien kustannusten lisäksi yksityisiin ja julkisiin palveluihin liittyy näkymättömiä vaihdannan välillisiä kustannuksia eli transaktiokustannuksia. Näkymättömiä kustannuksia syntyy palvelun tuottajan etsimisestä, kilpailutuksesta, sopimuksen tekemisestä, tuottajan valvomisesta sekä tulosten mittaamisesta.

-Kunnat ja kuntayhtymät olivat kiinnostuneita arvioimaan transaktiokustannuksia, mutta työkaluja arviointiin ei ole omasta takaa. Keskeisenä tutkimustuloksena nousikin esiin, että millään tutkimuspaikkakunnilla ei pystytty arvioimaan reaalisia euromääräisiä transaktiokustannuksia, arvioi Jaakko Hallila.

HTM Jaakko Hallilan sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöstutkimuksessa tarkastellaan perusterveydenhuollon palveluita neljällä suomalaispaikkakunnalla. Tutkimuspaikkakunnista Alavudella ja Orimattilassa oli käytössään yksityinen palveluntuottaja, Alavudella Kuusiolinna ja Orimattilassa Attendo.

-Molemmat yksityisen palveluntuottajan hoitamat palveluntuotannot oli hoidettu käänteisenä kilpailutuksena eli oli menty laatu edellä. Tulevaisuudessa yksi isoista kysymyksistä onkin, että löytyykö kunnista ja kuntayhtymistä riittävästi hankintaosaamista, Hallila arvioi.

Alajärvellä käytössä oli isäntäkuntamalli, jossa palveluntuottajana oli Järvi-Pohjanmaan perusturva, kun taas Hollolassa palvelut tuotti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Piiloon jääviä kustannuksia ilmeni kaikissa tuottamismalleissa.

Kiire voi aiheuttaa ongelmia

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella uuteen tuottamismalliin siirryttäessä suunnittelutyö kannattaa tehdä huolellisesti. Liian kiireinen aikataulu voi aiheuttaa hallinnollisia haasteita myöhemmässä vaiheessa. Myös alueen asukaspohjalla on merkitystä.

-Uuteen tuottamismalliin siirryttäessä kannattaa tehdä suunnittelutyö huolellisesti, sillä liian nopea aikataulu voi tuoda hallinnollisia haasteita ja kustannuksia myöhemmässä vaiheessa. Kun palveluita tuotetaan riittävän isolle asiakaspohjalle, transaktiokustannukset eivät kohoa yksittäisen kunnan tai kuntalaisen lähtökohdista korkeiksi, Jaakko Hallila korostaa.

Tyytyväisiä asiakkaita

Asiakkaiden suuntaan transaktioihin liittyvät haasteet eivät näy laatuongelmina. Tutkimuspaikkakunnilla asiakkaiden laatuodotukset ja toteutuneen palvelun laatu olivat korkealla tasolla, siitä riippumatta oliko palveluntuottajana yksityinen tai julkinen taho. Tutkimuksen mukaan asiakkaat eivät edes aina tienneet, käyttivätkö he yksityiselle ulkoistettua vai julkisen palveluntuottajan tarjoamaa terveyspalvelua.

-Palvelut ylittivät asiakkaiden ennakko-odotukset. Lähtökohtaisesti ennakko-odotukset yksityisiä terveyspalveluita kohtaan olivat hieman julkisia korkeammalla. Julkiset palvelut sen sijaan ylittivät ennakko-odotukset vielä yksityisiä selvemmin, kertoo Vaasan yliopistossa 11. joulukuuta väittelevä Hallila.

Väitöskirja kokonaisuudessaan: ”Transaktiokustannukset ja laatu: Vertaileva tapaustutkimus yksityisistä ja julkisista perusterveydenhuoltopalveluista neljällä suomalaispaikkakunnalla”

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*