Kunnanvaltuutetulla on oikeus arvostella kunnan alkoholiostoksia ja kertoa asiasta ulospäin sananvapauden nimissä. Turun hallinto-oikeus pohti asiaa, kun se otti kantaa vuonna 2018 tapahtuneeseen Kemiönsaaren tarkastuslautakunnan erottamiseen.

Sitoutumaton kunnanvaltuutettu Janne Salonen oli blogissaan kritisoinut ja yksilöinyt kunnan alkoholiostoja seminaarimatkan yhteydessä. Kirjoitusten jälkeen kunnassa käynnistettiin tarkastuslautakunnan erottaminen, koska kaikki lautakunnan jäsenet eivät nauttineet valtuuston luottamusta. Lautakunta erotettiin ja ainoastaan varapuheenjohtajana toiminut Salonen ei paikkaansa uusinut.

Valtuuston päätöksen valmistelutekstissä oli muun ohella todettu, että tilapäisen valiokunnan perustamiseen oli johtanut se, että Salonen oli muiden tarkastuslautakunnan jäsenten tietämättä selvittänyt ja julkisesti mediassa kyseenalaistanut kunnan järjestämän valtuustoseminaarin järjestämismuodon ja -kustannukset. Kyseinen menettelytapa ei ollut hyvien tapojen eikä tarkastuslautakunnan sisäisesti sopimien toimintatapojen mukaista, ja siitä aiheutui huomattavaa kielteistä julkisuutta kunnalle.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että poliittiset mielipiteet lähtökohtaisesti kuuluvat perustuslaissa turvatun sananvapauden ydinalueelle. Sananvapauteen sisältyy muun ohella oikeus ilmaista ja julkistaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkastuslautakunnan jäsenyys sinänsä ei ole peruste kaventaa sananvapautta.

-Tarkastuslautakunta tai muukaan kunnan toimielin tai taho ei voi sisäisillä ohjeilla tai ennakkovalvonnalla rajoittaa luottamushenkilön sananvapautta sillä perusteella, että sen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuu kunnalle huomattavaakin kielteistä julkisuutta. Toimielimeen kuuluvien luottamushenkilöiden erottaminen ei myöskään voi toimia jälkikäteisenä rankaisullisena seuraamuksena siitä, että luottamushenkilö on käyttänyt hänelle kuuluvaa sananvapauttaan lainsäädännön mahdollistamalla tavalla, Turun hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan.

Hallinto-oikeus katsoi valtuuston käyttäneen näin harkintavaltaansa väärin ja ylittäneen toimivaltansa, kun se oli erottanut tarkastuslautakunnan Salosen käytettyä sananvapauttaan. Näin ollen valtuuston päätös on lainvastainen.

Turun hallinto-oikeuden viime viikolla antamasta ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä