Kun ajat kovenevat, niin sosionomien tarve kasvaa. Apua tarvitsevat vanhat sekä nuoret. (Kuva: Liisa Takala)

Eri puolilla Suomea on otettu tyytyväisenä vastaan viime viikolla julkistetut ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden laajentamiset. Valtioneuvoston päätöksellä kaikkiaan viisi ammattikorkeakoulua saa laajennusta koulutusvastuuseen. Myös neljän yliopiston koulutusvastuita laajennetaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksilla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutusvastuuseen lisätään konetekniikka. Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittaa sosionomien ja Karelia-ammattikorkeakoulu puolestaan geronomien eli vanhustyön asiantuntijoiden kouluttamisen.  Lapin ammattikorkeakoulu kouluttaa jatkossa myös rakennusmestareita ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä.

Kajaanissa pula sosionomeista

Kajaanin saama uusi koulutusvastuu kattaa sosionomin ammattikorkeakoulu ja ylempi ammattikorkeakoulu-koulutukset. Jatkossa ei sosionomiksi haluavien nuorten kainuulaisten tarvitse lähteä muille maille vierahille opintojen perässä.

-Uusi koulutus tarjoaa entistä paremman valinnanmahdollisuudet opiskella Kainuussa. On tärkeää, että nuorille on kotiseudulla monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Kainuussa on aiemmin koulutettu sosionomeja EASR-rahoituksen turvin muiden ammattikorkeakoulujen toimesta, mutta rahoittaja ilmoitti, että kun sosionomi-tarve on pysyvä, niin jatkuva projektirahoitteinen koulutus ei käy, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén kertoo.

Kajaanin suunnalla painotetaan sosionomikoulutuksen mukanaan tuomaan tutkimusta.

-Uusi koulutusvastuu ei ainoastaan mahdollista kouluttaa uusia sosionomeja. Se mahdollistaa myös aikaisemman koulutuksen päivittämisen korkeakoulututkinnoksi sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyön tiivistämisen esimerkiksi Kainuun Soten kanssa. Meillä on tehty aiemmin tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon osalta Kainuun soten kanssa, mutta jatkossa pystymme tekemään tutkimus- ja kehitystyötä myös sosiaalityön osalta, Sarén jatkaa.

Kajaanissa tavoitteena on, että ensimmäinen ryhmä sosionomiksi tähtääviä aloittaa opintonsa syksyllä 2021 ja ryhmän vahvuus on 40 opiskelijaa. Ylempi korkeakoulututkinto-koulutus käynnistetään näillä näkymin vuonna 2024.

Harva palaa takaisin

Oman maakunnan ammattikorkeakoulutuksella on suuri merkitys Kainuun alueen elinvoimalle. Etelän valot houkuttavat ja valtaosa isompiin keskuksiin lähteneistä maakunnan nuorista jää sille tielle.

-Kun pari vuotta sitten aloitin tässä hommassa, niin laskin kuinka paljon vuosina 2000-2010 muualle korkeakouluopintojen takia muuttaneista oli palannut takaisin. Vuoteen 2017 mennessä heistä oli tullut takaisin vain 1,2 prosenttia, ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén paljastaa.

-Meidän opiskelijoista 80 prosenttia tulee Kainuun ulkopuolelta. Ja heistä 65 prosenttia työllistyy heti tutkinnon jälkeen. Olemme eräänlainen kärpäspaperi, joka houkuttaa Kainuuseen nuoria opiskelemaan ja sen jälkeen jäämään tänne asumaan, rehtori jatkaa.

Seinäjoella paluu vanhaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulu sai tavoittelemansa uuden koulutusvastuun tieto- ja viestintätekniikan insinöörien osalta. Alueen yritykset ovat olleet vahvasti suunnittelemassa uutta koulutusta.

-Koulutuksella on iso merkitys Etelä-Pohjanmaan tulevan kehityksen kannalta. Olemme olleet ainoa maakunta, jossa ei ole tieto- ja viestintätekniikan koulutusta, vs. rehtori Elina Varamäki kertoo.

Seinäjoella on toki aikanaan ollut tieto- ja viestintätekniikan koulutusta, mutta kyseisestä koulutussuunnasta luovuttiin, kun takavuosina selkeytettiin korkeakoulujen välistä työnjakoa koulutuksen saralla.

-Jo vuonna 2017, kun päätös astui voimaan, oli selvää, että olimme tehneet väärän päätöksen. Tämän alan osaajien kysyntä suorastaan räjähti tässä välissä ja alan yritykset ovat vedonneet meihin voimakkaasti päätöksen muuttamiseksi viime vuosina, Varamäki kertoo.

Osaajia rakennustyömaille

Lappi saa kaipaamiaan rakennusmestareita Rovaniemellä syksyllä 2021 alkavan koulutuksen myötä.

-Koulutuksen käynnistäminen tukee Lapin alueen yritysten tarpeita ja vahvistaa Lapin AMKin asemaa rakennusalan kouluttajana. Rakentamista kehittävät teknologiat sekä Lapin rakennusalan työjohdon eläköityminen tulevat kasvattamaan valmistuneiden rakennusmestareiden tarvetta tulevaisuudessa, Lapin ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä arvioi.

Myös neljän yliopiston koulutusvastuita laajennetaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksilla. Jyväskylään lisätään tekniikan koulutusalalla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin koulutusvastuu.  Ouluun tulee uutena psykologian koulutusalalla psykologian kandidaatin, psykologian maisterin, filosofian maisterin, psykologian lisensiaatin ja psykologian tohtorin koulutusvastuu. Åbo Akademille lisätään lääketieteiden ja farmasian koulutusalalla proviisorin, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin koulutusvastuu.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan asetuksella täsmennetään Jyväskylän yliopiston tekniikan koulutusalan uusi koulutusvastuu tieto- ja viestintätekniikkaan sekä lisätään Itä-Suomen yliopistolle humanistisella koulutusalalla logopedian eli puheterapian koulutusvastuu. 

Aiheesta enemmän opetusministeriön sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*