Viranomaisten verkkopalvelujen tulee olla kaikkien käytettävissä vammoista riippumatta.

Viranomaisten ylläpitämien verkkosivustojen on lain mukaan oltava saavutettavia ylihuomisesta eli 23.9.2020 alkaen. Saavutettavuus mahdollistaa digitaalisten palvelujen itsenäisen käytön entistä suuremmalle joukolle kansalaisia. Arvion mukaan Suomessa on miljoona ihmistä, joilla on vaikeuksia käyttää verkosta löytyviä palveluja.

Digipalvelulaki velvoittaa myös kuntia hoitamaan verkkosivustonsa kuntoon. Kuntaliiton vuosi sitten tekemässä kyselyssä puolet kunnista ilmoitti verkkopalveluidensa teknisen toteutuksen olevan osin tai kokonaan saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tasolla.

-Vuosi sitten tehdyn kyselyn mukaan suurimmat ongelmat kuntien verkkosivustoilla saavutettavuuden suhteen ovat liitteiden ja sisällön kohdalla. Koodit ja käyttöliittymät olivat jo silloin paremmassa mallissa. Ihan tarkkaa tietoa tämän hetken tilanteesta ei ole, mutta kunnissa on tehty asian eteen töitä ja tilanne paranee koko ajan, Kuntaliiton verkkopalveluiden kehityspäällikkö Tony Hagerlund kertoo.

Palvelut kuuluvat kaikille

Digipalvelulain noudattaminen parantaa erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja. Myös monet iäkkäät henkilöt hyötyvät entistä helpommin saavutettavista palveluista.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)-Viranomaisten tarjoamien palvelujen pitää olla kaikkien ihmisten saavutettavissa, muistuttaa lakimies Emilia Ojala Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa.

Viime vuonna Euroopan vammaisfoorumi teki Euroopan laajuisen kyselyn verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Kysely kohdistui uusiin verkkosivustoihin, joita saavutettavuusvaatimukset jo koskivat. Vain 20 % näistä palveluista täytti saavutettavuusvaatimukset. Pääsyynä tähän oli heikko tietoisuus saavutettavuusvaatimuksista sekä organisaatioiden verkkosivustojen laajuus ja rajalliset resurssit saavutettavuustyön suorittamiseksi.

-Meillä ei ole vielä tilastoja suomalaisten organisaatioiden verkkopalveluiden saavutettavuudesta, koska valvontakausi on kesken. Käsityksemme on, että lain saavutettavuusvaatimuksia ei tunneta vielä tarpeeksi hyvin, jotta ne osattaisiin täyttää asianmukaisin tavoin, kertoo Emilia Ojala.

Tapa tehdä töitä

Kuntaliiton asiantuntija muistuttaa, ettei verkkosivujen saavutettavuus saa olla mikään projekti, jonka jälkeen asia voidaan unohtaa. Saavutettavuuden tulee olla tapa tehdä töitä.

-Saavutettavuus on työtapa, joka on jo alkanut. Sen pitää olla sisäänrakennettua. Ongelma on vain siinä, että kuntien verkkosivuille sisältöä ja liitteitä tuottaa monet eri tahot. Jotta sivustojen sisältö pysyy saavutettavana, niin kaikkien pitää toimia sovittujen reunaehtojen, pohjien ja ohjeiden mukaan, Hagerlund painottaa.

Ja niiden lipsumisten ei tarvitse sivujen päivittämisessä olla valtavan suuria, kun ne rupeavat kertautumaan ongelmina apuvälineitä käyttävillä verkkosivustojen asiakkailla.

-Kun sisältöä tuotetaan ja ihmiset esimerkiksi boldaavat tekstiin väliotsikon sen sijaan, että käyttäisivät varsinaista väliotsikkoa, niin lukulaite ei tunnista sitä väliotsikoksi. Mutta niin kauan kuin noudatetaan yleisiä malleja sivujen päivittämisessä ja sisällön tuottamisessa, niin asiat menevät aika lailla oikein. Saavutettavuus on pienten yksinkertaisten asioiden summa, Tony Hagerlund toteaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*