Näistä kunnista 193 on sellaisia, jotka täyttävät sekä väestöpohjavelvoitteen että sosiaali- ja terveydenhuollon eheyttä koskevan velvoitteen.

Sitova ratkaisu väestöpohjan täyttämisestä puuttuu 70 kunnalta. Osalla näistä kunnista on aiesopimus tai käynnissä oleva selvitys, osa hakee valtioneuvostolta poikkeamismahdollisuutta ja osalla kunnista on yhteistoiminta-alueratkaisu, joka ei kuitenkaan täytä väestöpohjavelvoitetta.

Neljällä kunnalla ei ole ratkaisua eikä selvitystä, eivätkä ne myöskään ole hakemassa poikkeusmahdollisuutta laista.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö teettivät kesällä kyselyyn, jolla selvitettiin, miten kunnat täyttävät kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteet. ​Uudistuksen piirissä olevasta 312 kunnasta kyselyyn vastasi 308 kuntaa.

Lain mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.

Väestöpohjan tulee täyttyä viimeistään 1.1.2013, ja kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa on siirrettävä yhteistoiminta-alueille 1.1.2015 mennessä. Kuntien tuli tehdä ratkaisuja koskevat päätökset elokuun loppuun mennessä.

Keväällä voimaan tulleessa puitelain muutoksessa valtioneuvosto sai oikeuden velvoittaa kunnan yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi, jos kunnat eivät itse ole määräaikaan mennessä tehneet asiaa koskevia päätöksiä.

Lain mukaan valtioneuvosto voi tehdä päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan vuoden 2012 kesäkuun loppuun mennessä.

Alkamassa olevan kuntauudistuksen rakennelaki korvaa jatkossa nyt voimassa olevan puitelain. Tästä syystä hallitus ei näe yhteistoimintaan velvoittavaa menettelyä ja kuntakohtaisten neuvottelujen aloittamista tarkoituksenmukaisena.

– Koska koko kuntarakenne aiotaan uudistaa, näin ollen erillisiä neuvotteluja kuntien kanssa ei nyt käynnistetä puitelain velvoitteiden täyttämisestä. Kaikki Paras-hankkeen aikana kunnissa tehty työ pyritään kuitenkin hyödyntämään mahdollisimman hyvin jatkossa, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sanoo.

(KL)

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*