Työssään de Vocht tarkastelee kutistumista toisaalta yleisenä ja
globaalina ilmiönä, toisaalta paikkakunnan historian ja kaupungin
kehityspiirteiden analyysin avulla. Lisäksi de Vocht pohtii, miten
kutistuminen vaikuttaa kaupunkiin ja ideoi kaupungille neljä mahdollista
tulevaisuutta. Esimerkinomaisena tutkimus- ja suunnittelukohteena on
Pohjois-Savossa sijaitseva Varkauden kaupunki.

– Tekijä
käsittelee Suomessa melko tuntematonta ja jopa tabuna pidettyä
kutistuvien kaupunkien ilmiötä ja nostaa sen keskusteluun. Työssä on
yhdistetty onnistuneesti perinteisen kaupunkisuunnittelun ja
skenaarioihin perustuvan lähestymistavan keinoja ja siinä nivotaan
jäntevästi yhteen globaalit megatrendit ja niiden vaikutukset
yksittäisessä kaupungissa, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne
Pekola-Sjöblom perustelee valintaa.

Tutkielma saa kiitosta aiheen
ajankohtaisuudesta, lähestymistavan tuoreudesta ja käyttöarvosta kuten
myös tulevaisuussuuntautuneisuudesta, kielen elävyydestä ja kuvien
havainnollistavasta käytöstä. Työtä pidetään poikkeuksellisen
mielenkiintoisena ja tärkeänä.

Sofia de Vochtin diplomityö
”Varkaus: Neljä tulevaisuutta kutistuvalle kaupungille” on tehty
Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Insinööritieteiden ja
arkkitehtuurin tiedekunnan arkkitehtuurin laitokselle.

MainosKunniamaininnat kahdelle tutkielmalle

Kuntaliitto
myönsi kunniamaininnan hallintotieteen maisteri Markku Järvelälle
tutkielmasta ”Maapolitiikan roolit Ylivieskan kaupallisessa
murroksessa”.

Tutkimuksessa tarkastellaan Ylivieskan kaupallisen
keskustan painopisteen vähittäistä siirtymistä ydinkeskustasta Savariin
ohikulkutien varteen. Tutkimuksessa on etsitty vastauksia siihen, miten
kaupungin maapolitiikka ja kaavoitusmonopoli ovat vaikuttaneet
kaupallisen murroksen etenemiseen.

Toinen kunniamaininta
annettiin arkkitehti Sirpa Luomalle tutkielmasta ”Nosegrind presiin –
nousevien lajien liikuntaympäristöt Oulussa”.

Palkinnot jaetaan vuosittain

Kuntaliitto
palkitsee vuosittain 2 000 euron suuruisella apurahalla parhaan
kunta-alaa käsitelevän pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakaa
kaksi kunniamainintaa.

Valinta on tehty yliopistojen ja
korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta, joita saatiin tänä vuonna
seitsemäntoista kappaletta kaikkiaan kahdeksasta yliopistosta ja
korkeakoulusta.

(KL)

Kuntaliiton vuosittainen pro gradu -tunnustuspalkinto

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*