Kuntien ja alueiden tulee laatia omat Green Deal Going Local -toimenpideohjelmansa. Niissä yritysyhteistyö ja asukasaktiivisuus ovat avainasemassa, Markku Markkula sanoo. Kuva: Ville Miettinen

Euroopan alueiden komitea peräänkuuluttaa markkinapohjaisia kannustimia ja kehottaa käyttämään hiilijalanjälkeä ja ‑kädenjälkeä julkisten hankintojen perusteena sekä vauhdittamaan yhteistyötä tiedemaailman ja yritysten kanssa laaja-alaisen innovoinnin, kestävien tuotteiden, palvelujen ja luontopohjaisten ratkaisujen edistämiseksi.

Alueiden komitea (AK) hyväksyi torstaina Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan Markku Markkulan, kok./EPP, laatiman lausunnon aiheesta Ilmastokestävä Eurooppa – Uusi EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Alueiden komitea muistuttaa, että vaikka kasvihuonekaasujen nettopäästöjen arvioidaan vuonna 2020 laskevan 35 prosenttia alle vuoden 1990 tason, talouden elpyminen koronapandemiasta uhkaa jälleen lisätä päästöjä.

– Poikkeuksellisen korkean lämpötilan helleaallot ja yllättävät myrskyt ovat jo nyt tavanomaisia uutisia. Millä toimenpiteillä voimme tämän muutoksen estää tai sen vaikutuksia lieventää? Yhä useampi paikallistason päättäjä joutuu vastaamaan tähän kysymykseen, Markkula totesi esitellessään lausuntoluonnosta AK:n täysistunnossa.

Markkulan mukaan yksi lausunnon pääsanoma on, että toimenpiteiden kunnianhimon tasoa on nostettava. EU saa aikaan enemmän yhdessäm, Markkula muistuttaa, ja EU:n tulee kannustaa edelläkävijyyteen. Tarviutaan myös uusia yhteiskunnallisia innovaatioita.

– Kuntien ja alueiden tulee laatia omat Green Deal Going Local -toimenpideohjelmansa. Niissä yritysyhteistyö ja asukasaktiivisuus ovat avainasemassa. EU:n tarjoamat instrumentit, myös rahoitus, on valjastettava kiihdyttämään paikallisesti julkisella ja yksityisellä rahoituksella toteutettavia toimia. Yritysten tuottamat uudet hiilikädenjälkiratkaisut – kestävää kehitystä nopeuttavat tuotteet, järjestelmät ja palvelut – ovat aivan ratkaisevassa asemassa, Markkula sanoo.

Markku Markkula Katowicen ilmastokokouksessa joulukuussa 2018. Kuva: EU/Fred Guerdin.

Hiilidioksidin hinta kannustavalle tasolle

Markkulan valmistelemassa lausunnossa peräänkuulutetaan myös vahvoja markkinapohjaisia kannustimia uusien hiilidioksidin vähentämistekniikoiden kehittämiseksi ja hiilidioksidin tehokkaan hinnoittelujärjestelmän sekä hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin varmistamiseksi, jotta voidaan suojella yrityksiä kilpailun vastaisilta käytännöiltä.

Lausunnon mukaan hiilidioksidin hinnan olisi tarvittavien investointien houkuttelemiseksi oltava ennakoitavissa ja sellaisella tasolla, että se kannustaa energia- ja muita yhtiöitä investoimaan ilmastoystävällisiin ratkaisuihin.

Alueiden komitea katsoo, että Euroopan unionissa tulisi samalla luopua kaikista fossiilisten polttoaineiden suorista ja välillisistä tuista, esimerkiksi lentopolttoaineen nykyisistä verovapautuksista.

Julkisia hankintoja hyödynnettävä

Alueiden komitea kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia hyödyntämään julkisia hankintoja innovatiivisten ja kestävien tuotteiden ja palvelujen kysynnän vauhdittamiseksi. Näin olisi mahdollista lisätä luontopohjaisia sopeutumisratkaisuja kaupunkialueiden viherryttämiseksi sekä metsien hiilidioksidin talteenottokapasiteetin suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Markku Markkula korostaa kaupunkien ja aluieden asiantuntemuksen käyttöä siten, että EU:n elvytysrahoitus houkuttelee merkittäviä yritysinvestointeja ilmastotoimiin.

AK painottaa käynnistymisvaiheessa olevan Business Finlandin Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelman merkitystä. Ilmastotavoitteiden ja älykkään kaupunkikehityksen kannalta erittäin merkityksellisiä ovat missiot ”ilmastonmuutosta paremmin kestävä Eurooppa” ja ”100 ilmastoneutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”.

Näihin AK esittää vahvaa sopimusmenettelyä komission sekä kaupunkien ja alueiden välille. Markkula korostaa, että näin tutkimustoiminnan tulokset saadaan innovaatioina sovelletuiksi kaupunkien ja niissä toimivien yritysten yhteistyönä välittömästi käytäntöön.

Rahoituksen byrokratiaa vähennettävä

Rahoituksen osalta AK kehottaa vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan mahdollisuuksia saada EU:n rahoitusta. Komitea suhtautuu myönteisesti Euroopan investointipankin (EIP) uuteen sitoumukseen lisätä ilmastotoimiin osoitetun rahoituksen osuutta vuoteen 2025 mennessä, ilmastopankkia koskevan etenemissuunnitelman kehittämiseen ja EIP:n ilmastoriskien arviointijärjestelmään.

Noin 40 prosenttia yli 150 000 asukkaan kaupungeista EU:ssa on jo hyväksynyt ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan suunnitelman. Alueiden komitea kehottaa Euroopan komissiota suosittamaan painokkaasti, että jäsenvaltiot ottaisivat valtiotasoa alemmat hallintotahot mukaan laatimaan sopeutumisstrategioitaan, erittelisivät ne alueellisesti ja tukisivat alueellisten ja paikallisten ja sopeutumissuunnitelmien kehittämistä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*