Lyöttäydy Valiokunnan taajuudelle

Valiokunta-podcast puhuu ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista ja ilmiöistä. Valiokunta rikastaa Kuntalehden ajankohtaisia teemoja, kuten johtaminen, ympäristö, talous ja hyvinvointi. Äänessä ovat toimittaja Ville Miettisen ohella maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat.

Valiokunta on kuunneltavissa 11 vuosilähetyksen sykkeellä Spotifyn, Suplan, SoundCloudin ja iTunesin kautta. Podcastin teknisestä toteutuksesta vastaa Studio Linjat.

Eduskuntavaalit | Vieraina Minna Karhunen ja Sami Borg

Ovatko eduskuntavaalit myös kuntavaalit? Miksi ehdokkaat eivät puhu kipeistä aiheista? Virkamiehet puhuvat työrauhasta, antavatko poliitikot sellaisen? Eduskuntavaaleja käyvät läpi Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuspäällikkö Sami Borg.

Talous | Vieraana Sanna Lehtonen

Mikä tekee vuodesta 2023 kuntataloudelle kovin haastavan? Miksi kuntatalouden tulevien vuosien näkymä on huolestuttava ja mitä hallitusohjelmassa tulisi tätä ajatellen linjata? Miten rahoitusjärjestelmää tulisi uudistaa? Isoihin kysymyksiin kuntien talouden näkymistä vastaa Kuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen.

Sote | Vieraana Jani Pitkäniemi

Millainen uudistuminen kunnilla on edessään, kun sote siirtyi pois tehtävälistalta? Millaisia toiveita virkamiehellä on tulevalle kuntapolitikalle ja miten sen pitäisi näkyä hallitusohjelmassa? Mistä kumpuaa epäluottamus kuntien ja valtion välillä ja mitä sille olisi tehtävissä? Odotetaanko kunnissa liikaa valtionosuuksien uudistukselta? Ylijohtaja Jani Pitkäniemi valtiovarainministeriöstä perkaa soten jälkeisen kunnan tulevaisuutta Valiokunnassa.

Mielenterveys kunnissa | Vieraana Karin Palmen

Miten toimii hyvän mielen kunta? Miten kuntapäättäjää voi tukea näkemään päätöksiä mielenterveyden kannalta? Miten sote-uudistus muuttaa mielenterveyden edistämistä kunnassa? Vieraana hankepäällikkö Karin Palmen MIELI ry:stä.

Nuoret | Vieraana Heikki Turkka

Miten yhteiskunta huomioi nuoret? Rakennetaanko kaupunkeja nuoria ajatellen? Miten koulukiusaamiseen voi puuttua, kun kunnan keinot loppuvat? Uskaltavatko poliitikot todella vaikuttaa nuorten asemaan? Heikki Turkka Aseman lapset ry:stä pohtii nuorten konflikteja ja niiden ratkaisuja.

Hoivapalvelut | Vieraina Minna Lahnalampi-Lahtinen, Arja Laitinen ja Tarja Myllärinen

Mitä hyötyä on hoivan henkilöstömitoituksen porrastuksesta? Miksi mitoituksessa lukittaudutaan koulutusvaatimuksiin? Miksei teknologiaa voi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti hoivassa? Miksi vanhuspalveluista ei ole käyty kunnon keskustelua? Valiokunta-podcastissa vanhusten hoivan tilannetta pohtivat Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, HALI ry:n hoivan ja osaamisen johtaja Arja Laitinen sekä Kuntaliiton sote-muutosjohtaja Tarja Myllärinen.

Johtaminen | Vieraana Mari Leppänen

Mitä merkitsee luottamus? Pitääkö johtajan olla rohkea? Miten omat koettelemukset voi hyödyntää johtamisessa? Syyskuun Valiokunnassa johtamista pohtii Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen.

Harrastaminen | Vieraana Mikko Salasuo

Voiko harrastaminen olla sekä lapsilähtöistä että tavoitteellista? Mitä Suomen malli merkitsee harrastamiselle? Käsittääkö 2000-luvun nuori hyvinvointivaltion eri tavoin kuin vanhempansa ja isovanhempansa? Valiokunnan vieraana on dosentti Mikko Salasuo, joka avaa harrastamisen historiallista taustaa ja pohtii harrastamisen nykytilaa ja tulevaisuutta.

Ilmastonmuutos ja matkailu | Vieraina Sonja Sistonen ja Arto Asikainen

Mitä on vastuullinen matkailu ja miten kunta voi edistää sitä? Kuinka alueelliset ominaispiirteet huomioidaan Utsjoella ja Lahdessa, jotta matkailu on ympäristöllisesti ja sosio-kulttuurisesti kestävää? Projektipäälliköt Utsjoelta ja Lahdesta, Sonja Sistonen ja Arto Asikainen, kertovat.

Turvallisuus ja varautuminen | Vieraana Ari Korhonen

Miten Venäjän aloittama hyökkäyssota vaikuttaa kuntien varautumiseen? Mitä varautuminen sotilaallisen voiman käyttöön tarkoittaa? Miten kyberuhkiin voi varautua? Valiokunnan vieraana on varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen Kuntaliitosta.

Muuttoliike ja asuminen | Vieraana Timo Aro

Voiko mielikuvilla ohjata muuttovirtaa? Vaikuttaako veroprosentti todella kunnan vetovoimaan? Miksi pitovoimatyö on vetovoimatyötä tärkeämpää? Valiokunta-podcastissa muuttoliikkeen ja asumisen kysymyksiä avaa aluekehittämisen erityisasiantuntija Timo Aro konsulttitoimisto MDI:stä.

Rahoitus ja talous | Vieraina Miira Raiskila ja Henrik Rainio

Millainen oli kuntatalouden vuosi 2021? Miltä kuntatalous näyttää soten suuren siirron jälkeen? Selviävätkö kunnat sumuisista näkymistä ehjin nahoin? Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila ja Porvoon rahoitusjohtaja Henrik Rainio käyvät läpi kuntatalouden suuria kysymyksiä.

Aluevaalit ja sote | Vieraana Timo Aronkytö

Millainen urakka hyvinvointialueen valtuustoilla on edessään? Kuinka laaja tehtäväkenttä ja ankara aikataulu sovitetaan yhteen? Voiko hyvinvointiyhteiskunnasta pitää kiinni? Valiokunta-podcastin ensimmäisessä jaksossa valmistelun arjesta kertoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen johtaja Timo Aronkytö. – Hyvinvointialueiden valtuutetut astuvat ennen näkemättömään maailmaan, hän sanoo.