Tuomas Lohi on Kempeleen kunnanjohtaja ja Suomen Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja.

Suomessa on 309 kuntaa, joista jokaisen johdossa on kuntalain vaateen mukaisesti virkasuhteinen kunnanjohtaja, kaupunginjohtaja tai pormestari. Kuntajohtajajoukko on järjestäytynyt Suomen Kuntajohtajat ry:ksi. Yhdistys toimii kuntajohtajien kollegiaalisena tukiverkostona, jakaa hyviä käytänteitä viranhoitoon liittyen, valvoo kuntajohtajien etua muutos- ja ristiriitatilanteissa sekä pitää julkisuudessa ääntä kuntajohtamisesta ja kuntatyön merkityksestä.

Kuntajohtajien keskinäiselle verkostoitumiselle onkin tilausta, sillä kuntajohtajien työ on kokoaikaista ja kokonaisvaltaista, julkista ja hektistä, ja päivien aikana käsiteltävien asioiden kirjo laaja. Kunnanjohtajan pöydälle kulkeutuvat usein myös kinkkisimmät ongelmatilanteet ratkottavaksi. Onkin varsin tavallista, että alituinen kiire, riittämättömyyden tunne ja kompleksiset kriisit kuormittavat. Toisaalta tässä kaikessa on myös työn koukuttavuus ja houkuttelevuus: työssä kannetaan samaan aikaan sekä laajaa vastuuta että koetaan tekemisen vapautta. Tiivis yhteistyö ja verkostot kuntalaisista luottamushenkilöihin ja lukuisiin eri sidosryhmiin ovat keskeinen osa työarkea. Tämä kaikki on parhaimmillaan erittäin palkitsevaa.

Vaikka otsikoita hallitsevat usein negatiivissävyiset uutiset kuntajohtajien vaihtuvuudesta, epäluottamuksesta ja irtisanoutumisista, suurin osa kuntajohtajista kokee arjessa työkykynsä hyväksi ja olonsa energiseksi. Toisaalta lähes 90 prosenttia kuntajohtajista kokee jatkuvasti tekemättömien töiden painetta. Työhyvinvointia rassaavat myös vaikeutunut työvoiman saatavuus ja julkisen keskusteluilmapiirin kiristyminen. Eri media-alustoilla julkaistava asiaton palaute, kasvokkain tuleva aggressiivinen kommentointi ja suoranaiset uhkaukset stressaavat. Myös yleinen epävarmuus ja kompleksinen maailmapoliittinen tilanne askarruttavat.

Kunnanjohtajan, ja tietysti laajemminkin henkilöstön, työhyvinvoinnin kannalta on ensiarvioisen tärkeää, että kunnassa vallitsee avoin luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri, ja niitä vahvistetaan tietoisesti. Viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatioiden roolien tulee olla selkeät, tahtotila kunnan suunnasta yksituumainen ja toimintatapojen yhteisesti hyväksytyt. Työhyvinvointia tukee merkittävästi myös se, että kaikki tekeminen on suunnitelmallista ja organisaatiossa vallitsee työrauha. Selkeät ja realistiset tavoitteet kuorrutettuna positiivisella ilmapiirillä luovat perustaa, jonka päälle on hyvä rakentaa koko organisaation hyvinvointia.

On myös tärkeää, että jokainen kuntajohtaja(kin) löytää itselleen sopivia tapoja vahvistaa omaa työhyvinvointiaan. Arkea tulisi rytmittää niin, että työn, vapaa-ajan ja levon tasapaino säilyy. Jotta tämä onnistuu, täytyy työtä ja työkalenteria uskaltaa hallita. Tehtävää helpottaa kokemus, jonka myötä eri asioiden arvottaminen ja omien toimintatapojen tuntemus vahvistuvat. Säännöllinen annos liikuntaa ja kulttuuria pitävät puolestaan mielen virkeänä, tarjoavat irtioton kiireestä ja antavat rauhaa järjestellä asioita ja ajatuksia omassa päässä omaan tahtiin. Tämä kaikki on tärkeää, sillä lienee kuitenkin lopulta niin, että vain hyvinvoivalla johtajalla on lähtökohtaisesti edellytykset johtaa organisaatiotaan hyvin.

Tuomas Lohi
Kempeleen kunnanjohtaja
Suomen Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja