Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Suomen Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja, kunnanjohtaja Tuomas Lohi kuvasi blogikirjoituksessa kuntajohtajan työn merkityksellisyyttä nostaen esille työhyvinvoinnin.

Näkökulma on tärkeä muun muassa. siksi, että työhyvinvointi vaikuttaa toiminnan tuloksellisuuteen. Tuloksellisuuden merkitys korostuu, kun niukoille resursseille pyritään saamaan mahdollisimman hyvä vastine. Tämä on ajankohtainen teema kehysriihen lähestyessä.

Maan hallituksen kehysriihessä suunnitellaan ja linjataan julkisen talouden kehitystä tuleville vuosille. Lähtökohdat kehysriiheen ovat poikkeuksellisen vaikeat. Julkisen talouden sopeuttamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä ja se aiheuttaa luonnollisesti huolta myös kuntajohdossa

Kunnat ovat osa julkisen talouden kokonaisuutta. Vaikka valtion menoista enää vajaa neljä prosenttia muodostuu kuntien valtionosuuksista, tehdään 309 kunnassamme tärkeää työtä, jolla on merkittävät vaikutukset valtion ja hyvinvointialueiden talouteen, menoihin ja tuloihin.

Kunnat toimivat hyvin erilaisista lähtökohdista. Kuntien kirjo on laaja ja niiden toimintaedellytykset talouden ja toimintaympäristön näkökulmasta vaihtelevat. Paikalliset olosuhteet tunnetaan kunnissa parhaiten.

Kuntien elinvoiman vahvistamiseen tähtäävä työ voi näkyä yritysten toimintaedellytysten paranemisena, uusina asuin- ja teollisuustontteina, työpaikkoina sekä myönteisenä työllisyyskehityksenä ja kasvavina verotuloina.

Kuntien elinvoimatyö tukee myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Varhaiskasvatus-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla kunnat auttavat hyvinvointialueita tehtävässään.

Panostamalla HYTE-työhön kunnissa, voidaan hillitä kustannusten kasvua hyvinvointialueilla. Esimerkiksi ylipaino ja koettu yksinäisyys ovat keskeisiä yksilön hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joista aiheutuu hyvinvointialueille kustannuksia. Kunnilla on verkostoineen keinoja puuttua kehitykseen ajoissa.

Maan hallitusohjelmassa on lupaavia kohtia: siinä on tunnistettu kuntien erilaisuus, normien purku ja kokeilujen mahdollisuus. Hallitusohjelmassa on 1990-luvun alun vapaakuntakokeilun henkeä.

Toivottavasti työn tuloksena myös selviää, mistä on löydettävissä suurimmat hyödyt tuloksellisuuden näkökulmasta. Kun toiminta on tuloksellista, on se tuottavaa, taloudellista ja vaikuttavaa. Muunlaiseen toimintaan meillä ei ole varaa.

Kehysriihessä ei ole nyt osaoptimointien aika. Julkinen talous ja sen toimijat on nähtävä aidosti toisiinsa vaikuttavien osien kokonaisuutena. Rallikuskin termein olisi tärkeää löytää ne oikeat asiat, joiden kohdalla painetaan jarrua, kuitenkin samanaikaista kaasua unohtamatta.

Kuntien johto on tärkeiden ja vaikeiden asioiden äärellä. Isoistakin haasteista on löydettävä yhdessä uusia mahdollisuuksia. Olemme etuoikeutettuja siinä, että saamme tehdä haastavinakin aikoina näin merkityksellistä ja tärkeää työtä kuntakentän asioiden parissa.

Antti Peltola

Kirjoittaja on Akaan kaupunginjohtaja ja Suomen Kuntajohtajat ry:n varapuheenjohtaja

Lue myös: