Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala. (Kuva: Jenni Laaksonen/Luova studio Walo)

Kuntien itsehallinnolla on pitkät perinteet ja vahva kansalaisten tuki. Kuntien johtamisessa ja päätöksenteossa tehdään asukkaille, yrityksille ja yhteisölle tärkeää ja merkityksellistä työtä.

Julkisiin palveluihin ja toimintaan kuuluu avoimuus, julkinen arviointi ja myös asiamukainen arvostelu. Kuntien päätöksentekoon ja johtamiseen liittyy myös monia ennakkoasenteita ja -luuloja. Pääosa kunnallisesta päätöksenteosta on positiivista – asukkaiden ja yritysten hyvinvointia ja elinvoimaa edistäviä.

Miellyttäviä ja mukavia asioita on helppoa johtaa ja päättää. Paineettomissa tilanteissa johtaminen ja päätöksenteko sujuu jouhevasti – on helppo toimia ja viedä asioita ja päätöksiä onnistuen eteenpäin. Merkittävä osa palautteesta kohdistuu yleensä päätöksin, joilla heikennetään joidenkin etua tai tilannetta.

Ikäviäkin ratkaisuja ja päätöksiä joudutaan tekemään. Lähivuosina ehkä taas aiempaan enemmänkin. Pelimailaa joudutaan tiukoissa tilanteissa puristamaan yhä enemmän myös johtamisessa ja päätöksenteossa.

Joudumme kunnissa varautumaan yhä nopeammin muuttuviin tilanteisiin ja työskentelemään monimutkaisempia ongelmia ratkomassa ja samalla kestäviä ja perusteltuja ratkaisuja tekemässä.

On tärkeää, että tuomme kuntajohtamisessa ja päätöksenteossa avoimesti esille ratkaisuvaihtoehtoja emmekä myöskään vähättele ongelmia. Ongelmatilanteet vaativat johtajalta ja päätöksentekijältä paneutumista, tarvittaessa napakkaa, määrätietoista asioihin puuttumista sekä ratkaisukykyä.

Kokemus tuo työhön vahvan pohjan, mutta oman osaamisemme ylläpito ja päivittäminen on välttämätöntä. Kuntajohtajan työ ei ole yksinpuurtamista. Hyvin toimiva johtoryhmä- ja luottamushenkilöyhteistyö ovat tärkeä osa tuloksellista kuntajohtamista ja ratkaisukeskeistä kunnallista päätöksentekoa.

Kuntajohtajan työ on monipuolista ja yhä vaativampaa. Suomen Kuntajohtajat ry toimii omalta osaltaan hyvänä kollegiaalisena verkostona alueellisten ja maakunnallisten verkostojen rinnalla. Tätä kirjoittaessani pohdimme parhaillaan Suomen yrittäjien kunnallisjohdon seminaarissa ajankohtaisia yritys- ja kuntakentän yhteistyö- ja kehittämismahdollisuuksia. Yhtenä päivän paneelikeskustelun aiheena on osuvasti ’’Onnellisuuspataan pudonneet kuntajohtajat.’’

’’Yksin olemme yksilöitä – yhdessä voimme olla vielä enemmän’’. Tämä toimii kuntien ja yritysten yhteistyössä, mutta samalla tavalla myös kuntien omissa työyhteisössä asukkaittemme hyvinvointia ja työhyvinvointia edistäessämme.

Johtajan ja päätöksentekijän on hyvä pitää ohjenuoranaan myös omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään huolehtiminen – siinä olemme kaikki itse parhaita asiantuntijoitamme.

Jari Rantala,
Loimaan kaupunginjohtaja
Suomen Kuntajohtajat ry:n hallituksen jäsen