Akkukäyttöisten sähköbussien käyttö alkoi Kiinassa ja nyt niitä on alettu käyttää ympäri maailmaa niiden edullisuuden vuoksi. Muutama vuosi sitten tehtyjen ennusteiden (BloombergNEF ja MarketsandMarkets) mukaan erilaisia  sähköbusseja arvioitiin olevan maailmassa 417 000 v. 2019 ja 670 000 v. 2027. Akkusähköbussit yleistyvät nyt nopeasti niiden joustavuuden ja edullisten kustannusten vuoksi. Suomessa muutamat kaupungit ovat hankkineet sähköbusseja, jotkut suunnittelevat raideliikenneratkaisuja.

Teimme suuntaa antavan pikavertailun paikallisjunan ja sähköbussin energiankäytöstä ja hiilidioksidipäästöistä välillä Helsinki–Leppävaara käyttäen molemmille keskimääräistä matkustajamäärää 80. Väylän omi-naisuudet sekä pysäkit ja aikataulu ovat samat, mutta bussille on kiskojen sijasta asfalttipäällyste. Ajoneuvoiksi otimme saksalaisen GEO4CITY-sähköbussin ja pääkaupunkiseudulla käytetyn paikallisjunan Sm5.  

Mikäli kaupunkiin on rautatieyhteys, ja jos paikallisjunaliikenne voidaan  sovittaa kaukoliikenteen aikataulujen kanssa, säästytään kalliilta radan rakentamis- ja ylläpitokustannuksilta. Muussa tapauksessa raideliikenneratkaisu radanpitokustannuksineen tulee erittäin kalliiksi.

Paikallisjunan ja sähköbussin nopeudet ja nettoenergian tarpeet on määritetty ajoneuvosimulointijärjestelmällä käyttäen ajoneuvojen kulkuun vaikuttavia tekijöitä, joista tärkein on  vierintävastus.

Vierintävastus = ajoneuvon vierintävastuskerroin kertaa sen massa (eli paino). Junan massa on 138 tonnia ja bussin  28.7 tonnia. Vierintävastus on junalla suuri sähköbussiin verrattuna. Junan nettoenergiantarve on 64.8 kWh ja bussin 23.7 kWh sekä hiilidioksidimäärät 6,5 kg ja 2,4 kg. Tarkasteluvälillä junan arvot ovat  2.7-kertaisia bussin arvoihin verrattuina.

Yksiosainen, 60–80-istuinpaikkainen sähköbussi maksaa 0,5–0,7 milj. euroa ja suuret 1- tai 2-niveliset  enemmän. Juna Sm5 maksaa 7–8 milj. € ja on siten noin 10-kertainen yksiosaisen sähköbussin hintaan verrattuna. Sähköbussin käyttöaika on lyhyempi kuin junan, mutta käyttöiästä ei ole saatavilla käypää tietoa. Pitkä käyttöikä laskee vuotuisia liikennöintikustannuksia pääomakustannusten osalta lyhyeen käyttöikään verrattuna.

Sähköbussi on junaa edullisempi seuraavien vertailutekijöiden osalta: 1. sähköbussin energiantarve on noin kolmasosa paikallisjunan energiantarpeesta ja aiheuttaa siten noin kolmasosan junan päästömääristä, 2. sähköbussit voivat käyttää olemassa olevaa tie- ja katuverkkoa, mutta paikallisjunaa varten tarvitaan erillinen rata tai ratoja varikkoineen, 3. sähköbussin hinta on noin 1/10-osa paikallijunan hinnasta 7–8 milj. euroa, mutta bussin käyttöikä on lyhyempi kuin junan. 4. akkusähköbussit palvelevat asunto- ja työpaikka-alueita joustavasti ja niiden tarjoamat ovelta-ovelle matka-ajat ovat kilpailukykyiset junan kanssa.

Lukija voi tehdä vertailutuloksista omat johtopäätöksensä. Tärkeintä on vastustaa tuhlausta ja säästää  valtion ja kaupunkien menoja kuntien joukkoliikennehankkeille olemalla yhteydessä päätöksentekijöihin.

Jussi Sauna-aho ja Pasi Sauna-aho,

Cycled Media Oy