Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen kuuluvat kunnat ja aluejako. (Kuva: Pohjois-Savon hyvinvointialue)

4 miljardia säästöjä, lähipalvelut paranevat – kuka muistaa hyvinvointialueuudistuksen alkuperäisen tarkoituksen? Kauas on tultu – nyt päinvastoin Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluverkkouudistus on viemässä viimeisetkin lähipalvelut pois. Lain tarkoitus ei toteudu hyvinvointialueen eilen julkaisemassa skenaarioluonnoksessa. Perustuslaissa 731/1999 § 22 kerrotaan, että julkisen vallan on turvattava perus-oikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus on taas keskeinen elementti laissa hyvinvointialueista 611/2021 § 7.

Hyvinvointialueen palveluverkkouudistusluonnos ei turvaa perusoikeuksia eikä palvelujen saavu-tettavuutta Keiteleellä.

Keitele on oma vahva työssäkäyntialueensa läntisessä osassa Pohjois-Savon maakuntaa, keskellä Suo-mea. Meillä on 1000 työpaikkaa ja kymmenen kansallisuutta työtä tekemässä. Olemme siis erikoislaatui-nen pikkukunta; Suomen 6. teollistunein. Väkilukumme on juuri saatu nousuun. Kaikilla ei ole käytössään autoa, eivätkä julkiset kulkuvälineet kulje, kelataksia ei aina edes saa. Onko laskelmissa huomioitu toimi-pisteverkoston vähentämisestä syntyvät kustannukset?

Hyvinvointialueuudistus on sinällään jo ollut elinvoimauudistus, ja nyt tämän terveyspalveluista karsimisen kautta edelleen vaikeutetaan työvoiman saantia pieniin kuntiin. Investoivat elinkeinot kärsivät.

Koska hyvinvointialueen virkamiesjohto ei ole perehtynyt siihen, mikä kantoi maakuntamme koro-nan yli, haluan tässä muistuttaa, että sen teki Keiteleen puuteollisuus. Tästä löytyy kyllä faktat, jotka lausuntoomme tulemme lisäämään.

Keiteleellä meillä on tapana löytää vaikeassakin tilanteessa ratkaisuja haasteisiin. Tässä tilanteessa peruspalveluista karsiminen ei ole ratkaisu vaan hölmöläisen peitonleikkuuta. Ratkaisu löytyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä peruspalveluihin panostamisen kautta, joiden avulla saavutamme erityispalveluiden (ent. erikoissairaanhoito) kuormituksen vähenemisen ja tarvittavia säästöjä. 

Emilia Savolainen

Kirjoittaja on Keiteleen kunnanjohtaja sekä
Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä