Kolarin kunnanvaltuustolla oli perusteltu syy irtisanoa kunnanjohtaja Kristiina Tikkala syyskuussa 2020 viranhaltijalain perusteella. Tähän tulokseen on tullut asiaa puntaroinut Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Hallinto-oikeus katsoi myös, että ennen irtisanomista Tikkalalle annettu varoitus oli paikallaan.

Kolarin kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen valittanut Tikkala katsoi, ettei irtisanomiselle ollut asiallista ja painavaa syytä. Samoin hän piti kesäkuussa 2020 saamaansa varoitusta aiheettomana.

Kunnanvaltuusto perusteli irtisanomista kunnanjohtajan epäasiallisella käytöksellä ja virkatehtävien laiminlyönnillä. Työnantaja oli jo kesällä antanut Tikkalalle kirjallisen irtisanomisuhan sisältäneen varoituksen. Perusteluina oli mainittu kunnanjohtajan tehtävien laiminlyönti, epäasiallinen käyttäytyminen ja puutteet henkilöstöjohtamisessa.

Tuoreessa päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, ettei Kristiina Tikkalan käytös kahta kunnan johtoryhmän jäsentä kohtaan ollut muuttunut, vaikka häntä oli tekemisistään työnantajan puolelta varoitettu. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan valittaja ei ollut nähnyt edes tarpeelliseksi muuttaa käytöstään.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toteaa ottaneensa huomioon valittajan aseman kunnanjohtajana ja esimiehenä. Päätöksen mukaan tällöin hänen käytökselleen voidaan asettaa korkeammat vaatimukset kuin ei-johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden käyttäytymiselle.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tänään antama ratkaisu ei vielä ole lainvoimainen, vaan siihen voi hakea muutosta valittamalla, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä