Harjavallan päättäjät saavat punnittavakseen esityksen kaupunginjohtaja Jaana Karrimaan irtisanomisen valmistelusta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Rauta, sd., esittää tilapäisen valiokunnan asettamista valmistelemaan Karrimaan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Päätöksen tilapäisen valiokunnan asettamisesta tekee valtuusto.

Viime marraskuussa seitsemän kaupunginhallituksen jäsentä antoivat Karrimaalle kirjallisen varoituksen. Kaupunginhallituksen jäsenet kertovat saaneensa kaupungin henkilöstöltä useita yhteydenottoja psykososiaalisesta kuormituksesta sekä epäasiallisesta kohtelusta.

Karrimaa ei ole hyväksynyt varoitusta. Hän on toimittanut varoituksen antaneilla hallituksen jäsenille kirjeen, jossa todetaan varoituksen olevan laittomasti annettu ja täysin perusteeton.

Tammikuussa kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettiin kirjelmä, jossa todetaan epäasiallisen käyttäytymisen jatkuneen jo vuosia. Se on johtanut kirjelmän mukaan työyhteisössä pelon ilmapiiriin, ahdistavaan oloon ja sekä siihen, että asioista ei voi puhua avoimesti.

Kirjelmän ovat allekirjoittaneet työsuojelupäällikkö, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies sekä 12 henkilökunnan edustajaa, joiden joukossa on neljä kuudesta johtoryhmän jäsenestä ja viisi yhdeksästä tulosalueen tai -yksikön johtajasta.

Karrimaa on toiminut Harjavallan kaupunginjohtajana vuodesta 2006. Sitä ennen hän toimi Viialan kunnanjohtajana. Suomen Kuntajohtajat ry:n puheenjohtajana hän oli 2011–2012.

Karrimaa: Onko häirintää, jos puutun tekemättömiin töihin?

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä