kuva: Ville Miettinen
Kittilä maksaa korvauksia työsyrjinnästä. Sanna Ylinamman valinta vs. kunnanjohtajaksi joulukuussa 2017 oli tasa-arvolain vastainen.

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt maksaa Harri Mattilalle 11 000 euron korvauksen työsyrjinnästä.

KHO katsoi helmikuussa 2020, että Sanna Ylinamman valinta Kittilän vs. kunnanjohtajaksi joulukuussa 2017 oli tasa-arvolain vastainen. Harri Mattila hävisi valtuuston virkavaalissa Ylinammalle äänin 19–8. KHO:n mukaan tapauksessa ei ollut hyväksyttäviä seikkoja palkata virkaan vähemmän ansioitunut hakija.

Mattila vaati työsyrjinnästä 18 130 euroa, ja vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén esitti tuon summan maksamista. Äänin 6–3 kunnanhallitus päätyi pienempään korvaukseen.

Mattila on lisäksi vaatinut 100 000 euron korvausta ansionmenetyksestä. Kunnanhallitus päätti, että ansionmenetyksen korvaamisesta aloitetaan keskustelut Mattilan kanssa. Mattilalle pyritään antamaan konkreettinen neuvotteluesitys, joka perustuisi Mattilan vuoden 2018 ansio-ja pääomatuloihin ja Kittilän kunnanjohtajan saman vuoden palkkatasoon.

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä