KUVA: PIXABAY

Riihimäen kaupunginhallitus purki muutosjohtajana toimineen Matti Muukkosen virkasuhteen uudella päätöksellä torstaina.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa, koska Muukkonen oli tehnyt kaupunginjohtaja Sami Sulkon lokakuisesta irtisanomispäätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen esteellisyyden osalta. Hallituksen mukaan kaupunginjohtaja Sulkko saattoi olla esteellinen tekemään irtisanomispäätöstä, koska Muukkonen oli tehnyt hänestä työsuojeluilmoituksen, jota ei oltu käsitelty loppuun.

Muilta osin kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Muukkonen muun muassa katsoi, ettei häntä kuultu lainmukaisesti.

Kaupunginhallituksen perusteet Muukkosen virkasuhteen purkamiselle olivat samat kuin Sulkon viranhaltijapäätöksessä: Muukkosen johtamis- ja viestintätapa ei ole riittävällä tavalla vastannut muutosjohtajan tehtävälle asetettuja vaatimuksia ja tämä tapa on aiheuttanut työyhteisöllisiä ongelmia ja osoittanut hänen sopimattomuutensa työyhteisöön.

Kaupunginjohtaja Sulkko valitsi Pyhärannan kunnanjohtajana toimineen Muukkosen muutosjohtajaksi maaliskuussa 2018. Kyseessä oli kahden vuoden määräaikainen virka. Muutosjohtajan tehtäväksi oli määritelty yhdenmukaisten toimintakäytäntöjen luominen uudelle kaupunginhallituksen toimialalle, kaupungin keskitetyt kehittämistehtävät ja hanketoiminnan koordinointi.