Ihan putkeen ei mennyt vesijohdon rakentamisesta ja koivujen kaatamisesta alkaneen kanteluprosessin hoito Riihimäen rakennusvalvonnassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on ojentanut harvinaisen suorasanaisesti viikko sitten antamassaan Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakuntaa sekä rakennusvalvontapäällikköä. Parantamisen varaa oli asiakirjojen toimittamisessa, kielenkäytössä ja tehdyissä lupapäätöksissä.

Yksityinen kuntalainen kanteli kaupungin menettelystä asemakaava-alueella vuonna 2019 tapahtuneesta suojaviheralueen hakkuista. Alueelta kaadettiin puita, jotta kaupungin liikelaitos Riihimäen Vesi pääsi vetämään alueen kautta vesijohdon. Kantelijan mielestä hakkuun seurauksena teollisuusalueen ja asuinalueen välinen puistoksi osoitettu suojaviheralue turmeltui hakkuiden seurauksena.

Kun apulaisoikeusasiamies aloitti maaliskuussa 2019 tapahtuneen epäillyn turmelemisen selvittelyn, niin kaikki ei sujunut oppikirjan mukaan. Eduskunnan oikeusasiamies ei saanut kaupungilta kaikkia haluamiaan tietoja ja asiakirjoja.

-Katson Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ja lautakunnan esittelijänä toimineen rakennusvalvontapäällikön laiminlyöneen velvollisuutensa toimittaa oikeusasiamiehelle laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemat tiedot, kun se on jättänyt toimittamatta viittaamansa luparatkaisun ja yksityiskohtaiset tiedot ja asiakirjat asemakaavoituksesta, ratkaisussa todetaan.

Tämän lisäksi kantelijan toimia arvosteltiin epäasiallisesti. Kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunnan kanteluun liittyvässä lausunnossa todettiin kantelun olleen sekavaa, epäjohdonmukaista ja naiivia kirjoitusta, jotka antavat tapahtumista epäuskottavan kuvan. Apulaisoikeusasiamiehen mielestä asiaton kielenkäyttö ja sen ilmeneminen viranomaisen antamassa virallisessa lausuntoasiassa on ollut omiaan vaarantamaan käsitystä viranomaistoiminnan puolueettomuudesta.

-Katson Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ja lautakunnan esittelijänä toimineen rakennusvalvontapäällikön menetelleen vastoin hyvän hallinnon periaatteita antaessaan oikeusasiamiehelle lausunnon, jossa kantelijan laillisuusvalvonta-asiassa esittämiä käsityksiä arvostellaan epäasiallisesti, Sakslin kirjoittaa ratkaisussaan.

Sinällään alueelle sai apulaisoikeusasiamiehen mukaan vesijohdon vetää, mutta kaupungin liikelaitokselta ei ollut edellytetty rakennusvalvonnan taholta niitä lainmukaisia toimia, joita puistoalueen puunkaadossa ja vesijohdon rakentamisessa olisi pitänyt noudattaa.

-Se, että vesijohdon sijoittamisesta ja siihen liittyvästä puistoalueen puiden käsittelystä ei ole tehty laissa edellytettyjä päätöksiä on ollut omiaan myös kaventamaan asukkaiden osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuutta käyttää oikeussuojakeinoja hakemalla muutosta viranomaisen päätökseen, apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvioi tuoreessa ratkaisussaan.

 

Ratkaisu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Sakslinin teksti on harvinaisen selvää ja hyvin perusteltu. Mihin toimenpiteisiin Riihimäen kaupunki ja tekninen lautakunta ovat asiassa ryhtyneet?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*