Kun kunnissa tehdään päätöksiä asiakkaan tarvitsemista apuvälineistä, niin jokaisen henkilön yksilöllinen tarve on huomioitava päätöksiä tehdessä. Tähän tulokseen on tullut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen Mikko Sarja kahdessa heinäkuun lopulla julkaistussa päätöksessä. Syynissä olivat Tampereella ja Eksotessa tehdyt päätökset.

Tampereen kaupungin toiminnasta mittatilausperuukkia koskevassa asiassa oli kannellut asiakas, joka ei ollut saanut haluamaansa peruukkia, vaan kaupunki oli lupautunut kustantamaan vain selvästi halvemman keinokuituperuukin. Kaupungin mielestä kriteerit yli 30 vuoden ajan alcopecia totalista sairastaneen henkilön kohdalla eivät olleet täyttyneet.

Asiasta selityksen antaneen ylilääkärin mukaan mittatilausperuukin kriteerit Tampereella ovat ainoastaan pään poikkeava koko tai muoto. Tehtyjen mittaustietojen perusteella kantelijan pään ympärysmitat eivät täyttäneet kriteereitä, sillä mittatilausperuukki (arvo 1 800 euroa) myönnetään asiakkaalle päänympäryksen ollessa alle 52 cm tai yli 62 cm tai asiakkaan pään muodon ollessa sellainen, että soveltuvan peruukin hankita edellyttää mittatilausta. Asiakkaan pään muoto ei selvityksen mukaan ollut riittävän erikoinen, eikä ympärysmittakaan ollut riittävän suuri.

Ratkaisussaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen ei Tampereen kaupungin kannalle taipunut.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)-Asiakirjoista saadun selvityksen perusteella käsitykseni on, että Tampereen kaupungin olisi kantelijan kohdalla tullut ottaa huomioon käyttäjälähtöinen, oikea-aikainen ja yksilöllinen tarve siten, että peruukin hankintakustannuksista olisi voitu poiketa hänen yksilöllisen tarpeensa mukaisesti. Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen peruukkia koskevissa kriteereissä asiakkaan yksilöllisenä tarpeena tulisi ottaa huomioon myös muut mahdolliset tekijät kuin asiakkaan pään poikkeava koko tai muoto. Käsitykseni mukaan kriteereitä tulisi näiltä osin täydentää, ratkaisussa todetaan.

Eksote eväsi tandempolkupyörän

Eksote puolestaan oli evännyt tandempolkupyörän hankinnan kehitysvammaisen nuoren ja hänen perheensä käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi. Hankintaa oli suosittanut Eksoten kehitysvammapoliklinikka. Eksoten päättävissä elimissä pyörä arvioitiin harrastusvälineeksi, eikä vihreää valoa tullut.

Asiasta lausuneen Valviran näkemyksen mukaan Eksote on voinut tehdä kielteisen päätöksen kantelijan hakemasta tandempyörästä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Tämä päätös on perustunut valtakunnallisen apuvälineoppaan mukaisiin myöntämiskriteereihin.

Apuvälineopasta ollaan tosin päivittämässä tämän vuoden aikana, sillä STM on keväällä antamassaan lausunnossa todennut, että ”jotkin oppaan sanamuodot ovat kuitenkin omiaan johtamaan sellaiseen tulkintaan, että joidenkin apuvälineiden luovuttaminen ei olisi ollenkaan mahdollista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä”.

-Asiakirjoista saadun selvityksen perusteella totean, että asiassa olisi voitu perustellusti päätyä myös toisenlaiseen lopputulokseen. Omasta mielestäni olisi ollut perusoikeuksien ja vammaissopimuksessa vammaisille henkilöille turvattujen oikeuksien kannalta arvioiden perustellumpaa myöntää kantelijalle tandempyörä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä Eksoten kehitysvammapoliklinikan suosituksen mukaisesti ja suosituksessa esitetyillä perusteilla, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen allekirjoittamassa ratkaisussa todetaan.

Tamperetta ja Eksotea kehotetaan annetuissa ratkaisussa ottamaan asiat uudelleen harkittavaksi.

Tampereen ratkaisu

Eksoten ratkaisu

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Ihmisen yksilölliset tarpeet ovat rajattomat. Toimivasta palvelukokonaisuudesta huolehtiminen on tärkeämpää kuin individualismi, jos halutaan huolehtia tasa-arvoisesta kohtelusta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*