Suomen Luonnonsuojeluliitto on huolissaan siitä, ymmärtääkö hallitus suurien uudistusten vaikutukset ympäristölle.

Ympäristöhallinto uudistuu, ja se saattaa tietää kunnille lisää vastuuta. Maakuntauudistukseen liittyvä ympäristöhallinnon uudistus yhdistää ely-keskukset ja aluehallintovirastot valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaksi.

Uudistuksen jälkeen ympäristöluvat ja niiden valvonta tehdään yhdessä ja samassa virastossa. Aiemmin elyt arvioivat, toteutuvatko yleiset edut avien myöntämissä luvissa ja saattoivat valittaa niistä.

Tämä uudistus voi kasvattaa kuntien paineita valvoa sitä, että erilaiset yleiset edut toteutuvat viraston päätöksissä.

Uudessa virastossa ei ole erillistä päätösten lainmukaisuutta valvovaa yksikköä, koska hallituksen reformiryhmä päätti poistaa sen lakiluonnoksesta.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Sen sijaan Luovan päätösten lainmukaisuus on tarkoitus vahvistaa virastossa ratkaisua annettaessa.

Lakiluonnos ei ole eritellyt, miten päätöksentekoon sisällytetty valvonta käytännössä tapahtuu. Ympäristöministeriö selvittää asiaa parhaillaan.

Luonnonsuojelujärjestöt ovat olleet huolissaan siitä, että ympäristölupien lainmukaisuuden valvonta siirtyisi uudistuksessa kansalaisille ja järjestöille.

Kuntien rooli epäselvä

Uusi päätös- ja valvontaprosessi voi lisätä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten painetta. On epäselvää, millainen kuntien rooli on uuden viraston päätösten laillisuuden valvonnassa.

– Se on kiinnostava kysymys, johon ei ole vastausta. Ajatellaanko, että kunnat valvoisivat omalta osaltaan Luovan toimintaa. En tiedä, onko tähän kunnissa mitenkään valmistauduttu, Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä sanoo.

– Kuntien viranomaiset ovat niitä, jotka voivat valittaa Luovan päätöksistä. He ovat ympäristöä koskevissa päätöksissä keskeisiä valvojia.

Kun suuri osa kuntien nykyisistä tehtävistä poistuu, ympäristöasioiden merkitys kunnissa lisääntyy. Ympäristöhallinnon uudistusta valmisteltaessa ei kuitenkaan ole arvioitu, lisääntyykö kuntien vastuu ympäristöpäätöksissä.

Osaamista kunnista löytyy, mutta resursseja ei välttämättä ole tarpeeksi, Määttä sanoo.

Heikentyykö päätösten hyväksyttävyys?

Ympäristöhallinnon uudistus liittyy hallituksen norminpurkutalkoisiin. Sillä halutaan tehdä päätöksenteosta nykyistä sujuvampaa ja nopeampaa.

Uudistuksen jälkeen ympäristöluvat ja päätökset haetaan yhdeltä luukulta.

Hallinnollinen taakka saattaa kuitenkin kasvaa, jos Luova ei onnistu lunastamaan kansalaisten luottamusta. Jos ennakollisten lupapäätösten hyväksyttävyys heikkenee kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen silmissä, kiistat jälkivalvonnassa lisääntyvät.

– Tämä on riski tässä tiessä, joka poliittisesti nyt on valittu, Määttä sanoo.

– Se, että varmistetaan ympäristöpäätösten lainmukaisuus, ei ole ollut tälle hallitukselle kovin tärkeä asia. Hallitus on ollut paljon kiinnostuneempi siitä, miten tehdään päätöksiä joutuisasti.

Määtän mukaan Luovan päätösten lainmukaisuus voi toteutua sisäisellä valvonnalla yhtä hyvin kuin erillisen valvontayksikön avulla, jos virkamiesten näkemykset dokumentoidaan riittävän hyvin ja läpinäkyvästi.

– En täysin tyrmää toimintamallia. Päätöksentekomenettelyn on auettava myös ulkopuoliselle, niin että sitä voidaan myös jälkikäteen arvioida: millaisille näkemyksille lupaviranomainen on antanut painoarvoa ja millaisille ei.

Paljon riippuu siitä, saako Luova riittävästi asiantuntijoita, aikaa ja rahaa. Määtän mukaan suurin riski on juuri viraston resursoinnissa.

Vaikutuksia ei ole arvioitu tarpeeksi

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio ei luottaisi siihen, että Luovan virkamiesten keskinäinen valvonta riittää.

– Entä jos viranomainen on eri mieltä ja antaa kantansa, mutta siitä ei välitetä? Viranomainen ei voi sen jälkeen enää tehdä valitusta.

Kallion mukaan olisi hyvä, että kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ottaisivat roolin Luovan päätösten ja yleisen edun valvonnassa.

Pelkästään kuntien ja kansalaisjärjestöjen varaan hän ei kuitenkaan haluaisi valvontajärjestelmää rakentaa. Parhaiten päätösten lainmukaisuuden varmistaisi viraston erillinen valvontayksikkö.

– Kunnilla on aika erilaisia intressejä. Ely-keskuksillakin on jo ollut ongelmia. Niillä on ristiriitaisia intressejä, liikennettä ja luontoa, jotka eivät aina mene yksi yhteen.

Kallion mukaan uudistuksen vaikutuksia ei ole arvioitu läheskään tarpeeksi.

– Isoin huoleni on, että mitä käytännössä tarkoittaa kun tehdään isoja muutoksia todella nopeasti? Ymmärtääkö joku näiden muutosten todelliset vaikutukset?

Juttua päivitetty 2.3.2018 klo 15:57. Poistettu lause, jonka mukaan viranomaisen valitusoikeus ympäristöpäätöksiin lakkaisi. Ely-keskusten valitusoikeus avien päätöksistä lakkaa, koska ely-keskukset ja avit lakkautetaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Suurin huoli Vihervasemmisto hipstereillä on kun heidän mahdollisuus kapenee käyttää valtaa omiin ideologisiin tarpeisiin. Kivien ja kapuloiden heittely ym jarruttelu toivottavasti vähenee ja päätökset palautuu asia pohjalle eikä hipsteri ideologiaan perustuen.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*