Kyllä varatuomarin pitää oikeudenkäymiskaari tuntea. Tätä mieltä oli Korkein oikeus tuoreessa ennakkopäätöksessään.

Käräjäoikeuden antamasta tuomiosta puuttuivat muutoksenhakuohjeet, mutta kuntayhtymän hallintojohtajana toimineen varatuomarin olisi pitänyt ne opintojensa perusteella tietää. Tähän tulokseen tuli korkein oikeus, kun se pohti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja paikallisen kuljetusyrittäjän välistä riita-asiaa.

Yrittäjä oli hakenut riita-asiana saataviaan kuntayhtymältä. Kainuun käräjäoikeus oli päättänyt asian kirjallisessa menettelyssä yrittäjän hyväksi maaliskuussa 2018 ja lähettänyt tästä tiedon osapuolille. Tuomiossa oli maininta muutoksenhakuohjauksesta, mutta varsinaista yksityiskohtaista ohjausta määräpäivineen ei ollut tuomiossa mukana.

Kuntayhtymä ei ilmoittanut seitsemän päivän kuluessa tyytymättömyyttään tuomioon, mutta se oli valitusajan kuluessa hakenut hovioikeudelta menetetyn määräajan palauttamista tyytymättömyyden ilmoittamiseksi. Hovioikeus tähän olisi suostunut, mutta korkein oikeus päätti jättää määräajan palauttamatta.

Ratkaisussaan KO katsoo, että väliaikaisena hallintojohtajana työskennelleen varatuomarin olisi pitänyt tuntea oikeudenkäymiskaaren säännökset sen verran hyvin, ettei muutoksenhakuohjeiden puuttuminen olisi määräajoista lipsumista aiheuttanut.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)-Korkein oikeus katsoo, ettei käräjäoikeuden virheelliselle menettelylle sen jättäessä antamatta muutoksenhakuohjauksen voida antaa asiassa ratkaisevaa merkitystä. Kuntayhtymän tyytymättömyyden ilmoittamatta jättäminen on ensisijaisesti johtunut sen lainoppineen asiamiehen laiminlyönnistä, ennakkopäätöksessä todetaan.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös asiassa

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kyseinen KO:n päätös muutoksenhakuojeiden (KÄO) osalta on virheellinen. KÄO:n kuten muidenkin tuomioistuinten ja viranomaisten tulee toimittaa asianosaisille muutoksenhakuohje, eikä spekulaatiolla sillä, tuliko asianosaisen tietää muutoksenhausta pidä tietystikään olla mitään merkitystä. KÄO on toiminut lain vastaisesti kuten KO:kin em. päätöksessään.

    Muutoksenhakuohje tulee liittää päätökseen niin siviili- kuin hallinto-oikeuksien puolellakin, yksiselitteisesti, eikä tuomioistuimen tehtävä ole arvioida, miten hyvin asianosaisen tulee tuntea ja tietää muutoksenhakuun liittyvät ajat yms. yksityiskohdat. Tuomioistuimilta selkeä muotovirhe.

    Olli-Pekka Salminen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*