Työhyvinvoinnista keskustelu kollegoiden kanssa on hyvää vertaistukea ja mentoirointia, sanoo Tuomas Lohi.

Jokainen kuntajohtajan kokema häirintä ja uhkailu on liikaa, sanoo Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi.

Kuntajohtajien työhyvinvointikyselyyn vastanneista 44 prosenttia oli kokenut häirintää ja uhkailua kuluvan valtuustokauden aikana. Kaksi vuotta sitten häirintää ja uhkailua oli kokenut 52 prosenttia, sitä edellisessä kyselyssä vuonna 2018 puolestaan 41 prosenttia.

Erityisesti sanallisen uhkailun ja aggression osuus on kasvanut selvästi.

– Itse olen toistaiseksi välttynyt lähes tyystin tältä ilmiöltä, mutta jokainen prosentti koettua häirintää ja uhkailua on liikaa. Ilmiö on erittäin vahingollinen ja se voi tuhota yksittäisen kunnanjohtajankin työhyvinvoinnin peruuttamattomasti, Tuomas Lohi sanoo.

– Vaikka kunnanjohtajan virka on julkinen, mitä tahansa ei tarvitse sietää. Asiasta on syytä puhua jokaisessa kunnassa, ja siihen on syytä puuttua kunnissa erittäin matalalla kynnyksellä.

Lohi sanoo, että kunnanjohtajat ovat yleensä erittäin työhönsä sitoutuneita ja vastuullisia viranhaltijoita.

-Työhyvinvoinnin kannalta on ensiarvioisen tärkeää, että kunnassa vaalitaan ja vallitsee avoin luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri, ja niitä vahvistetaan tietoisestikin. Viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatioiden roolien tulee olla selkeät, tahtotila kunnan suunnasta yksituumainen ja toimintatapojen yhteisesti hyväksytyt.

– Työhyvinvointia tukee merkittävästi myös se, että kaikki tekeminen on suunnitelmallista ja organisaatiossa vallitsee työrauha.

Työvoimapula ei ole vain soten haaste – vaikuttaa helposti kaikkien työhyvinvointiin

Uusimmassa kyselyssä tiedusteltiin myös työvoiman saatavuuden vaikutusta. Se näyttääkin olevan eniten kielteisesti vaikuttava tekijä kuntajohtajien työhyvinvoinnissa. Kahden vuoden välein toteutttavassa kyselyssä ei ole aiemmin tiedusteltu työvoiman saatavuuden vaikutusta. Sen vaikutus on kuitenkin ollut läsnä jo vuosia ja erityisesti pienille kunnille se on tullut hyvinkin tutuksi, sanoi Kuntalehdelle myös Auran kunnanjohtaja Terhi Källi.

Tuomas Lohi on samaa mieltä – tulos ei yllätä.

– Työvoimapula on pahentunut viimeisten vuosien aikana nopeasti. Kyse ei ole pelkästään sote-henkilöstöstä, vaan osaajapula on levinnyt myös mm. ateria- ja puhdistuspalveluihin, varhaiskasvatukseen ja teknisiin palveluihin.

– Vajaus henkilöstöresurssissa kuormittaa muuta työyhteisöä ja vaikuttaa helposti kaikkien työhyvinvointiin. Se puolestaan voi lisätä työntekijöiden vaihtuvuutta, mikä edelleen syventää ongelmaa. Tämä kaikki ”levottomuus” haastaa tietysti johtoa ja syö johdon energiaa, vie työaikaa ja hankaloittaa sujuvia työjärjestelyjä.

Kyselyn yllättävämpi tulos, talouden suostuisa merkitystä koettuun hyvinvointiin, selittyy Lohen mukaan viime vuosien talousluvuilla.

-Vuosi 2019 oli kuntataloudessa historiallisen huono. Sen jälkeen vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet erityisesti valtion merkittävien koronakorvausten myötä monille kunnille vahvasti plusmerkkisiä. Myös vuodesta 2023 on tulossa hyvinvointialueuudistukseen liittyvien taloudellisten muutosvirtojen myötä kunnille suotuisa.

-Usein hyvin ennakoimattomien sote-menojen siirtyminen hyvinvointialueille ylipäätään rauhoittaa kuntien talouden suunnittelua tulevaisuudessa. Johtamisen fokus on samaan aikaan ollut vahvasti koronan ja sodan aiheuttamien poikkeusolojen hallitsemisessa. Tämä kaikki on ehkä osaltaan hellittänyt hetkeksi johdon taloushuolia ja pitänyt ajatukset aiempaa vahvemmin toisaalla.

Kalenteri tasapainoon

Omasta jaksamisesta huolehdittava – rytmittämällä päivät sopivasti

Kyselyssä kuntajohtajien työhyvinvointi oli kaiiken kaikkiaan melko hyvällä mallilla, vaikka haasteitakin riittää.

Tuomas Lohi muistuttaa, että kunnanjohtajan työ on julkista, hektistä ja päivien aikana käsiteltävien asioiden kirjo laaja.

– Kunnanjohtajan pöydälle tulevat usein lopulta myös kinkkisimmät ongelmatilanteet ratkottavaksi. Kiire, riittämättömyyden tunne ja kompleksiset kriisit kuormittavat helposti.

-Toisaalta työn laaja vastuu, vapaus ja vaikuttamismahdollisuus sekä työn vahva sosiaalinen ulottuvuus ovat erittäin palkitsevia. Kuntalaisten, henkilöstön, päättäjien ja eri sidosryhmien kanssa on pääosin aina mukava työskennellä.

Tuomas Lohelle itselleen työhyvinvoinnin kannalta oleellista on oman ajankäytön hallinta ja liikunta.

– Olen aina pyrkinyt rytmittämään elämääni niin, että työn, vapaa-ajan ja levon tasapaino säilyy. Jotta tämä onnistuu, täytyy työkalenteria hallita ja täyttää itse. Kokemuksen myötä asioiden priorisointi ja ajankäytön hallinta helpottuu, ja myös omien toimintatapojen tuntemus vahvistuu. Tämä kaikki näkyy kalenteroinnissa.

– Kiireitä on rajattomasti, mutta aikaa vain rajallisesti, joten se kannattaa käyttää fiksusti. Tunti liikuntaa päivässä pitää puolestaan mielen virkeänä, tarjoaa irtioton kiireestä ja antaa aikaa järjestellä asioita ja ajatuksia omassa päässä kaikessa rauhassa.  

Lohen mukaan selkeät ja realistiset tavoitteet, riittävät resurssit, luottamuksellinen ja positiivinen ilmapiiri sekä työrauha luovat edellytykset hyvälle työhyvinvoinnille.

-Lisäksi jokaisen täytyy tietysti opiskella itseään, tuntea itsensä ja tiedostaa asiat, jotka antavat itselle energiaa ja voimavaroja vaativan työn hoitamiseen.

Tärkeänä vertaistukena Lohi pitää työhyvinvoinnista ja erilaisista työssä kohdatuista ilmiöistä keskustelua kollegojen kanssa.

-Se on erittäin merkityksellistä vertaistukea ja mentorointiakin. Kaikille tekee joskus hyvää päästä tyhjentämään päänsä huolista luottamuksellisesti kollegoiden kesken. Kuntajohtajakyselyt piirtävät isoa kuvaa kuntajohtamisen tilasta ja hyvinvoinnista, ja niillä on siksi tärkeä merkitys kokonaiskuvan hahmottamisessa ja erilaisten kuntajohtamisen trendien/ilmiöiden tunnistamisessa.

Lisää aiheesta:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kuntalehti näyttää olevan kuntien virkamiesten äänitorvi. Miten olisi jos tutkittaisiin myös luottamushenkilöiden kokemaa häirintää, painostusta, tietojen saannin estämistä, mollaamista ja vääriä syytöksiä kunnan johtavien virkamiesten taholta? Samalla voisi selvittää myös luottamushenkilöiden välillä tapahtuvaa häirintää.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*