Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on kahdessa tuoreessa ratkaisussaan nostanut esiin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuden saada itselleen nimetty omatyöntekijä auttamaan asioiden hoitamisessa. Toisessa ratkaisussa Sakslin otti kantaa muistisairaan vanhuksen hoitomaksujen perintään ja toisessa ratkaisussa oli kyse omaishoitajan oman tuen tarpeesta.

Maija Sakslinin kukaan lainsäädännön lähtökohtana on, että kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada hänelle itselleen nimetty omatyöntekijä. Vaikka oikeusasiamiehen kanta asiaan on tuotu esiin jo vuonna 2019 annetun ratkaisun yhteydessä, niin nyt esillä olleissa kahdessa tapauksessa oli kunta ja kuntayhtymä jättäneet omatyöntekijän nimeämättä.

-Kunnissa tehty tulkinta, jonka mukaan omatyöntekijän nimeäminen ei ole tarpeen, jos vanhus asuu laitoksessa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä, on virheellinen. Omatyöntekijän nimeämättä jättäminen erityisen haavoittuvassa asemassa oleville muistisairaille asiakkaille ei siten ole lainmukaista, tuoreessa muistisairaan vanhuksen hoitomaksujen perintää koskevassa ratkaisussa todetaan.

Osa muistisairaan vanhuksen hoitomaksuista oli edennyt ajoittain perintään, kun rahat eivät olleet riittäneet laskujen maksuun. Nainen oli asunut muistisairaille tarkoitetussa palveluyksikössä vuodesta 2019 lähtien, mutta hänelle oli koitunut kuluja myös omakotitalosta, jota ei yrityksistä huolimatta ollut saatu myytyä.

Kyseisessä tapauksessa kaupunki oli katsonut, ettei kyseisessä tapauksessa tarvita vastuutyöntekijää, koska muistisairaan omainen oli ollut aktiivinen ja hoitanut äitinsä asioita. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan aktiivisesti toimiva omainen tai edunvalvoja eivät poista omatyöntekijän nimeämisen tarvetta.

Omaishoitajan kohtelusta esitetään hyvitystä

Myös omaishoitajan oman tuen tarvetta käsitelleessä ratkaisussa oli sosiaalihuoltolain 42 §:n mukainen omatyöntekijä jäänyt nimeämättä. Kyseisessä tapauksessa oli runsaasti myös muita puutteita kunnan järjestämien sosiaalipalvelujen suhteen. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi oli tehty puutteellisesti, päätöksiä ei ollut tehty määräajassa tai ne olivat jääneet kokonaan tekemättä. Päätöksiä ei ollut myöskään perusteltu ja tehtyjenkin päätösten toimeenpanossa oli ollut viiveitä.

Äitinsä omaishoitajana toiminut kantelija ei ollut saanut riittävää ohjausta ja neuvontaa. Kunnan viranhaltijoiden toiminnassa ilmenneet puutteet olivat aiheuttaneet sen, ettei palvelun laatu ollut sosiaalihuollon asiakaslain 4 §:ssä tarkoitettua hyvää hoitoa.

-Pidän tehtyjä virheitä erittäin vakavina ja sekä kantelijan että hänen edesmenneen äitinsä etuja loukkaavina. Katson myös saamani asiakirja-aineiston perusteella, että puutteellisesti perustellut ja virheelliset päätökset, määräaikojen ylittäminen sekä ohjeistuksen ja neuvonnan puutteet ovat kuormittaneet kantelijaa ja hidastaneet hänen kuntoutumistaan, päätöksessä todetaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi omaishoitajan ja hänen äitinsä huonosta kohtelusta kunnalle huomautuksen. Samalla hän esitti hyvityksen maksamista virheellisen ja lainvastaisen kohtelun johtamista. Kunnan on ilmoitettava tämän kuun loppuun mennessä, kuinka se aikoo asian kantelijalle hyvittää.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kuntalehti on niin hyvä, että saisi tulla joka kotiin ja ainakin eläkeläisille, jotta omaisetkin saavat sitä kautta asiallista tietoa yhteiskunnallisista oikeuksistaan myös iäkkäitä omaisiaan varten.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*