Rekrytointiyrityksen käyttäminen ei oikeuta kaupunkia pitämään piilossa osaa julkiseen virkaan ehdolla olleiden henkilöiden nimistä. Korkein hallinto-oikeus on perehtynyt Pietarsaaren toimiin asian tiimoilta. KHO otti asiassa täysin erilaisen kannan, kuin aikoinaan kaupungin päättäjät ja asiaa käsitellyt Vaasan hallinto-oikeus.

Kun Pietarsaaressa aloitettiin etsimään vuonna 2015 uutta kaupunginjohtajaa, niin kaupunginhallitus valitsi tehtävää hoitamaan MPS Executive Search -konsulttiyrityksen. Konsulttiyhtiön löytämiä johtajaehdokkaita haastateltiin epävirallisissa tilaisuuksissa.

Ehdokkaat eivät jättäneet hakuprosessin tuossa vaiheessa vielä kirjallisia suostumuksiaan eikä heidän nimiään siksi annettu julki. Pietarsaaressa loppusuoralle päässeiden hakijoiden nimet paljastettiin vasta pari viikkoa ennen valtuuston ratkaisevaa kokousta.

Konsulttiyrityksen edustaja oli laatinut ja toimittanut kaupungille asiakirjoja, joissa oli arvioitu henkilöitä, joihin oli kaupungin toimeksiannon tiimoilta oltu yhteydessä. Osa näistä henkilöistä oli antanut suostumuksensa tulla valituksi kaupunginjohtajan virkaan, osa taas ei.

Kaikki nimet esiin

KHO:n vuosikirjapäätöksen mukaan asiakirjat eivät olleet muistiinpano- tai luonnosmaisia vaan käyttötarkoitukseensa valmiita asiakirjoja, jotka oli annettu kaupungille kaupunginjohtajan valintaprosessiin liittyen. Vaikka asiakirjat pitivät sisällään myös salassa pidettäviä tietoja, niin sellaisia eivät olleet suostumuksensa kaupunginjohtajan virkaan antaneiden henkilötiedot.

Erityisen mielenkiintoinen osa päätöstä on KHO:n linjaus niiden nimien julkistamiseen, joihin konsulttiyritys on ollut yhteydessä, mutta jotka ovat lopulta kieltäytyneet kunniasta lähteä mukaan valintaprosessiin. Joulun alla annetussa päätöksessä todetaan julkisiksi tiedoiksi myös näiden henkilöiden henkilötiedot.

-Ulkopuolisen rekrytoijan käyttäminen virasta mahdollisesti kiinnostuneiden henkilöiden etsimiseen käytännössä rajasi ja kohdensi valittavaksi mahdollisesti tulevien henkilöiden piiriä. Näissä olosuhteissa tietoa virkaan etsittyjen henkilöiden henkilöllisyydestä ei voitu pitää henkilökohtaisia oloja kuvaavia tietoja koskevan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan tai muullakaan perusteella salassa pidettävänä niidenkään henkilöiden osalta, jotka eivät prosessin kuluessa olleet antaneet suostumustaan tulla valituksi kaupunginjohtajan virkaan, KHO:n ratkaisussa todetaan.

Journalistiliitto tyytyväinen

Valintaprosessin aikana Pietarsaaren kaupungin taholta ei suostuttu antamaan kaikkien hakuprosessiin osallistuneiden nimiä medialle. Asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen vei Uutistoimisto Svensk Presstjänst.

Journalisti-lehden nettisivuilla asiaa kommentoinut Journalistiliiton lakimies Tytti Oras piti KHO:n linjausta hyvänä julkisuuslain soveltamisen kannalta.

-Päätös on hyvää jatkumoa korkeimman hallinto-oikeuden viime vuosien julkisuusmyönteisille linjauksille. Se selkiyttää julkisuuslain soveltamista silloin, kun puhutaan julkiseen sektoriin sidoksissa olevasta yritystoiminnasta. Toimittajillahan on ollut tällaisissa tapauksissa tiedonsaantiongelmia, Tytti Oras arvioi ratkaisun antamisen jälkeen.

Erikoinen valintaprosessi aiheutti sen, että kaupunginjohtajan virkaan jätettiin lopulta yksi ainoa varsinainen hakemus. Kukaan kolmesta kärkiehdokkaasta ei hakenut virkaan, vaan he antoivat suostumuksensa. Valituksi tuli alkuvuodesta 2016 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa Kristina Stenman.

KHO päätös

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Kuntalehden sivuilla aiemmin uutisoitua

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä