Ehdotus uudeksi hankintalainsäädännöksi on Kuntaliiton mielestä poikkeuksellisen rajoittava sidosyksikkösääntelyn osalta.

Hankintalain pitäisi olla Suomen lainsäädäntöön sovellettu toteutus EU:n hankintadirektiivistä, mutta lakiehdotuksessa on lähdetty Kuntaliiton mukaan rajoittamaan sidosyksikköjen oikeutta myydä palveluja muille kuin omistajataholle tiukemmin kuin muualla Euroopassa, ilman että linjauksen vaikutuksia olisi mitenkään arvioitu.

Sidosyksiköillä tarkoitetaan julkisten organisaatioiden, kuten kuntien ja maakuntien omistamia yhtiöitä.

Kuntaliiton käsityksen mukaan sidosyksikön toiminnan tiukalla rajaamisella olisi vaikutusta moneen eri toimialaan, erityisesti kunnalliseen jätehuoltoon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, esimerkiksi laboratoriopalveluihin ja työterveyshuoltoon. Lisäksi rajoittamisella olisi vaikutusta myös kunnallisten tukipalveluyhtiöiden, kuten tieto- ja taloushallinnon, kunnossapidon, ruokahuollon sekä puhtaus- ja tekstiilipalveluiden toimintaan.

– Kyse ei ole vain kunnallisten yhtiöiden toiminnasta. Sääntelyllä on merkitystä myös tuleville maakunnille ja valtion toimijoille. Merkittävillä rajauksilla saattaa olla huomattavasti heikentävä vaikutus palveluiden saatavuuteen eri puolella Suomea, varatoimitusjohtaja Timo Reina toteaa.

Jos kuntien omistamien yhtiöiden mahdollisuuksia myydä palveluja rajataan merkittävästi, kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset voivat monilla alueilla Suomessa jäädä kokonaan ilman tiettyjä palveluja. Ilman sidosyksikkötoimijoita kyseisiä palveluja ei olisi alueellisesti saatavilla tai alueella olisi vain yksi kaupallinen toimija ilman kilpailua, toisin sanoen käytännössä yksityinen monopoli.

– Sidosyksiköt saattavat näin jopa edistää paikallista kilpailua, eivät rajoittaa sitä. Kuntalaki varmistaa jo nyt sen, että hinnoittelun tulee olla markkinaperusteista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto puolestaan valvoo sidosyksikön toimintaa markkinoilla ja voi tarvittaessa puuttua siihen. Sääntely on siis tältä osin jo kunnossa, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*