Kuntaliiton mielestä varhaiskasvatuslain työryhmän

raportissa esitetty määritelmä päiväkodin ryhmärakenteista ei ole tarkoituksenmukainen,
koska nykyinenkin suhdelukusäännös on toimiva.

 

– Ryhmät voidaan nykyisin muodostaa joustavasti päiväkodin
sisällä ottaen huomioon koko päiväkodin lapset, toimintatilojen joustava käyttö
ja lasten sisarussuhteet, sanoo Kuntaliiton varhaiskasvatusasioiden
erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen) 

Kuntaliitto vaatii, että osa-aikaiseen varhaiskasvatus
toteutetaan vähintään hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa esitellyllä
tavalla, jonka mukaan lapsella on oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen,
mutta ei kokopäiväiseen hoitoon, mikäli toinen vanhemmista hoitaa perheen muita
lapsia kotona.

 

Rajauksesta huolimatta kaikilla lapsilla olisi edelleen
oikeus osallistua varhaiskasvatukseen.

 

– Lapsen näkökulmasta varhaiskasvatukseen osallistuminen
esimerkiksi kolme neljä tuntia päivässä voisi olla riittävä. Tärkeää olisi
myös, että kunnille jäisi mahdollisuus tarkemmin määritellä, millaisina aikoina
osa-aikainen palvelu paikallisesti järjestetään, kuvaa Lahtinen Kuntaliiton
näkemyksiä.

 

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Anneli
Kangasvieri arvioi, että lakiuudistuksen valmistelussa on unohdettu, että
päivähoito toimii nykyisellään hyvin ja palveluun ollaan kattavasti
tyytyväisiä.

 

– Tämä ilmenee opetus- ja kulttuuriministeriön helmikuussa
julkaisemista kyselytuloksista, joiden mukaan vanhemmat ovat pääosin erittäin
tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. OKM:n kyselyn mukaan vanhemmat pitivät jo nyt
vahvuutena henkilöstön osaamista, muistuttaa Kangasvieri.

 

Jarkko Lahtisen mukaan lainsäädännössä tulee välttää liiallista
yksityiskohtaisuutta.

 

– Varhaiskasvatuslainsäädännön tulee olla sisällöltään
mahdollisimman pitkälle tavoitteellinen, eikä liian yksityiskohtainen. Kuntien
on voitava sovittaa tehokkaalla tavalla yhteen lasten ja perheiden tarpeet sekä
paikalliset olosuhteet, sanoo Lahtinen.

Lisää varhaiskasvatuksen työryhmän esityksestä:

Kuntaliitto jätti eriävän mielipiteen ja arvostelee kustannusarvion puuttumista

Lakiuudistuksessa kymmenen eriävää mielipidettä

OAJ kritisoi lakiuudistusesitystä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Vaikea on ymmärtää olettamusta että ryhmäkokojen rajattomuudesta ei olisi ollut lapsen edun näkökulmasta, huomattavaa haittaa.Etenkin alle kolmevuotiaiden kohdalla on tämä kasvavassa määrin haitannut laadukkaan päiväkotihoidon toteutumista tämän herkästi haavoittuvan lapsiryhmän kohdalla. Liian ylimalkainen, ainoastaan tavoitteellinen varhaiskasvatuslaki ei myöskään riittävästi suojele tämän ikäryhmän lapsia ja heidän vanhempiaan. Vanhempien tyytyväisyyskyselyihin päiväkotihoidon suhteen tulisi myös suhtautua kriittisemmin. Vanhemmilla hyvin puutteellinen ja stereotyyppinen kuva päiväkotihoidon sisällöstä ja laatutekijöistä, joka vuorostaan johtuu varsin pinnallisesta ja puutteellisesta vanhempien ja kasvattajien välisestä kommunikoinnista.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*