Selvityksessä kerrotaan, että saatujen kokemusten perusteella pystytään kehittämään raideliikenteen sujuvuutta ympäri Suomea. Kuva: Ville Miettinen

VR:n liikennöimän junan ensimmäisen veturin rikkoontumisesta ja sen jälkeen tehdyistä yrityksistä lähteä liikkeelle kehkeytyi poikkeuksellinen kaaos Suomen liikenteeseen.

Kuljettaja yritti lähteä uudestaan ja uudestaan liikkeelle, ja rataan kohdistui monen vaurion ohella erityisesti yksi vauriokohta, joka jäi ikävällä tavalla pimentoon ja vauriokohta aiheutti muihinkin juniin vahinkoja.

Näin tiedottaa Traficom reilu kuukausi sitten 9.2. alkunsa saaneista tapahtumista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom selvitti, mikä aiheutti kaukojunaliikenteen keskeyttämiseen johtaneen ratavaurion.

Traficom selvitti myös, minkä takia ratavaurio sekoitti lopulta liikenteen niin perinpohjaisesti.

Ratakiskot vaurioituivat Kouvola–Lahti-rataosuudella.

Liikennepaikkavälinä oli vaurioiden syntyessä Mankala–Niinimäki, oltiin niin sanotun Sitikkalan mäessä.

Vauriot aiheuttaneen junan kuljettaja teki veturin konerikosta ilmoituksen liikenteenohjaukseen, mutta hän ei ilmoittanut radan mahdollisesta vaurioitumisesta.

Radan vauriot aiheuttivat useiden paikan ylittäneiden kalustoyksiköiden pyöräkertoihin kulkukehän suhteen poikittaisia iskemiä.

Osa vaurioituneen ratakohdan yli ajaneista veturinkuljettajista ilmoitti vauriokohdassa tekemistään havainnoista liikenteenohjaukselle, joka välitti vikailmoituksia koskevat havainnot radan kunnossapitoon.

Ratavaurion paikantamisen haasteena oli saatujen tietojen yksittäisyys, puutteellisuus ja maantieteellinen hajanaisuus.

VR huomasi ensimmäiset vauriot kalustossaan sunnuntai-iltana 11.2. Maanantaina 12.2. tieto kalustovaurioiden syntymisestä levisi laajemmin alan toimijoiden keskuudessa.

Radan kunnossapidosta alueella vastannut Destia löysi rataverkon toiselta kohdalta vikailmoitukseen sopineen vian ja teki tarvittavat kunnossapitotoimet seuraten vian kehittymistä myös viikonlopun aikana.

Aiemmin mainittujen liikkeellelähtöyritysten aiheuttama ja isoin kalustoa vaurioittava vikakohta jäi kuitenkin tuolloin löytymättä.

Traficom julkaisi maanantai-iltana tiedotteen, jossa se kehotti rautatieliikenteen harjoittajia huomiomaan käynnissä olevan tilanteen toiminnassaan.

Häiriötilanteen ollessa käynnissä VR päätti oman riskienarviointinsa perusteella turvallisuussyistä keskeyttää kaukoliikenteen koko Suomen rataverkolla tiistaista 13.2. alkaen.

VR teki päätöksensä tilanteessa, jossa sillä ei ollut käytettävissä tarkkaa tietoa ratavaurioiden määrästä tai sijainnista tai siitä, kuinka suuri osa ja miten sen käyttämä kalusto oli vaurioitunut. VR hyödynsi tilanteessa riskienarviointia ja valitsi tutkimistaan vaihtoehdoista turvalliseksi arvioimansa.

Väyläviraston ja kunnossapidon radantarkastustoimien sekä liikennöitsijöiltä saatujen lisätietojen avulla kalustovauriot aiheuttanut kohta paikannettiin 13.2. aamuyöstä.

Ministeriön pyyntö

Selvityksessä keskityttiin tiistaina 13.2. kaukoliikenteen keskeyttämiseen johtaneeseen ratavaurioon ja sitä edeltäneiden päivien tapahtumiin.

Traficom toteutti selvityksen liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä.

Traficomin selvityksessä käy ilmi, että keskeisillä tapahtumaan liittyvillä toimijoilla on olemassa erilaisten häiriötilanteiden hallintaan hyvät ohjeet ja menettelyt, joita ne pystyivät soveltamaan tilanteessa. Toimijoilla on kuitenkin rajallinen valmius käsitellä yhdessä vastaavanlaisia häiriötapauksia, joilla on laajoja vaikutuksia.

Erityisesti häiriötilanteiden viestinnässä ja johtamisessa on kehitettävää. Asiaan liittyvillä toimijoilla ei ollut yhtenäistä tilannekuvaa tapahtumasta tai sen vaikutuksista.

Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että keskeistä on varmistua myös siitä, että liikenteenharjoittajat ilmoittavat rataverkon vioista mahdollisimman nopeasti riittävällä tarkkuudella sen kunnossapidosta vastaaville toimijoille.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*