Tiistaina julkaistun ohjelman taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset syrjimättömyydestä, jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen sekä nollatoleranssista koulukiusaamiselle.

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen täydennyskoulutukseen hyvinvoinnin ja työrauhan edistämistä sekä lisää pedagogista osaamista. Siinä yksi keino, jolla opetus- ja kulttuuriministeriön tiistaina julkaisema toimenpideohjelma pyrkii ehkäisemään kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää kouluissa ja oppilaitoksissa.

Toimenpiteet on valmisteltu sisäministeriössä, oikeusministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Opetusministeri Jussi Saramon mukaan on varmistettava, että kouluissa ja yhteiskunnassa laajemmin on osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen.

Opettajien peruskoulutuksessa tulee huolehtia, että hyvinvointiin, turvallisuuteen ja työrauhan edistämiseen liittyviä sisältöjä on riittävästi. Saramo kannustaakin opettajankoulutusta antavia korkeakouluja vahvistamaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden opintotarjontaa.

– Kiusaamistapauksiin puuttuminen ei ole siis harkinnanvaraista, vaan koulujen ja oppilaitosten velvollisuus. Tämä on myös meidän aikuisten velvollisuus lapsia kohtaan, opetusministeri Saramo sanoo ministeriön julkaisemassa tiedotteessa.

Kiusaamisen ja häirinnän vastainen toiminta edellyttää myös lainsäädännöllisiä tarkennuksia. Oppilaan opetukseen osallistumisen epäämistä koskevaa sääntelyä päivitetään, jotta oppilaiden ja opetustilassa työskentelevien henkilöiden turvallisuus voitaisiin taata paremmin. Epäämisen aikana oppilaalle tehdään suunnitelma oppilashuollollisesta ja muusta tuesta.

Lainvalmistelu pohjaa Kiusaamisen vastaisen työryhmän lainsäädäntöehdotuksiin.

Kiusaamista ja häirintää koskevia säännöksiä tulisi Saramon  mielestä täsmentää myös lukiolaissa ja ammatillista koulutusta koskevassa laissa.

Kouluyhteistyölle toimintamalli

Toimenpideohjelmaan kuuluu myös koulujen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamalli. Siinä muun muassa tuetaan koulupudokkuuden ehkäisyä, sitoutetaan koulunkäyntiin, korjataan poissaolojen vaikutuksia, vahvistetaan kouluhyvinvointia ja ehkäistään kiusaamista.

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on varmistaa, että kouluissa on riittävästi resursseja ja osaamista ennaltaehkäistä koulupudokkuutta, oppilaiden poissaoloja ja vaikeita tilanteita.

Kiusaamisen ehkäisyyn tulee kytkeä myös kunnan nuorisotoimi.

Lisäksi varhaiskasvatukseen tarvitaan erillinen kehittämisohjelma tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Entäs ne opettajat joita kohti syljetään ja kutsutaan mitä alhaissimilla voimasanoin ?

 2. HEI missä huomioidaan koulunkäynninohjaajat.
  Samalla tavalla he kokevat työturvallisuutta heikentävistä osioista ja saavat kokea epäkohdista pidemmän työpäivän ajan.
  Mutta myös hyviä asioita on myös !
  Koulunkäynninohjaajilla on tärkeää osuus oppillaan ohjauksessa koko päivän ajan. Siihen kuuluu useasti myös aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjausta. Tämä tärkeä moniammatillinen, hyvin koulutettu ammattiala jätetään turhan usein huomiotta. Palkkaus on työhön nähden heikko, tehdään osa-aikaista sekä määrä-aikaista työtä. Osa vakinaista. Lomautus koulujen keskeytysaikoina. Siis se ei ole palkallista aikaa.
  Ohjaajat tekevät opettajien sijaisuuksia.
  Niille ajoille tehdään virkamääräys, siis pitäisi tehdä, näin ei aina käy.
  Yleisesti pitää arvioida työnkuvaa mitkä ovat ohjaajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Mutta arvostus, pelkällä kiitoksella ihminen ei osta leipää kaupasta.
  Perusopetuslakiin pitää tehdä tarkka mitoitus ohjaajien määrä / luokka/ vastattava oppilaan erityisen tuen tarpeeseen oikein.
  Laissa huomioidaan oppilas ja hänen oikeus tarvittavaan tukeen opiskellessaan, siihen tärkeänä osana kuuluu myös ohjaajan antama ammattitaitoinen ohjaus.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*