Kuva: Ville Miettinen
Hallitus haluaa viedä kulttuuria ihmisten arkeen nykyistä tehokkaammin.

Hallitus ohjaa kuntia ja maakuntia parantamaan taiteen ja kulttuuriin osuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Asiasta on julkaistu uudet suositukset, joissa korostetaan kuntien ja maakuntien vastuuta.

Suositukset sisältävät käytännön toimia, joilla halutaan lisätä ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä vahvistaa kulttuuriin osallistumista.

– Tieto kulttuurin ja taiteen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle on kasvanut ja kasvaa koko ajan, painottaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, kesk.

– Taide ja kulttuuri eivät ainoastaan auta parantumisessa. Ne myös lisäävät terveyttä ja hyvinvointia ja ehkäisevät ennalta sairauksia ja sosiaalisia ongelmia, Saarikko sanoo.

Suositukset on tarkoitettu maakuntien ja kuntien poliittiselle ja operatiiviselle johdolle sekä asiaa valmisteleville virkamiehille.

Käytännössä suositukset tarkoittavat sitä, että maakuntien ja kuntien on ensin laadittava taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta koskevat tavoitteet. Tavoitteet pitää sisällyttää osaksi suunnittelua, toimintaa ja seurantaa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on suunnitelmallisesti varattava määräraha taide- ja kulttuuritoimintaan.

Osa kärkihanketta

Suositukset ovat osa hallituksen taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta.

– Tavoitteena on ollut vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin kokea taidetta ja kulttuuria, sanoo kulttuuriministeri Sampo Terho, sin.

Huomiota kiinnitetään erityisesti niihin, joilla ei fyysisten rajoitteiden tai taloudellisten tai sosiaalisten esteiden vuoksi ole kunnon mahdollisuuksia päästä taiteen äärelle.

– Tuomalla taidetta ja kulttuuria ihmisten arkeen voidaan parantaa heidän elämänlaatuaan, Terho perustelee.

Laatukriteeriksi tuottajien sopimuksiin

Sote- ja maakuntauudistuksen mukaan maakuntien tehtävä on tukea kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Maakuntia suositellaan sisällyttämään sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutettava taide- ja kulttuuritoiminta osaksi maakuntastrategiaa, järjestämisen suunnitelmaa, palvelustrategiaa ja palvelulupausta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuritoiminta suositellaan otettavaksi huomioon osoittamalla osa maakuntien käyttötalousmenoista tähän tarkoitukseen.

Maakunnat voisivat sisällyttää sote-palveluiden tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin yhdeksi laatukriteeriksi sen, että taidetta ja kulttuuria tuodaan sinne, missä ihmiset ovat.

Kuntiin tavoitteet ja seuranta

Kuntien vastuulla on sote-uudistuksen jälkeenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kuntien kulttuuritoiminta. Suositusten mukaan kunnat asettavat tavoitteet hyvinvointia ja terveyttä edistävälle taide- ja kulttuuritoiminnalle kuntastrategiassa, hyvinvoinnin ja kulttuurin suunnitelmissa sekä elinympäristöjen kehittämissuunnitelmissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan osana kuntien hyvinvointikertomuksia ja strategista johtamista.

Kunnat varmistavat poikkihallinnollisen yhteistyön toimivuuden esimerkiksi hyvinvointityöryhmien ja kulttuuriasioita koordinoivan vastuutahon, kuten hyvinvointikoordinaattorin, avulla. Näiden tehtävänä on tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä seurata asian etenemistä ja toteutumista.

Kunnat varaavat määrärahat hyvinvointia ja terveyttä edistävään sekä osallisuutta tukevaan taide- ja kulttuuritoimintaan käyttötalousmenoista. Rakennushankkeissa määräosa hankkeen kustannuksista varataan suositusten mukaan rakennuksen taidehankintoihin prosenttiperiaatteen mukaisesti.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Hyvä uutinen. Tätä tulee tukea ja vahvistaa eri-ikäisten kansalaisten parissa. Tarvitaan kulttuuri- ja taidelöhtöisiä toimintoja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Esim. terveydenhullon ammattilaisten koulutuksessa tulee tämä ottaa huomioon muita hoiva- ja hoitomenetelmiä opetettaessa.

 2. Brigtonissa Englannissa ”Tulevaisuuden kaupunki” -ohjelman (the Our Future City programme) kohteena lapset ja nuoret, joiden elämää tuetaan kulttuuritapahtumilla, luovuuden kehittämisellä elämänmittaiseen oppimiseen.
  Ohjelman ovat suunnitelleet paikalliset lapset ja nuoret, tukenaan ammattilaiset sote-aloilta sekä paikallisten yritysten, luovan teollisuuden, kasvatuksen ja kulttuurin aloilta.
  Ohjelmaa johtaa paikallisten organisaatioiden iso konsortio.
  Rahoitusta useilta tahoilta 3 v. alkujaksolle yhteensä n. ₤1,6 Milj.
  Tavoitteena auttaa yli 6,000 lasta ja nuorta kaupungissa 10 vuotena.

  http://www.ourfuturecity.org.uk

 3. Kulttuurin tuominen sote-palveluihin on merkki siitä, että hyvinvointi ja terveys aletaan ymmärtää riittävän laaja-alaisesti. Sosiaaliset, kulttuuriset ja intellektuaaliset tekijät ovat tärkeä osa hyvinvointia. Samalla tama toimii hyvänä esimerkkinä Wellness City-konseptin mukaisesta integroivasta, synergisestä ja palveluvariaatiota hyödyntävästä kehittämistyöstä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*