Niin maahanmuuttajanaiset kuin -miehetkin ovat syrjäytymisvaarassa. Koulutukseen pääseminen auttaa paljon. Kuvassa Vantaan Edupolin kotoutuskurssilaisia mölkyn peluussa kesäkuussa. (Kuva: Ville Miettinen)

Lastenhoito kotona vähentää erityisesti ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyttä ja kotona lapsiaan hoitavat äidit jäävät helposti kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle, ilmenee sosiaali- ja terveysministeriön uudesta selvityksestä, jossa kartoitetaan maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa.

Tilanteen seurauksena maahanmuuttajanaisten kontakti suomalaiseen yhteiskuntaan voi jäädä vähäiseksi, mikä puolestaan vaikeuttaa kotoutumista, erityisesti siirtymistä työhön tai koulutukseen.

Toinen tärkeä tasa-arvokysymys maahanmuuttajien keskuudessa on konfliktialueilta Suomeen aikuisuuden kynnyksellä muuttaneiden nuorten miesten asema. Nämä nuoret eivät usein ehdi kiinnittyä suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja he siirtyvät suhteellisen harvoin jatkokoulutukseen.

– Tällä ryhmällä on riski jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle, mikä voi aiheuttaa erilaisia sosiaalisia ongelmia, raportissa sanotaan.

Maahanmuuttajanaisten asemaa ja tasa-arvokysymystä Kuntalehdelle heinäkuussa kommentoinut Egëzona Kllokoqi-Bublaku totesi maahanmuuttajanaisen kotouttamisen auttavan merkittävästi koko perheen kotoutumista.

Kosovosta Suomeen 1992 muuttanut Kllokoqi-Bublaku näkee maahanmuuttajanaisten kotouttamisen aivan keskeisenä kysymyksenä suomalaiselle yhteiskunnalle. Hän on huolissaan siitä, että kotouttamiseen heijastuu se, että monissa kolmannesta maailmasta tulevissa perheissä patriarkaalinen kulttuuri, jossa nähdään mies elättäjänä ja nainen kodin ja lasten hoitajana, jatkuu.

– Kun maahanmuuttajanainen on kotoutunut, käy töissä ja osaa suomen kieltä, hänen perheensä voi paremmin ja lapset voivat paremmin. Itsenäinen maahanmuuttajaäiti pystyy tukemaan omaa lastaan esimerkiksi koulunkäynnissä ja muussa yhteiskunnan toiminnassa verrattuna naiseen, joka on asunut jopa 10 vuotta Suomessa eikä tunne yhteiskunnan rakentumista kovin hyvin.

oona_kllokoqi
Egëzona Kllokoqi-Bublaku näkee runsaasti parannettavaa maahanmuuttajanaisten tasa-arvon edistämisessä. (Kuva: Ville Miettinen)

Nuoret miehet
riskiryhmänä

Miesten korkeampaan syrjäytymisriskiin on kiinnitetty huomiota myös STM:n asettamassa mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtineen työryhmän raportissa.

– Kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä on miehiä. Tässä selvityksessä nostettujen havaintojen perusteella ulkomaalaistaustaisten miesten tilanteeseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Miestyöryhmän raportissa syrjäytymistä halutaan kaikkien miesten osalta ehkäistä tukemalla syrjäytyneiden kanssa tehtävää työtä, mutta ennen kaikkea panostamalla perheiden, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kykyyn tukea ja turvata lasten ja nuorten kasvua.

Kun selvitys tehtiin, havaittiin että ulkomaalaistaustaisten naisten ja miesten terveys- ja hyvinvointieroista on aiemmin ollut vain vähän tietoa. Tuoreet tutkimustiedot olisi tarpeen hyödyntää esimerkiksi palvelujen suunnittelussa. Maahanmuuttajilla esiintyy erilaisia terveys- ja hyvinvointieroja, joista monet ovat varsin sukupuolittuneita. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden riittävyys herättää huolta.

Kun maahanmuuttajien määrä lisääntyy, terveys- ja hyvinvointierojen käsittely sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Maahanmuuttajanaisia ja -miehiä koskevat kysymykset halutaan huomioida paremmin osana suomalaista tasa-arvotyötä.

Tarvitaan jatkuvaa
tutkimusta ja seurantaa

Raportin mukaan tasa-arvotyön kehittämiseksi tarvitaan jatkuvaa tutkimusta ja seurantaa. Ulkomaalaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointitutkimus (UTH) tulisi tehdä joka vuosi.

– Eri hallinnonaloilla on syytä selvittää, tunnetaanko ulkomaalaistaustaisen väestön tilanne tarpeeksi hyvin, jotta keskeisiä palveluita voidaan kohdentaa ja järjestää oikealla tavalla, raportissa sanotaan.

– Tässä yhteydessä tulee kiinnittää huomiota sukupuolten välisiin eroihin. Eri hallinnonalojen omaa selvitystyötä olisi todennäköisesti järkevää kytkeä osaksi UTH-tutkimuksen kysymyksenasettelua ja sykliä. Erityisen tärkeää tiedon hyödyntäminen on sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan selvityksen aineisto koottiin syksyllä 2015. Selvityksen toteutti Ramboll Management Consulting Oy.

STM:n raportti

Aiemmin aiheesta:

Kuntalehti: Maahanmuuttajanaisten huomiointi on kotouttamisen avainasia

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kyllä se on niin, että varsinkin islamilainen kulttuuri on se, joka estää tiettyjen maahanmuuttajaryhmien kotoutumisen – ja siksi maahanmuuttopolitiikkaa ja esim. kiintiöpakolaisten valikointia pitää järkeistää tältä osin. Suomeen on turha kerätä ihmisiä kulttuuripiiristä, jonka jäsenten enemmistö ei tule koskaan hyväksymään länsimaisia arvoja tai elämäntapaa, vaan pitäytyy tiukasti omassa uskonnollis-kulttuurisessa maailmassaan. Tämä ei edes ole näiden ihmisten omakaan etu – ja siksi pakolais- ja siirtolaistaakan vastuunkantajiksi on velvoitettava myös esim. rikkaat arabimaat, kuten Saudit, Arabiemiraatit, Qatar, Kuwait jne. – tämä on kaikkien osapuolten etukin.

  2. Itä-Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, jossain määrin Afrikassakin sekä Lähi-idässäkin vainotut kristityt tietystikin, niin kyllä myös sopeutumiskykyisiä tulijoitakin olisi tarjolla – sekä siirtolaisiksi että pakolaisiksi – jos esim. työntekijöitä joskus oikeasti tarvitaan. Ja esim. filippiiniläinen nainen sopeutuu Suomeen taatusti paremmin kuin esim. somalialainen musliminainen, joka kuitenkin hyvin suurella todennäköisyydellä pitäytyy vankasti lähtömaansa kulttuurissa ja uskonnollisissa tavoissa.

  3. Kyllä nykyinen tilanne aiheuttaa myös syrjäytymistä myös kantasuomalaisissa. Ei ole työtä. Usko tulevaisuuteen alkaa hiipua eikä ole nuorena edes rakasta tai lapsia joista huolehtia. Tuntuu, että elämäni on pilalla.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*