Kuva: Ville Miettinen
Kaupunkien laaja itsehallinto sekä yleinen ja jakamaton toimivalta luovat, taloudellisten resurssien ohella, kaupungeille riittävän liikkumavaran vastata kaupunkien erityisiin tulevaisuuden haasteisiin, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Suomen 21 suurinta kaupunkia –niin sanotut C21-kaupungit – ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.

C21:n mukaan kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Suurimpien kaupunkien hallitusohjelmatavoitteissa todetaan muun muassa, että suurimmat kaupungit tarvitsevat omanlaisiaan ratkaisuja yhdenmukaisten mallien sijaan, ja että valtion kaupunkipolitiikan koordinointia tulisi vahvistaa perustamalla kaupunkipoliittinen ministerityöryhmä.

– Valtion ja kaupunkien kumppanuuden tueksi tarvitaan konkreettinen kaupunkistrategia ja sille riittävä rahoitus. Lisäksi turvataan kaupunkien vaikutusmahdollisuudet muun muassa kuulemis- ja vuorovaikutuskäytäntöjä kehittämällä, hallitusohjelmassa linjataan.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)C21-verkoston puheenjohtaja, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, kok., muistuttaa, että valtakunnallisella kaupunkipolitiikalla on luotava edellytykset suurten kaupunkien kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle, mutta toisaalta huomioitava erityisesti kaupunkialueilla korostuvat erityishaasteet segregaatiosta maahanmuuton lieveilmiöihin.

– Kaupunkien kyky hallita näitä haasteita kokonaisvaltaisesti heijastuu laajasti koko maamme menestykseen. Jaamme suurimpien kaupunkien kesken yhteisen käsityksen kaupunkipolitiikan perusperiaatteista ja sen keskeisistä sisällöistä. Kaupunkipolitiikkaa on toteutettava kumppanuudessa kaupunkien kanssa ja kaupunkien väliset erot huomioon ottaen, Vapaavuori sanoo Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala nostaa kaupunkipoliittisista tavoitteista esiin raideliikenteen linjaukset.

– Nopeiden raideyhteyksien kehittäminen koko Suomen pääradan eli pohjoisen radan osalta on Suomen kasvun ja kilpailukyvyn osalta erityisen tärkeää. Radan vaikutukset henkilö- ja tavaraliikenteessä ulottuvat jatkoyhteyksien kautta koko maahan. Yliopistojen ja korkeakoulujen perusrahoitusta tulee lisätä, erityisesti Oulun yliopiston rahoitus edellyttää tasokorotusta, Laajala sanoo Oulun kaupungin tiedotteessa toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Isot vaihtelut C21:n sisällä

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen muistuttaa, että C21-kaupunkien asukasluku vaihtelee Helsingin 650 000:sta Porvoon 50 000:een, ja tästä syystä kaupunkipolitiikkaa toteutettaessa ei voida sivuuttaa kaupunkien välisiä eroja.

– Meillä on kuitenkin selkeitä yhteisiä intressejä, jotka ovat kriittisiä myös oman kaupunkimme tulevan menestyksen kannalta. Esimerkkeinä riittävien taloudellisten resurssien lisäksi voidaan mainita saavutettavuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja osaavan työvoiman saanti, Luukkonen sanoo.

Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forssell muistuttaa, että kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

– Näemme keskeisenä kärkenä myös esitetyt lisäpanostukset koulutukseen ja osaavaan työvoimaan. Kaupunkien erityiset haasteet niin hyvinvoinnin kuin elinvoimankin edistämisessä tulee tunnistaa, ja valtion rahoituksen tukea kaupunkien kestävän kasvun edellyttämiä investointeja, Forsell toteaa.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*