EU:n neuvosto hyväksyi aiemmin tänä vuonna suosituksen eurooppalaisesta lapsitakuusta, jonka tavoitteena on turvata kaikkien alle 18-vuotiaiden oikeus varhaiskasvatukseen, koulutukseen, terveydenhoitoon, riittävään ravitsemukseen ja kunnollisiin asumisoloihin. Kuva: Seppo Haavisto

Alueiden komitea (AK) on hyväksynyt lausunnon, jossa kehotetaan Euroopan unionin jäsenvaltioita kiirehtimään lasten oikeuksia koskevaa EU:n strategian ja eurooppalaisen lapsitakuun täytäntöönpanoa. Lausunnossa korostetaan alueiden, kaupunkien ja kuntien roolia lasten köyhyyden ja hyväksikäytön torjumisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Asiasta kertoo Kuntaliitto.

Lausunnon on valmistellut Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Andersson (kok / EPP). Andersson pitää valitettavana, että  lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta ei päästy yhteisymmärrykseen aiemmin, sillä eräät jäsenvaltiot olisivat halunneet poistaa komission ehdotuksesta kaikki viittaukset LGBTIQ-lasten ja –nuorten oikeuksiin.

– Lasten sosioekonomisen osallisuuden vahvistaminen on olennaisen tärkeää köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi eri sukupolvien välillä, Andersson sanoo tiedotteessa.

Mukana valmistelemassa lausuntoa oli myös Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

– Toimin valmistelussa Anderssonin valitsemana asiantuntijana. Suomessa on juuri saatu päätökseen oma lapsistrategia ja siihen liittyvä toimeenpanosuunnitelma. Tämän asian merkittävyyttä ei voi liikaa korostaa.  Alueiden komitea hyväksyi tärkeän asiaan liittyvän lausunnon. Toivottavasti asia etenee myötätuulessa myös jatkossa, kertoo Jarkko Lahtinen Kuntaliiton tiedotteessa.

Lapsitakuuta toteutettava myös paikallistasolla

EU:n neuvosto hyväksyi aiemmin tänä vuonna suosituksen eurooppalaisesta lapsitakuusta, jonka tavoitteena on turvata kaikkien alle 18-vuotiaiden oikeus varhaiskasvatukseen, koulutukseen, terveydenhoitoon, riittävään ravitsemukseen ja kunnollisiin asumisoloihin.

Kuntia ja alueita EU:n päätöksenteossa edustava Euroopan alueiden komitea korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on merkittävä asema peruspalvelujen tarjoamisessa ja köyhyyden torjunnassa. Siksi komission ja jäsenvaltioiden tulee varmistaa kaikkien hallintotasojen osallistuminen lapsitakuun toteuttamiseen.

Alueiden komitean lausunnossa  peräänkuulutetaan erityistoimia, joilla varmistetaan laadukkaan koulutuksen saatavuus myös heikko-osaisempien perheiden lapsille. Lisäksi Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan tiivistämään yhteistyötä alue- ja paikallishallinnon kanssa ja takaamaan, että lapsen oikeuksia koskevan EU:n strategian ja lapsitakuun tavoitteita tukevia aloitteita rahoitetaan asianmukaisesti etenkin Euroopan sosiaalirahaston kautta.

 AK korostaa myös, että lapsille on taattava mahdollisuus osallistua elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin ja tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella tavalla. Lasten erityisoikeudet olisi turvattava myös oikeusjärjestelmässä, ja maahanmuuttomenettelyissä säilöönottoa tulisi käyttää vain viimeisenä keinona poikkeustapauksissa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*