Kuva: Ville Miettinen
Kittilän kunnanhallitus päätti olla noudattamatta ministeriön asettaman selvitysryhmän ohjetta.

Vastoin valtiovarainministeriön asettaman selvitysryhmän selväsanaista esitystä Kittilän kunnanhallitus ei esitä valtuustolle, että virkarikoksista syytteessä olevat luottamushenkilöt pidätettäisiin luottamustoimistaan välittömästi siihen asti, kun heitä koskevat oikeusprosessit on saatu päätökseen.

Kaupunkineuvos Antti Rantakokon johtama ryhmä päättyi perusteellisen selvitystyön jälkeen siihen, että syytettyjen syrjään siirtäminen on ainoa keino kunnan päätöksenteon uskottavuuden palauttamiseksi.

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa oli Rantakokon ryhmän esityksen mukaisesti päätösesityksessään esittänyt, että kunnanhallitus toimisi selvitysryhmän ohjeiden mukaan.

Kunnanhallitus päätyi toisenlaiseen ratkaisuun eikä esitä valtuustolle syytettyjen “hyllyttämistä” vaan katsoi riittäväksi, että nämä edelleen vain pysyvät sivussa syytteitä koskevasta päätöksenteosta.

Laillisuusvalvonta

Kunnanhallitus käsitteli maanantaina luottamushenkilöiden virkarikoksiin liittyen sekä viime syksynä tehtyjä päätöksiä että alkuvuodesta kunnan tilannetta tutkineen selvitysryhmän esitystä.

Kittilän kunnanvaltuusto päätti lokakuussa, että kokonaan luottamustoimesta sivuun siirtämisen sijaan syytetyt ovat sivussa vain niistä asioista, jotka liittyvät syytteisiin. Eilen päätöksen laillisuusvalvontaa koskeneessa asiassa Kittilän vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa esitti kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus toteaa lokakuisen päätöksen kuntalain 85.4 §:n vastaiseksi eikä kyseistä valtuuston päätöstä panna täytäntöön.

Syytettynä olevan Raili Fagerholmin, vas., varajäsenenä kunnahallituksessa asian käsittelyyn osallistuneen Marita Toivasen vastaesitys, jonka mukaan lokakuinen päätös on lainmukainen myöhempien kuulemisten perusteella, voitti kunnanhallituksessa äänin 6-2. Kuulemista täydennettiin helmikuussa osittaisella kuulemisella.

Ylinampa, samoin kuin Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmän Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

– Esittelijänä minun näkemys ei ole, että se voi mennä tällä lailla. Kuulemisen täydentäminen tehtiin, että ylipäänsä voidaan käsitellä tätä asiaa. Laillisuusvalvonta olisi pitänyt käsitellä asiantuntijalausuntojen pohjalta, Ylinampa viittaa niin oikeustieteilijöiden Sakari Melanderin ja Tuomas Huplin syksyllä antamaan lausuntoon kuin selvitysryhmän arviointiin.

– Katson että materiaali, jonka pohjalta asia olisi voitu päättää, on ollut niin kattava, että en esittelijänä näe että mitään muita perusteluja pystyisin ylipäänsä hankkimaan. Lähtökohtaisesti pidin tätä aika yksiselitteisenä asiana päättää, Ylinampa sanoo Kuntalehdelle.

“Jos ei kunta päätä, ministeriö päättää”

Seuraavassa kokouksen asialistan kohdassa, joka koski Rantakokon ryhmän esitystä, Ylinamman muutetussa esityksessä esitettiin edelleen syytettyjen luottamushenkilöliden pidättämistä luottamustoimistaan heti mahdollisista valituksista huolimatta.

Tähän Toivanen teki vastaesityksen, jonka mukaan perusteita välittömälle syrjään siirtämiselle ei ole, ja riittävä toimenpide on lokakuisen päätöksen mukaan syrjään astuminen vain syytteitä koskevissa asioissa.

”Kittilän kunnan päätöksenteon uskottavuutta ja luotettavuutta ei voi kukaan muu arvioida kuin valtuusto itse”, Toivasen vastaesityksessä todetaan.

”Valtiovarainministeriö ei ole selvitysryhmän asettamispäätöksessään millään tavoin kyennyt perustelemaan, mihin laittomuuksiin uudella valtuustokaudella luottamushenkilöt ovat syyllistyneet ja vieläpä niin, että tilanne saataisiin korjaantumaan pelkästään siirtämällä sivuun päätöksenteosta syytteessä olevat luottamushenkilöt. Selvitysryhmä ei ole sen paremmin kyennyt yksilöimään, millä tavoin ja kenen toimesta Kittilän kunnan päätöksenteko on laittomassa tilassa”, syytettynä olevan Raili Fagerholmin, vas., varajäsenenä kunnahallituksessa asian käsittelyyn osallistuneen Marita Toivasen vastaesityksessä todetaan. Toivasen esityksessä myös arvostellaan syyttäjän toimintaa viime viikolla alkaneessa valmisteluistunnossa oikeudessa.

Vastaesitys voitti äänestyksessä Ylinamman esityksen äänin 6-2. Tähänkin päätökseen Ylinampa, Ovaskainen ja Mertaniemi jättivät eriävät mielipiteet.

Nyt VM:n raportti ja toimenpidesuunnitelma viedään valtuustolle tiedoksi ilman selvitysryhmän esityksen ydintä. Sen sijaan että kunnanhallitus esittäisi luottamushenkilöiden välitöntä syrjään laittamista, Toivasen vastaesityksen mukaan esitetään, että valtuuston lokakuisen päätöksen mukaisesti riittää, että syytetyt todetaan esteelliseksi asioissa jotka koskevat syytteitä.

Kunnanhallituksen päätöksestä Kuntalehdeltä kuulleen Antti Rantakokon mukaan kunnanhallituksen päätös on yksiselitteisesti toisenlainen kuin mitä selvitysryhmä oli esittänyt.

– Jos ei Kittilän kunta itse päätä, sitten päättää valtiovarainministeriö. Asia menee sitten sinne, Rantakokko sanoo.

Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala, kesk., ei vastannut Kuntalehden yhteydenottoihin. Rantakokko muistuttaa, että selvitysryhmän esitys taustaraportteineen on täysin kuntalain perusteella tehty. Selvitysryhmä katsoi, että Kittilän kunnanhallitus vaikuttaisi tulevan toimintakyvyttömäksi, mikäli syytetyt siirrettäisiin luottamustoimistaan sivuun.

“Valtuuston tulee asettaa tilapäinen valiokunta hoitamaan kunnanhallituksen tehtäviä pidättämisen ajaksi. Valtuusto voi ryhtyä myös kunnanhallituksen erottamista koskeviin toimenpiteisiin”, selvittäjät katsoivat luottamustoimesta pidättämisistä seuraaviin toimenpidemahdollisuuksiin viitaten.

Juttua muokattu 19.3. klo 22.55 ja 20.3. klo 7.50 sekä klo 21.00: Täsmennetty Sanna Ylinamman kommenttia ja valtuustolle menevää esitystä ja muokattu jutun rakennetta.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Mitä tapahtuu siinä tapauksessa, että syytetyt todetaan syyttömiksi?
    Mikä kiire ja oikeus Valtionvarainministeriöllä on toimia ennen oikeuden päätöksiä?
    Lex Kittilä on tuominnut syytetyt ennen oikeudenkäyntiä.

  2. Kittilässä taitaa olla valtuustossa pelkkiä “moskuja”. Ääni kellossa muuttunee, kun VVM ryhtyy miettimään, voiko laittomasti johdetulle kunnalle maksaa kuntalisiä… .

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*