Kuva: Ville Miettinen
Selvitysryhmän mukaan Kittilän kunnanhallitus on laiminlyönyt kuntalakiin perustuvat velvollisuutensa, kun valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja päätösten toimeenpanon kirjaaminen on jäänyt pääsääntöisesti tekemättä.

Kittilän kunnanvaltuuston on pidätettävä välittömästi virkarikoksista syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa, esittää Kittilän kunnan hallintoa selvittänyt kaupunkineuvos Antti Rantakokon johtama selvitysryhmä.

Ryhmä luovutti raporttinsa Kittilän kunnan edustajille tänään.

Esitys luottamustoimesta pidättämäisestä koskee kahtakymmentä nykyistä luottamushenkilöä.

Kymmeniä Kittilän luottamushenkilöitä sai syksyllä syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä ja osa heistä sai syytteen myös muista rikoksista.

Kittilässä on koko tämän valtuustokauden ollut vireillä aloite mahdollisesta syytettyjen (lokakuuhun asti syyteharkinnassa olleiden) luottamushenkilöiden syrjään siirtämisestä, mutta ratkaisun tekeminen on siirtynyt.

”Kunnanhallitus toimintakyvytön”

Selvitysryhmä löytää raportissaan runsaasti puutteita Kittilän kunnanhallituksen toiminnasta laillisuusvalvonnan unohtamisesta alkaen.

Esitys luottamustoiminnasta pidättämisestä koskee yli puolta kunnanhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

”Tämän johdosta kunnanhallituksen voidaan katsoa tulevan toimintakyvyttömäksi. Valtuuston tulee asettaa tilapäinen valiokunta hoitamaan kunnanhallituksen tehtäviä pidättämisen ajaksi. Valtuusto voi ryhtyä myös kunnanhallituksen erottamista koskeviin toimenpiteisiin”, selvitysryhmä katsoo.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen, vas., pitää esitystä raakana mutta painavana.

Syytteiden julkistamisen jälkeen kuntaministeri Anu Vehviläinen, kesk., arvioi, että syytettyjen syrjään asettaminen on ainoa mahdollinen toimenpide Kittilän hallinnon saattamiseksi uskottavasti toimintakykyiseksi.

Näin on asia myös selvitysryhmän mielestä. Ryhmän mukaan luottamustoimesta idättäminen on välttämätöntä kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

– Erittäin vakavasti otettava esitys, ei voi muuta sanoa, Nevalainen kommentoi Kuntalehdelle.

– Esitys koskee myös lautakuntien jäseniä. Kun ajattelee että vaalit on olleet välissä, niin aika raaka esitys on, Nevalainen sanoo.

Nevalaisen mukaan asia etenee käytännössä normaaliin tapaan niin, että kunnanhallitus valmistelee asian valtuustolle joka tekee päätöksen. Kalenterin mukainen seuraava valtuuston kokous olisi maaliskuun 26. päivä.

 Hallinnon yhteistyötä kehitettävä ohjatusti

Selvitysryhmän mukaan Kittilän kunnan tulisi käynnistää projekti luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden yhteistyön kehittämiseksi ulkopuolisen kunnallishallintoon perehtyneen asiantuntijan tuella.

Tämä tulisi kuitenkin toteuttaa siten, että keskeinen rooli kehittämisessä on kunnan edustajilla itsellään. Tavoitteena tulee olla luottamushenkilöiden keskinäisen keskusteluyhteyden sekä johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön parantaminen.

”Kunta on hallinnollisessa kriisissä ja tilanne tulee ottaa vakavasti. Tämä edellyttää jatkossa kokenutta, vahvaa, riittävän itsenäistä ja riippumatonta johtajuutta. Päättäjien tulee antaa tilaa operatiiviselle johtamiselle ja itse keskittyä strategisiin kysymyksiin. Kriisissä pitää pystyä keskittymään olennaiseen ja saada henkilöstö, päättäjät ja sidosryhmät uskomaan ja luottamaan selviytymiseen ja ratkaisujen löytymiseen”, selvitysryhmä tiedottaa.

Pelon ilmapiiri – risuja hallinnon roolituksesta

Työnsä aikana selvitysryhmä raportoi havainneensa, että Kittilän kunnan johtamisen ja päätöksenteon kriisi näkyy myös henkilöstön stressaantumisena ja sairauspoissaoloina.

”Hallinnossa vallitsee pelon ilmapiiri liittyen lukuisiin ja mahdollisesti tuleviin syytteisiiin tai tutkintapyyntöihin. Syytteet ja niistä seurannut julkisuus ovat aiheuttaneet luottamushenkilöille ahdistusta ja koettu jopa uhkana terveydelle”, raportissa todetaan.

Tästä nousevan huolen totesi Aki Nevalainen joulukuun Kuntalehden haastattelussa.

Selvitysryhmä kiinnittää huomiota myös hallinnon työnjakoon ja luottamushenkilöiden kehittymismahdollisuuksiin. Esimerkiksi luottamushenkiöiden ja viranhaltijoiden roolit ovat sotkeutuneet.

”On ilmennyt, että luottamushenkilö toimii poikkeuksellisen usein kunnanhallituksen esittelijänä, kun tällaisen menettelyn tulisi tapahtua vain perustellusta syystä poikkeustilanteessa ja perustua siitä tehtyyn päätökseen. On myös havaittavissa, että luottamushenkilöt puuttuvat valmisteluun ja siihen, mitä asioita kunnanhallituksen esityslistalle otetaan”, raportissa sanotaan.

”Luottamushenkilöille ei oli vaalikauden alkaessa järjestetty riittävästi koulutusta kunnan hallintoon, luottamushenkilöiden oikeuksiin, velvollisuuksiin, vastuuseen ja rooleihin liittyen.

Aiempia uutisia Lex Kittilästä

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. On myös havaittavissa, että luottamushenkilöt puuttuvat valmisteluun ja siihen, mitä asioita kunnanhallituksen esityslistalle otetaan”

    Saan sen käsityksen, että selvittäjät pitävät tuota ongelmana. Hämmästelen sellaista kantaa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*