Koronakriisin ruokajakelua Malmilla Helsingissä
Tommi Laition mukaan Helsinki-avun suurin oppi jatkoa ajatellen oli se, että kun julkinen valta kuvaa tarpeen selkeästi, uskaltaa sanoa että emme pärjää yksin, auttavia käsiä ilmaantuu nopeasti. Kuvassa ruokajakelua Helsingin Malmilla keväällä 2020. Kuva: Ville Miettinen

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustus myönnettiin tiistaina Demokratiapäivän kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa Kuntatalolla.

Tunnustuksen saivat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Helsinki-apu-toiminnastaan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä. Vuoden 2021 tunnustuksen erityisenä teemana oli koronapoikkeusaikana kehitetyt hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodot.

Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, miten ehdotettu yhteistyömuoto on mahdollistanut olemassa olevan toiminnan tai palvelun jatkamisen koronapoikkeusoloissa.

Tunnustus jaettiin toimijoille, jotka pystyivät tarjoamaan tukea ja apua uudella tavalla niin, että huomioon oli otettu myös saavutettavuuskysymykset ja niiden ihmisten tuen tarve, jotka eivät pysty käyttämään esimerkiksi digitaalisia palveluja itsenäisesti.

MainosLisäksi tunnustuksen jakamisessa arvioitiin sitä, miten palvelua ja tukea pystyttiin tarjoamaan uusille kohderyhmille, miten poikkeusajan rajoitusten vaikutusten arviointi oli otettu huomioon eri kohderyhmien näkökulmasta ja mitä konkreettisia tuloksia ja lisäarvoa uudella toimintatavalla on saatu aikaan.

Helsinki-apu tarjosi ikäihmisille käytännön apua ja henkistä tukea

Helsinki-apu oli Helsingin kaupungin ja Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien yhteistyössä organisoima asiointipalvelu yli 70-vuotiaille. Toteuttamisessa olivat mukana Suomen Punainen Risti, Helsinki Missio, Diakonissalaitos sekä lukuisat vapaaehtoiset ja yritysyhteistyökumppanit.

Palveluja ei tartuntariskin vuoksi voitu järjestää totutulla tavalla. Yhteistyömallissa ikäihmisiltä itseltään kysyttiin aktiivisesti heidän tarpeistaan uudessa tilanteessa ja myös vastattiin näihin tarpeisiin.

Mallissa eri taustaorganisaatioista tulevat ihmiset työskentelivät yhdessä ja työssä pystyttiin hyödyntämään kaikkien osallisten erityistä osaamista. Yhteistyömallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa niin kriisitilanteissa kuin normaalioloissa.

Kaupungin ja seurakuntien työntekijät soittivat yli 70-vuotiaille pandemian alusta elokuun 2020 loppuun mennessä 67 902 puhelua. Vapaaehtoiset jakoivat 3 662 ruokakassia, tekivät 342 lääkekuljetusta ja toimittivat 2 535 lähinnä hävikkiruuasta koostettua akuuttikassitoimitusta. Lisäksi vapaaehtoiset soittivat noin 700 keskusteluapua tarjoavaa puhelua.

– Puheluilla tunnistetiin konkreettinen avuntarve mutta myös lähetettiin viesti että et ole yksin ja apua on tarjolla, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio sanoi vastaanottaessaan tunnustuksen.

– Toimintamalli rakennettiin alle kahdessa viikossa ilman kasvokkaisia tapaamisia. Seurakuntien työntekijät, kirjastovirkailijat, orkesterimuusikot ja kulttuurituottajat opiskelivat muutamassa päivässä täysin uuden työn.

Laition mukaan Helsinki-apu ei olisi ollut mahdollinen ilman Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän tasavaertaista ja luottamukseen perustuvaa kumppanuutta, eikä ilman yritysten ja kansalaisjärjestöjen apua.

– Juuri sana apu oli tässä työssä onnistumisen edellytys. Kun isot organisaatiot, ehkä ajoittain itseriittoisina pidetyt organisaatiot, kaupungit, kunnat, kirkko uskalsivat pyytää apua, sanoa että me emme yksin pärjäää, monen oli helppo tarjota avuksi autoja, ruokapalveluita, skoottereita, puhelinkeskuksia, tietojärjestelmiä.

Monikanavaista koronaviestintää yli 20 kielellä

THL käynnisti monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmän maaliskuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Myös työ- ja elinkeinoministeriö on ollut mukana toiminnassa. Toimintaryhmän tehtävänä on ollut kartoittaa toimia, joilla monikielistä viestintää voidaan toteuttaa tehokkaammin ja saavutettavasti.

Lisäksi se on luonut terveydenhuoltoon hakeutumiselle ohjeita, joiden tavoitteena on ollut varmistaa koko väestön pääsy palveluihin koronaepidemian aikana. Toimintaryhmä pyrkii kansalaisviestinnän yhdenvertaisuuden varmistamiseen kriisitilanteen aikana.

Tavoitteen saavuttamiseksi ryhmä on tehnyt läheistä yhteistyötä ulkomaalaistaustaisten yhteisöjen avainhenkilöiden sekä monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa. Heidän kauttaan on kartoitettu kohderyhmään kuuluvien ihmisten tiedontarpeita, purettu ongelmatilanteita ja rakennettu luottamusta viranomaistoimintaan. Viestinnän kohderyhmien jäsenet ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa viestintää. Yhteistyömallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muista tärkeistä asioista viestimisessä.

Demokratiatunnustuksella halutaan kiittää tunnustuksen saajia hyvästä työstä ja jakaa kokemuksia ja oppeja. Lisäksi tunnustuksen saaneita kannustetaan edelleen kehittämään omaa toimintaansa. Viranomaistaholle myönnettävä Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus jaettiin nyt viidettä kertaa. Tunnustuksen jakavat valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto.

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Sarkio, oikeusministeriön ylijohtaja Johanna Suurpää ja Suomen Kuntaliiton strategiajohtaja Markus Pauni valitsivat tunnustusten saajat. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan ehdotusta tunnustuksen saajaksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

RAFO 2024: Katso tästä tuoreimmat jutut